Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Młynarczuk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgis, Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 12143962100

PBN: 900452

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
 • Analiza przebiegu szczeliny rozdzielczej w skałach przy wykorzystaniu metod komputerowej analizy obrazu : [streszczenie][Analysis of the fracture path in rocks by computer image analysis] / Mariusz MŁYNARCZUK, Łukasz MAZURKIEWICZ // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2012 : XXXV Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii : Wisła-Jawornik, 5–9 marca 2012 / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska ; Katedra Geomechaniki Górniczej i Geotechniki AGH. — Kraków : KGGiG AGH, 2012. — S. 233

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
3
 • Application of database technology to analysis of rock structure images / Mariusz MŁYNARCZUK, Magdalena ŁADNIAK, Adam PIÓRKOWSKI // Physicochemical Problems of Mineral Processing ; ISSN 1643-1049. — Tytuł poprz.: Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii ; ISSN: 0137-1282. — 2014 vol. 50 iss. 2, s. 563–573. — Bibliogr. s. 572–573, Abstr.

 • keywords: image processing, mathematical morphology, databases, user defined functions, quantitative analysis of rocks

4
5
 • Application of image processing and mathematical morphology to describe spatial structures of coal grains / K. OLESZKO, M. MŁYNARCZUK, L. Sitek, J. Klich // W: Documenta Geonica 2011/1 : 8. česko-polská konference „Geologie uhelných pánví” = 8. czesko-polska konferencja "Geologia zagłębi węglonośnych" : 19–21.10 2011 Ostrava / ed. Alena Kožušníková ; IGN, ÚSMH. — Ostrava : Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Geonics, v. v. i., 2011. — ISBN: 978-80-86407-26-5. — S. 183–188. — Bibliogr. s. 188, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Application of pattern recognition methods to automatic identification of microscopic images of rocks registered under different polarization and lighting conditions / Bartłomiej ŚLIPEK, Mariusz MŁYNARCZUK // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2013 vol. 39 no. 4, s. 373–384. — Bibliogr. s. 383–384, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2013.39.4/geol.2013.39.4.373.pdf

 • keywords: pattern recognition, image processing, automatic rock classification

7
8
9
 • Klasyfikacja mikroskopowych obrazów skał przy wykorzystaniu sieci neuronowychClassification of the microscopic images of rocks with the use of neural networks / Mariusz MŁYNARCZUK, Marzena BIELECKA, Bartłomiej ŚLIPEK // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2014 nr 86, s. 27–38. — Bibliogr. s. 37–38, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: sieci neuronowe, sztuczna inteligencja, automatyczna klasyfikacja skał, obrazy mikroskopowe, SOM, MLP, LVQ

  keywords: neural networks, artificial intelligence, automatic classification of rocks, microscopic images, SOM, MLP, LVQ

10
 • Klasyfikacja mikroskopowych obrazów skał przy wykorzystaniu sieci neuronowychClassification of the microscopic images of rocks with the use of neural networks / Mariusz MŁYNARCZUK, Marzena BIELECKA, Bartłomiej ŚLIPEK // W: Materiały konferencji naukowych [Dokument elektroniczny] : XVI Warsztaty Górnicze : górnictwo-człowiek-środowisko: zrównoważony rozwój ; Oddziaływanie wstrząsów górniczych na obiekty budowlane i infrastrukturę ; Geofizyka stosowana w zagadnieniach górniczych, inżynierskich i środowiskowych / red. nauk. Zenon Pilecki, Elżbieta Pilecka, Henryk Marcak. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Konferencje Naukowo-Techniczne, cop. 2014. — 1 dysk optyczny. — S. 23–34. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 33–34, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: sieci neuronowe, sztuczna inteligencja, automatyczna klasyfikacja skał, obrazy mikroskopowe, SOM, MLP, LVQ

  keywords: neural networks, artificial intelligence, automatic classification of rocks, microscopic images, SOM, MLP, LVQ

11
 • Konstrukcja systemów eksploracji danych dla obrazów rastrowychStructure of systems for data exploration for raster images / Magdalena Ładniak, Adam PIÓRKOWSKI, Mariusz MŁYNARCZUK // Studia Informatica ; ISSN 1642-0489. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Informatyka ; ISSN: 0208-7286. — 2013 vol. 34 no. 2B, s. 7–20. — Bibliogr. s. 19–20, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: przetwarzanie obrazów, klasyfikacja danych, bazy danych, funkcje użytkownika

  keywords: database, image processing, data classification, user's functions

12
 • Możliwości akceleracji przestrzennych baz danych na podstawie procesorów kart graficznych oraz funkcji użytkownikaSpatial database acceleration using graphic card processors and user-defined functions / Marcin Aptekorz, Kamil SZOSTEK, Mariusz MŁYNARCZUK // Studia Informatica ; ISSN 1642-0489. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Informatyka ; ISSN: 0208-7286. — 2012 vol. 16 no. 2B, s. 145–152. — Bibliogr. s. 151, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Opis przestrzeni porowej skał w przestrzeni 3D przy wykorzystaniu metod morfologii matematycznej[Description of rock porosity in 3D space using mathematical morphology methods] / Mariusz MŁYNARCZUK, Ewelina NAWARA // W: XL zimowa szkoła mechaniki górotworu i geoinżynierii : [Karpacz, 20–23 marca 2017] : materiały konferencyjne. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 60. — Bibliogr. s. 60

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
15
16
17
 • The data exploration system for image processing based on server-side operations / Magdalena Ładniak, Adam PIÓRKOWSKI, Mariusz MŁYNARCZUK // W: Computer Information Systems and Industrial Management : 12th IFIP TC8 international conference, CISIM 2013 : Krakow, Poland, September 25–27, 2013 : proceedings / eds. Khalid Saeed, [et al.]. — Heidelberg : Springer, cop. 2013. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; 8104). — ISBN: 978-3-642-40924-0 ; e-ISBN: 978-3-642-40925-7. — S. 168–176. — Bibliogr. s. [176]

 • keywords: image processing, databases, image mining, user defined functions, image clusterization

18
 • The evaluation of texture parameters used in geological images analysis / Magdalena HABRAT, Mariusz MŁYNARCZUK // W: IAMG 2015 : the 17th annual conference of the International Association for Mathematical Geosciences : Freiberg, Germany, September 5–13, 2015 : short abstracts / eds. Helmut Schaeben, [et al.] ; IAMG. — [Germany : International Association for Mathematical Geology (IAMG)], [2015] + DVD. — ISBN: 978-300050337-5. — S. 131. — Pełny tekst na dołączonym DVD. — S. 640-643. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 643. — ISBN 978-3-00-050337-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • The Maximally Stable Extremal Regions in content based rock image retrival / Magdalena HABRAT, Mariusz MŁYNARCZUK // W: X STERMAT 2016 [Dokument elektroniczny] : [Xth international conference on Image analysis and stereology in materials] : June 1–4 2016, Białka Tatrzańska : book of abstracts / Polish Society for Stereology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — S. 52–57. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 56–57

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • The three-dimensional imaging of rock wall surface with use of computer-based image processing and analysis / Krzysztof OLESZKO, Mariusz MŁYNARCZUK // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2015 vol. 37 no. 1, s. 53–58. — Bibliogr. s. 57–58, Abstr.

 • keywords: image analysis, 3D imaging, profilometry, rock surface

21
 • Trójwymiarowe odwzorowanie powierzchni ściany skalnej przy wykorzystaniu komputerowych metod przetwarzania i analizy obrazu : [streszczenie][The three-dimensional imaging of rock wall surface with the use of computer-based image processing and analysis] / Krzysztof OLESZKO, Mariusz MŁYNARCZUK // W: XXXVIII zimowa szkoła mechaniki górotworu i geoinżynierii : [Karpacz, 9–13 marca 2015] : materiały konferencyjne / Politechnika Wrocławska. Instytut Geotechniki i Hydrotechniki [et al.]. — [Polska : s. n.], [2015]. — S. 50

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Wykorzystanie metod komputerowej analizy obrazu w celu odwzorowania i analizy struktury ziarn w przestrzeni 3D[Application of computer image analysis to imaging and analysis of the grains in 3D space] / Krzysztof OLESZKO, Mariusz MŁYNARCZUK // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2012 : XXXV Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii : Wisła-Jawornik, 5–9 marca 2012 / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska ; Katedra Geomechaniki Górniczej i Geotechniki AGH. — Kraków : KGGiG AGH, 2012. — S. 237–238. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji do wyszukiwania obrazem wybranych struktur skał[The use of artificial intelligence to search by image for the selected structures of rocks] / Mariusz MŁYNARCZUK, Magdalena ŁADNIAK // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2014 : XXXVII Zimowa Szkoła Górotworu i Geoinżynierii : Wisła–Jawornik, 10–14 marca 2014 / Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : KGBiG AGH, cop. 2014. — S. 57

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji do wyszukiwania obrazem wybranych struktur skałThe use of artificial intelligence to search by image for the selected structures of rocks / Mariusz MŁYNARCZUK, Magdalena ŁADNIAK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 3, s. 58–64. — Bibliogr. s. 64, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: sztuczna inteligencja, przetwarzanie obrazów, analiza skupień, wyszukiwanie obrazem, analiza danych

  keywords: image processing, cluster analysis, artificial intelligence, data analysis, search by image