Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Kuniewski, dr inż.

adiunkt

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kee, Katedra Elektrotechniki i ElektroenergetykiOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 31 publikacji Autora


1
 • Analiza przepięć piorunowych przenoszonych przez transformatory rozdzielcze do sieci niskiego napięciaAnalysis of lightning overvoltages transferred through distribution transformers to low voltage networks / Jakub FURGAŁ, Maciej KUNIEWSKI // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis ; nr 289. Seria: Elektrotechnika = Journal of Electrical Engineering ; ISSN 0209-2662. — 2013 z. 33, s. 105–116. — Bibliogr. s. 115–116, Summ.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: transformatory rozdzielcze, ochrona przepięciowa, symulacje komputerowe, przepięcia piorunowe, przepięcia przenoszone

  keywords: computer simulations, transferred overvoltages, distribution transformers, overvoltage protection, lighting overvoltages

2
 • Analiza przepięć przenoszonych przez transformatory[Analysis of overvoltages transferred through transformers] / Marek Florkowski, Jakub FURGAŁ, Maciej KUNIEWSKI // W: Transformatory energetyczne i specjalne : nowoczesne konstrukcje, niezawodna eksploatacja : X konferencja naukowo-techniczna : Kazimierz Dolny 8–10 października 2014 : materiały konferencyjne / ed. Krzysztof Majer. — [Polska] : CMYK Studio Sp. z o. o., [2014]. — ISBN: 978-83-62742-05-4. — S. 41–50. — Bibliogr. s. 49–50, Streszcz.

 • słowa kluczowe: układy izolacyjne, transformatory, symulacje komputerowe, przepięcia przenoszone

3
 • Analiza przepięć przenoszonych przez transformatory rozdzielcze do sieci niskiego napięciaAnalysis of overvoltages transfered through distribution transformers to low voltage networks / Marek Florkowski, Jakub FURGAŁ, Maciej KUNIEWSKI // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2015 R. 91 nr 10, s. 294–297. — Bibliogr. s. 297, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: symulacje komputerowe, przepięcia przenoszone, propagacja przepięć, sieci niskiego napięcia

  keywords: computer simulations, transferred overvoltages, propagation of overvoltages, low voltage networks

4
 • Analiza przepięć w transformatorach rozdzielczychAnalysis of overvoltages in distribution transformers / Marek Florkowski, Jakub FURGAŁ, Maciej KUNIEWSKI // W: Transformatory energetyczne i specjalne : projekt, produkcja, eksploatacja : IX konferencja naukowo-techniczna : Kazimierz Dolny, 3–5 października 2012 : materiały konferencyjne / ed. Krzysztof Majer. — [Kazimierz Dolny] : CMYK Studio Sp. z  o. o., 2012. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-62742-04-4. — S. 53–61. — Bibliogr. s. 60, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Analiza przepięć w uzwojeniach transformatorówAnalysis of overvoltages in transformer windings / Bartłomiej Adamczyk, Jakub FURGAŁ, Maciej KUNIEWSKI // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2015 R. 91 nr 7, s. 106–109. — Bibliogr. s. 109, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: przepięcia wewnętrzne, transformatory, uzwojenia, admitancja uzwojeń

  keywords: internal overvoltages, power transformers, windings, admittance of windings

6
 • Analysis of electromagnetic field damping efficiency by usage of shielding with different parametersAnaliza skuteczności tłumienia pola elektromagnetycznego poprzez zastosowanie ekranowania o zróżnicowanych parametrach / Maciej KUNIEWSKI, Jakub Pluciński // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ; ISSN 2353-1290. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej ; ISSN: 1425-5766. — 2016 nr 51, s. 93–96. — Bibliogr. s. 96, Abstr.. — Zastosowanie komputerów w nauce i technice 2016 : XXVI cykl seminariów

 • słowa kluczowe: fala elektromagnetyczna, ekranowanie, skuteczność ekranowania

  keywords: shielding, electromagnetic field, shielding effectiveness

7
 • Badania i symulacje przepięć łączeniowych przenoszonych przez uzwojenia transformatorówMeasurements and simulations of switching overvoltages transferred through power transformer windings / Jakub FURGAŁ, Maciej KUNIEWSKI, Piotr PAJĄK // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2012 R. 88 nr 11b, s. 130–133. — Bibliogr. s. 133, Streszcz., Abstr.

 • keywords: simulations, power transformers, transferred overvoltages, investigations

8
 • Badania przepięć w uzwojeniach transfomatorówInvestigations of overvoltages in transformer windings / Marek Florkowski, Jakub FURGAŁ, Maciej KUNIEWSKI, Piotr PAJĄK // W: Transformator'17 : międzynarodowa konferencja transformatorowa : Toruń, 9-11 maja 2017 r. = The international conference on Power transformers. — Poznań : Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, [2017]. — S. 23–33 tekst pol., s. 35–45 tekst ang.. — Bibliogr. s. 33, 45. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Comparison of overvoltage propagation in transformers / M. Florkowski, J. FURGAŁ, P. Kłys, M. KUNIEWSKI // W: ISH 2013 [Dokument elektroniczny] : 18\textsuperscript{th} International Symposium on High voltage engineering : August 25–30, 2013, Seoul, Korea : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Korea : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — ISBN: 978-89-8610-19-5. — S. 376–381. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 381, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Determination of breakdown voltage characteristics of 1'100 kV disconnector for modeling of VFTO in gas-insulated switchgear / Marcin Szewczyk, Maciej KUNIEWSKI, Wojciech Piasecki, Marek Florkowski, Ueli Straumann // IEEE Transactions on Power Delivery ; ISSN 0885-8977. — 2016 vol. 31 no. 5, s. 2151–2158. — Bibliogr. s. 2158, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2015-12-29. — tekst: https://goo.gl/kLlJuF

 • keywords: simulations, modelling, transients, switching, gas-insulated switchgear (GIS), very fast transient overvoltages (VFTOs), disconnector switch (DS)

11
 • Impact of surge steepness on propagation of high frequency overvoltages in transformers / Marek Florkowski, Jakub FURGAŁ, Paweł Kłys, Maciej KUNIEWSKI, Piotr PAJĄK // W: ISH 2015 [Dokument elektroniczny] : 19\textsuperscript{th} International Symposium on High Voltage Engineering : Pilsen, Czech Republic, August 23–August 28, 2015. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Pilsen : University of West Bohemia, cop. 2015. — Dysk Flash. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [6], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Investigation of overvoltages in distribution transformers / Marek Florkowski, Maciej KUNIEWSKI, Jakub FURGAŁ, Piotr PAJĄK // W: EPE 2017 [Dokument elektroniczny] : 18th international scientific conference on Electric power engineering : May 17th to May 19th, 2017, Kouty nad Desnou : proceedings / ed. Lukáš Prokop, Tadeusz Sikora. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czechy] : IEEE, cop. 2017. — Dysk Flash. — Dod. ISBN: 978-1-5090-6405-2. — e-ISBN: 978-1-5090-6406-9. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 4, Abstr.

 • keywords: insulation systems, distribution transformers, overvoltages

13
 • Measurements and simulations of very fast transients during disconnector type testing in UHV gas-insulated switchgearPomiary i symulacje przepięć szybkozmiennych w gazowych rozdzielnicach najwyższych napięć w układzie próby typu odłącznika / Marcin Szewczyk, Mariusz Stosur, Wojciech Piasecki, Maciej KUNIEWSKI, Przemysław Balcerek, Marek Florkowski, Uwe Riechert // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2012 R. 88 nr 11b, s. 150–153. — Bibliogr. s. 153, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=72296

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Narażenia przepięciowe transformatorów w układach z wyłącznikami próżniowymiOvervoltage inpact on transformers in networks with vacuum breakers / Marek Florkowski, Jakub FURGAŁ, Maciej KUNIEWSKI, Piotr PAJĄK // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2014 R. 90 nr 10, s. 125–128. — Bibliogr. s. 128, Streszcz., Abstr.. — IW-2014 : konferencja „Inżynieria Wysokich Napięć”

 • słowa kluczowe: transformatory, wyłączniki próżniowe, przepięcia łączeniowe, ochrona przepięciowa

  keywords: switching overvoltages, transformers, vacuum breakers, overvoltage protection

15
 • Narażenia przepięciowe układów izolacyjnych transformatorów podczas prób napięciem udarowym i w warunkach eksploatacjiOvervoltage impacts of insulation systems for transformers during voltage tests and in exploitation conditions / Marek Florkowski, Jakub FURGAŁ, Maciej KUNIEWSKI, Piotr PAJĄK // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2016 R. 92 nr 10, s. 100–103. — Bibliogr. s. 103, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: przepięcia wewnętrzne, układy izolacyjne, transformatory, próby napięciowe, narażenia przepięciowe

  keywords: insulation systems, internal overvoltages, transformers, voltage tests, overvoltage impact

16
 • Narażenia przepięciowe układów izolacyjnych transformatorów rozdzielczychOvervoltage impacts of insulation systems for distribution transformers / Marek Florkowski, Jakub FURGAŁ, Maciej KUNIEWSKI, Piotr PAJĄK // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2016 R. 92 nr 3, s. 169–172. — Bibliogr. s. 172, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: transformatory rozdzielcze, przepięcia łączeniowe i piorunowe, rozkłady przepięć wewnętrznych

  keywords: distribution transformers, switching and lightning overvoltages, distributions of internal overvoltages

17
18
 • Narażenia urządzeń elektrycznych niskiego napięcia od przepięć przenoszonych przez transformatory rozdzielcze[Exposure of low voltage electrical equipment to overvoltages transferred through power transformers] / Jakub FURGAŁ, Maciej KUNIEWSKI // Biuletyn Techniczny Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich ; ISSN 1426-742X. — 2013 nr 3, s. 3–11. — Bibliogr. s. 11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Obliczenia dławika z dzielonym rdzeniem magnetycznym, symulacje, pomiaryAnalytic approach to calculation of coil with split magnetic core; simulations; measurements / Filip Grecki, Aleksander Polit, Magdalena Ostrogorska, Maciej KUNIEWSKI // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2015 R. 91 nr 9, s. 295–300. — Bibliogr. s. 300, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: weryfikacja, cewka z rdzeniem, rdzeń magnetyczny

  keywords: verification, coil, magnetic core

20
 • Ocena uszkodzeń uzwojeń transformatorów na podstawie odpowiedzi częstotliwościowej wyznaczanej metodą impulsowąEstimation of failures of transformer windings on the base of frequency response determined by use of impulse method / Jakub FURGAŁ, Maciej KUNIEWSKI // Elektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1640-7202. — Tytuł poprz.: Elektrotechnika. — 2009 [wyd. 2011] t. 28 z. 1–2, s. 1–6. — Bibliogr. s. 5, Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/ELEKTROTECHNIKA/28-1-2/elektro01.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Pomiary i symulacje prądów załączania transformatorów energetycznychMeasurements and simulations of inrush currents of power transformers / Jakub FURGAŁ, Maciej KUNIEWSKI, Piotr PAJĄK // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2012 vol. 58 nr 5, s. 431–434. — Bibliogr. s. 434, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Propagation of high frequency overvoltages in transformers / M. Florkowski, P. Kłys, J. FURGAŁ, M. KUNIEWSKI // W: ICHVE 2014 [Dokument elektroniczny] : International Conference on High Voltage Engineering and Application : 8–11 September 2014, Poznań, Poland. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poznań : s. n.], [2014]. — Dysk Flash. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [4], Abstr.. — Toż na stronie: {https://goo.gl/dXNM2Q}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
24
 • Propagation of overvoltages transferred through distribution transformers in electric networks / Marek Florkowski, Jakub FURGAŁ, Maciej KUNIEWSKI // IET Generation, Transmission & Distribution ; ISSN 1751-8687. — 2016 vol. 10 iss. 10, s. 2531–2537. — Bibliogr. s. 2537, Abstr.. — tekst: http://goo.gl/8jbguh

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Propagation of transfer overvoltages in transformers / Marek Florkowski, Paweł Kłys, Jakub FURGAŁ, Maciej KUNIEWSKI // W: ICHVE 2012 [Dokument elektroniczny] : 2012 international conference on High Voltage Engineering and Application : Shanghai, China, September 17–20, 2012. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway : IEEE], [cop. 2012]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-1-4673-4745-7. — S. 166–169. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 169, Abstr.. — Tytuł przejęto z ekranu tyt. (po wybraniu opcji: Author index)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych