Wykaz publikacji wybranego autora

Danuta Mikociak, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kb, *Katedra Biomateriałów


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 22, z ogólnej liczby 22 publikacji Autora


1
 • Badania nad wytwarzaniem włókien węglowych z paku mezofazowego z dodatkiem nanorurek węglowych[Manufacture of carbon fibres from mesophase pitch modified with carbon nanotubes] / D. MIKOCIAK, J. Michałowski, S. BŁAŻEWICZ // W: Materiały węglowe i kompozyty : IV konferencja naukowa : Ustroń–Jaszowiec, 10–12 grudzień 2008 / IMPB, Polish Carbon Society, SITP Chem. — [Polska : s. n.], [2008]. — S. 34

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Biocompatibility carbon-ceramic composites / Danuta MIKOCIAK, Stanisław BŁAŻEWICZ // W: Summer school: Biocompatibility of nanoparticles [Dokument elektroniczny] : seventh framework programme, the people : July 3–6, 2011, Warsaw, Poland / Pharmidex, AGH, University of Brighton. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland : s. n.], 2011. — 1 dysk optyczny. — S. 45. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Biocompatibility of fibrous carbon materials / Marta BŁAŻEWICZ, Elzbieta Menaszek, Emil Staszkow, Danuta MIKOCIAK // W: Carbon 2009 : the annual world conference on Carbon : June 14–19 Biarritz, France : program and short abstracts / eds. Pierre Delhaes, Marc Monthioux ; GFEC Groupe Français d'Etude des Carbones. — [France : s. n.], [2009]. — S. 199, P2-145. — Toż. W: Carbon 2009 [Dokument elektroniczny] : the annual world conference on Carbon : June 14–19 Biarritz, France : presentation extended abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / ed. Christian Godet ; GFEC Groupe Français d'Etude des Carbones. — [S. l. : s.  n., 2009]. — 1 dysk optyczny. — S. [1], ID 746. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Opis częśc. wg CD-ROM-u

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Biological and mechanical properties of nanohydroxyapatite-containing carbon/carbon composites / Danuta MIKOCIAK, Stanisław BŁAŻEWICZ, Jerzy Michałowski // International Journal of Applied Ceramic Technology ; ISSN 1546-542X. — 2012 vol. 9 iss. 3, s. 468–478. — Bibliogr. s. 478

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Carbon fabrics-based biomaterials for cartilage tissue regeneration / Danuta MIKOCIAK, R. Słowiak, M. BŁAŻEWICZ // W: 7th Scanbalt Forum & Scanbalt biomaterials days : September 24–26, 2008, Vilnius, Lithuania : program and abstract book. — [Lithuania : s. n.], [2008]. — S. 81–82

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • C/c composites modified with bioactive ceramics / Danuta MIKOCIAK, Jerzy Michalowski, Stanisław BŁAŻEWICZ // W: Carbon 2009 : the annual world conference on Carbon : June 14–19 Biarritz, France : program and short abstracts / eds. Pierre Delhaes, Marc Monthioux ; GFEC Groupe Français d'Etude des Carbones. — [France : s. n.], [2009]. — S. 273, P3-92. — Pełny tekst W: Carbon 2009 [Dokument elektroniczny] : the annual world conference on Carbon : June 14–19 Biarritz, France : presentation extended abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / ed. Christian Godet ; GFEC Groupe Français d'Etude des Carbones. — [S. l. : s.  n., 2009]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–3], ID 211. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. [3], Abstr. — Opis częśc. wg CD-ROM-u

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Effect of impregnation of pitch-derived carbon composites with polysiloxane-based preceram on their wear resistance / Teresa GUMUŁA, Ana Eva Jimenez, Jerzy Michalowski, Danuta MIKOCIAK, Stanisław BŁAŻEWICZ, Maria Dolores Bermudez // W: Carbon 2009 : the annual world conference on Carbon : June 14–19 Biarritz, France : program and short abstracts / eds. Pierre Delhaes, Marc Monthioux ; GFEC Groupe Français d'Etude des Carbones. — [France : s. n.], [2009]. — S. 278, P3-105. — Pełny tekst W: Carbon 2009 [Dokument elektroniczny] : the annual world conference on Carbon : June 14–19 Biarritz, France : presentation extended abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / ed. Christian Godet ; GFEC Groupe Français d'Etude des Carbones. — [S. l. : s.  n., 2009]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–5], ID 339. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. [5], Abstr. — Opis częśc. wg CD-ROM-u

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
9
 • FTIR spectroscopy analysis of oxidation process of coal tar pitches / D. MIKOCIAK, C. PALUSZKIEWICZ, S. BŁAŻEWICZ // W: EUCMOS 2010 : 30th European congress on Molecular Spectroscopy with GISR 2010 : Florence , 29 August – 3 September 2010 : book of abstracts / eds. Maurizio Becucci, Cristina Gellini, Vincenzo Schettino. — [S. l. : s. n.], [2010]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 192

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • FTIR studies of carbon matrices modified with nanosized hydroxyapatite / Danuta MIKOCIAK, Czesława PALUSZKIEWICZ, Teresa GUMUŁA, Jerzy Michałowski, Stanisław BŁAŻEWICZ // W: EUCMOS 2008 : XXIXth European congress on Molecular spectroscopy : August 31\textsuperscript{st}–September 5\textsuperscript{th}, 2008 Opatija, Croatia : book of abstracts / eds. Svetozar Musić, Mira Ristić, Stjepko Krehula. — [Croatia : s. n.], [2008]. — S. 169

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Kompozyty C/C modyfikowane bioaktywną ceramiką[C/C composites modified with bioactive ceramics] / D. MIKOCIAK, T. GUMUŁA, J. Michałowski, S. BŁAŻEWICZ // W: Materiały węglowe i kompozyty : IV konferencja naukowa : Ustroń–Jaszowiec, 10–12 grudzień 2008 / IMPB, Polish Carbon Society, SITP Chem. — [Polska : s. n.], [2008]. — S. 11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Kompozyty węglowe i węglowo-ceramiczne wytwarzane z paków węglowych[Carbon and carbon-ceramic composites derived from pitch] / Teresa GUMUŁA, Jerzy Michałowski, Danuta MIKOCIAK, Stanisław BŁAŻEWICZ // W: Zaawansowane materiały węglowe : studium koncepcyjne wybranych technologii, perspektywicznych procesów i produktów konwersji węgla – osiągnięcia i kierunki badawczo-rozwojowe, T. 3 / pod red. Jacka Machnikowskiego, Marka Ściążko. — Zabrze : Wydawnictwo Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, 2010. — Dod. ISN 973-83-930194-8-9. — Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2007–2010, jako projekt badawczy zamawiany PBZ-MEiN-2/2/2006. — ISBN: 978-83-930194-0-3. — S. 223–247. — Bibliogr. s. 246–247

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
14
15
16
 • Study on tribological properties of pitch-derived carbon-carbon composites modified with organosilicon-based ceramics / Teresa GUMUŁA, Ana E. Jimenez, Jerzy Michałowski, Stanisław BŁAŻEWICZ, Danuta MIKOCIAK, Maria D. Bermudez // W: Fabrication, modification and investigations of novel forms of carbon : the 8th Torunian carbon symposium : [2–5 September 2009, Toruń, Poland] : book of abstracts. — [Toruń] : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, [2009]. — S. 95–96

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
18
 • The effect of the addition ceramics on mechanical properties of C/C composites / Danuta MIKOCIAK, J. Michałowski, Stanisław BŁAŻEWICZ // W: Fabrication, modification and investigations of novel forms of carbon : the 8th Torunian carbon symposium : [2–5 September 2009, Toruń, Poland] : book of abstracts. — [Toruń] : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, [2009]. — S. 100

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Vibrational spectroscopy applications to study carbonization process of fibrous materials / D. MIKOCIAK, C. PALUSZKIEWICZ, R. Słowiak, M. BŁAŻEWICZ // W: EUCMOS 2008 : XXIXth European congress on Molecular spectroscopy : August 31\textsuperscript{st}–September 5\textsuperscript{th}, 2008 Opatija, Croatia : book of abstracts / eds. Svetozar Musić, Mira Ristić, Stjepko Krehula. — [Croatia : s. n.], [2008]. — S. 167

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Wpływ nanocząstek ceramicznych na proces termicznego przetwarzania prekursora pakowego jako osnowy kompozytu węglowego[Effect of ceramic nanoparticles on thermal processing of pitch based precursor for carbon composite matrix] / Danuta MIKOCIAK, Stanisław BŁAŻEWICZ // W: Carbon materials & polymer composites : development on preparation, investigation, and application : V scientific and technical conference : December 8–10, 2010, Jaszowiec, Poland. — [Polska : s. n.], [2010]. — S. 67

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Wpływ nanometrycznych proszków ceramicznych na proces termicznej konwersji paku węglowego do węglaEffect of nano-metric ceramic powders on thermal conversion process of coal tar pitch to a carbon phase / Danuta MIKOCIAK, Anna SOCHA, Stanisław BŁAŻEWICZ, Grzegorz Łabojko // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2013 R. 58 nr 3, s. 209–216. — Bibliogr. s. 216

 • słowa kluczowe: montmorylonit, nanokrzemionka, pak węglowy, proces pirolizy

  keywords: pyrolysis, coal tar pitch, nano-silica, montmoryllonite

22
 • Wstępne badania nad wytwarzaniem włókien węglowych z paku mezofazowego z dodatkiem nanorurek węglowychPreliminary study on manufacturing of mesophase pitch – based carbon fibres modified with carbon nanotubes / Danuta MIKOCIAK, Jerzy Michałowski, Stanisław BŁAŻEWICZ // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2009 nr 2, s. 74–78. — Bibliogr. s. 78

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych