Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Mucha, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Humanistyczny
WH-ksoas, Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7795-1053

ResearcherID: D-2307-2015

Scopus: 14833080200

PBN: 901241

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 88, z ogólnej liczby 91 publikacji Autora


1
 • Aging in Poland at the dawn of the 21st century / Janusz MUCHA, Łukasz KRZYŻOWSKI // Polish Sociological Review ; ISSN 1231-1413. — 2010 [nr] 2, s. 247–260. — Bibliogr. s. 259–260, Abstr.

 • keywords: ageing in the lifecourse, anthropology of ageing, ageing and social panics, retirement strategies, intergenerational transfers

2
 • An invitation to debates : from the Editors / Joanna Kurczewska, Ishwar Modi, Janusz MUCHA // W: India between tradition and modernity / eds. Joanna Kurczewska, Ishwar Modi, Janusz Mucha. — Jaipur etc. : Rawat Publications, cop. 2014. — ISBN: 978-81-316-0625-4. — S. XI–XIV

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • An outsider's view of american culture / Janusz L. MUCHA // W: Distant mirrors : America as a foreign culture / ed. Philip R. de Vita. — Wyd. 4. — Long Grove : Waveland Press, Inc., cop. 2016. — ISBN: 978-1-4786-3063-0 ; ISBN10: 1-4786-3063-9. — S. 136–144

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Co nas łączy, co nas dzieli : przedmowa[What unites us, what divides us : introduction] / Janusz MUCHA, Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Maria Zielińska // W: Co nas łączy, co nas dzieli? / red. nauk. Janusz Mucha, Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Maria Zielińska ; Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Uniwersytet Zielonogórski. — Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe, 2008 + CD-ROM. — Publikacja zawiera materiały z XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego : Zielona Góra, 13–15 września 2007 r.. — ISBN: 978-83-7481-211-5. — S. 11–16. — Bibliogr. s. 16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Co nas łączy, co nas dzieli?[What unites us, what divides us?] / red. nauk. Janusz MUCHA, Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Maria Zielińska ; Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Uniwersytet Zielonogórski. — Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe, 2008 + CD. — 437 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7481-211-5. — Publikacja zawiera materiały z XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego : Zielona Góra, 13–15 września 2007 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • “Crisis, critique and change” : sociology of Europe at the beginning of the 21\textsuperscript{st} century / Janusz MUCHA, Łukasz KRZYŻOWSKI // Polish Sociological Review ; ISSN 1231-1413. — 2013 [no.] 4, s. 531–539. — Bibliogr. s. 539, Abstr.. — This essay presents the authors' comments on the 11\textsuperscript{th} Conference of the European Sociological Association, Turin, August 28–31, 2013

 • keywords: European sociology, crisis, critique, social change, the ESA

7
 • Debata nad książką Jacka Kochanowskiego, \emph{Spektakl i wiedza. Perspektywa społecznej teorii queer}Discussion on Jacek Kochanowski's book, \emph{Performance and knowledge. Perspective of social queer theory} / Jacek Kurczewski, Aleksander Manterys, Janusz MUCHA, Małgorzata Radkiewicz, Jacek Kochanowski // Societas Communitas ; ISSN 1895-6890. — 2011 nr 1, s. 219–250. — Bibliogr. s. 246

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Democratisation in Central and Eastern Europe and the changing nature of minority issues / Janusz MUCHA // W: Conflict, citizenship and civil society / eds. Patrick Baert, [et al.]. — Wielka Brytania : Routledge, 2010. — (Routledge / European Sociological Association Studies in European Societies ; nr 11). — ISBN: 978-0-415-55873-0 ; ISBN10: 0-415-55873-5. — S. 111–128. — Bibliogr. s. 125–128

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Developing the academic careers of foreign scholars in Poland: the case of Krakow / Janusz MUCHA, Kamil Łuczaj // Central and Eastern European Migration Review ; ISSN 2300-1682. — 2017 vol. 6 no. 2, s. 141–162. — Bibliogr. s. 158–162. — Publikacja dostępna online od: 2017-07-19

 • keywords: Polish academic centers, foreign researchers, mobile academics, cross-border higher education, self-initiated expatriates

10
 • Development of cooperation on education and research between AGH University (AGH UST) in Krakow (Poland) and Hanoi University of Mining and Geology (HUMG) in Hanoi (Vietnam) / Thi Phuong Thao Nguyen, Janusz MUCHA // W: POL-VIET 2017 : 4\textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — ISBN: 978-83-7464-752-0. — S. 117

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Dynamika nauk ścisłych i technicznych w rozumieniu ich reprezentantów[Dynamics of science and technology in the view of their representatives] / Janusz MUCHA // W: Sprostać zmianom : szkice o powinnościach współczesnej socjologii / pod red. Krystyny Slany i Zygmunta Seręgi. — Kraków : Zakład Wydawniczy $\gg NOMOS\ll$, 2009. — ISBN: 978-83-60490-93-8. — S. 161–174

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Europejskie uniwersytety w kryzysie?A crisis of the European universities? / Janusz MUCHA // W: Dostojny uniwersytet? / red. Ewa Pajestka-Kojder. — Warszawa : Oficyna Naukowa, cop. 2014. — ISBN: 978-83-64363-19-1. — S. 76-99. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Foreigners in the Polish academic system at the beginning of the 21st century : a quantitative analysis of their employment according to the official documents / Janusz MUCHA, Kamil Łuczaj // Polish Sociological Review ; ISSN 1231-1413. — 2014 [no.] 1, s. 113–130. — Bibliogr. s. 129–130, Abstr.. — W bazie Web of Science iss. 185

 • keywords: academic system in Poland, brain circulation, migrations of scholars, foreign scholars in Poland

14
 • Foreign scholars in a Polish “silicon valley” : publicly accessible data on Krakow as a higher education and research centreZagraniczni uczeni w polskiej „dolinie krzemowej” : publicznie dostępne dane na temat cudzoziemców w Krakowie jako ośrodku naukowym / Janusz MUCHA, Kamil Łuczaj // Zagadnienia Naukoznawstwa ; ISSN 0044-1619. — 2016 no. 2, s. 181–197. — Bibliogr. s. 196–197, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: innowacje, migracje pracowników wysoko wykwalifikowanych, zagraniczni uczeni w Krakowie, polski system akademicki

  keywords: high-skill migration and innovation, foreign scholars in Krakow, the Polish academic system

15
 • India between tradition and modernity / eds. Joanna Kurczewska, Ishwar Modi, Janusz MUCHA. — Jaipur etc. : Rawat Publications, cop. 2014. — XIV, 290 s.. — Bibliogr. przy rozdz., Indeks. — ISBN: 978-81-316-0625-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Klasy i konflikt klasowy w społeczeństwie przemysłowymClass and class conflict in industrial society / Ralf Dahrendorf ; przeł. [z ang.] Renata Babińska ; red. nauk. t. Janusz MUCHA. — Wyd. 2 popr.. — Kraków : Zakład Wydawniczy »NOMOS«, 2012. — LVI, 303 s.. — (Współczesne Teorie Socjologiczne ; 3). — Bibliogr. s. 279–293, Indeks

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
18
 • „Kultura i edukacja” – wydania angielskojęzyczne i proces umiędzynarodowienia pisma[English language editions of “Kultura i Edukacja”] / Janusz MUCHA // Kultura i Edukacja = Culture and Education ; ISSN 1230-266X. — 2011 nr 3, s. 183–194

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Ku socjologii starości : starzenie się w biegu życia jednostki[Towards a sociology of ageing : ageing in the lifecourse] / pod red. Janusza MUCHY i Łukasza KRZYŻOWSKIEGO. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 337, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0413). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-410-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Łańcuchy rytuałów interakcyjnychInteraction ritual chains / Randal Collins ; przeł. Katarzyna Suwada ; red. nauk. tomu Janusz MUCHA. — Kraków : Zakład Wydawniczy „NOMOS”, 2011. — [513] s.. — (Współczesne Teorie Socjologiczne ; XIX). — Bibliogr. s. 433–[454], Indeks.. — ISBN: 978-83-7688-074-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Marta Bucholc i socjologia Eliasa w Polsce : [recenzja]: Samotność długodystansowca. Na obrzeżach socjologii Norberta Eliasa / Marta Bucholc. — Warszawa, 2013[Marta Bucholc and Elias' sociology in Poland] / Rec. Janusz MUCHA // Kultura i Społeczeństwo ; ISSN 0023-5172. — 2015 t. 59 nr 1: Czytając Eliasa, s. 197–200

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Methodological aspects of recent empirical research on academic migration / Janusz MUCHA, Kamil Łuczaj // Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny ; ISSN 2081-4488. — Tytuł poprz.: Przegląd Polonijny ; ISSN: 0137-303X. — 2014 R. 40 z. 4, s. 5–24. — Bibliogr. s. 22–24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Migracje a rozwój ekonomiczno-społeczny/modernizacjaMigrations and economic and social development/modernisation / Janusz MUCHA // Kultura i Edukacja ; ISSN 1230-266X. — 2014 nr 4, s. 134–141. — Bibliogr. s. 141, Abstr.

 • keywords: modernization, international migrations, brain drain

24
 • Migracje, Polska i problemy z wielokulturowościąMigration, Poland, and problems with multiculturalism / Janusz MUCHA // Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny ; ISSN 2081-4488. — Tytuł poprz.: Przegląd Polonijny ; ISSN: 0137-303X. — 2016 z. 4, s. 9–21. — Bibliogr. s. 20–21

 • słowa kluczowe: wielokulturowość, interkulturowość, migracje, polskie debaty

  keywords: multiculturalism, interculturalism, migrations, Polish media discourse

25
 • Migrants in academia in Poland : How to identify the foreign academic workers? / Janusz MUCHA // W: ESA 2015 [Dokument elektroniczny] : 12\textsuperscript{th} conference of the European Sociological Association 2015 : differences, inequalities and sociological imagination : Prague, 25–28 August 2015 : abstract book / European Sociological Association (ESA), Institite of Sociology of the Czech Academy of Sciences (IS CAS). — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Prague : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — ISBN: 978-88-97523-49-9 ; e-ISBN: 978-80-7330-272-6. — S. 883. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych