Wykaz publikacji wybranego autora

Bartłomiej Kukulski, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i WibroakustykiOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 17, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
 • Analiza czasowa i częstotliwościowa wybranych przykładów dźwięków impulsowych : [abstrakt][Time and frequency domain analysis of selected cases of impulsive sounds : abstract] / Bartłomiej KUKULSKI // W: WibroTech 2016 : XVIII konferencja naukowa wibroakustyki i wibrotechniki ; XIII ogólnopolskie seminarium Wibroakustyka w systemach technicznych : Kraków, 9–10 czerwiec 2016 / Katedra Mechaniki i Wibroakustyki. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Instytut Podstaw Budowy Maszyn. Politechnika Warszawska, Komitet Akustyki PAN. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 21. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Analiza przydatności wybranych parametrów akustycznych w klasyfikacji dźwięków wysokoimpulsowychUsefullness analysis of the selected acoustical parameters for classifying highly impulsive sounds / Tadeusz WSZOŁEK, Bartłomiej KUKULSKI, Dominik MLECZKO // W: Postępy akustyki 2016 = Advances in acoustics / red. Mirosław Meissner ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Warszawski. — Warszawa : PTA. Oddział Warszawski, 2016. — Monografia zawiera prace z LXIII Otwartego Seminarium z Akustyki : Białowieża, 13–16 września 2016 r.. — ISBN: 978-83-65550-02-6. — S. 331–342. — Bibliogr. s. 341–342

 • słowa kluczowe: hałas impulsowy, korekcja impulsowa

3
 • Analiza wybranych dźwięków impulsowych w warunkach pola swobodnegoAnalysis of selected impulsive sounds in free-field conditions / Bartłomiej KUKULSKI // W: Studium badawcze młodych akustyków / red. Adam Pilch. — Kraków : Wydawnictwo AGH, 2016. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-880-6. — S. 61–70. — Bibliogr. s. 69–70, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Analysis of selected cases of impulsive noise in transport and industry / WSZOŁEK Tadeusz, KUKULSKI Bartłomiej // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2016 vol. 41 no. 2, s. 395. — XVII International conference noise control 2016 : Gniew, Poland, May 22–25, 2016. — tekst: https://goo.gl/lVVe63

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Analysis of the usefulness of measurable parameters for assessing the annoyance of the impulsive noise / Tadeusz WSZOŁEK, Bartłomiej KUKULSKI // W: KraSyNT 2016 : 3\textsuperscript{rd} Krakow Symposium on Science and Technology : Kraków Wieliczka, Poland September 26, 2016 / ed. Agata Nawrocka, Stanisław Flaga ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Process Control. — Kraków : AGH University of Science and Technology. Department of Process Control, 2016. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-64755-25-5. — S. 16–17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Badanie hałasu generowanego w czasie przejazdu przez mostowe urządzenia dylatacyjneThe study of noise generated during the passage through the bridge expansion joints / Bartłomiej KUKULSKI, Bartłomiej Chojnacki // W: Postępy akustyki 2016 = Advances in acoustics / red. Mirosław Meissner ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Warszawski. — Warszawa : PTA. Oddział Warszawski, 2016. — Monografia zawiera prace z LXIII Otwartego Seminarium z Akustyki : Białowieża, 13–16 września 2016 r.. — ISBN: 978-83-65550-02-6. — S. 319–329. — Bibliogr. s. 328–329

 • słowa kluczowe: hałas impulsowy, hałas komunikacyjny, dylatacje mostowe

7
 • Car infotainment systems capabilities vs. customers' needs and expectations / Bartłomiej KUKULSKI // W: AES [Dokument elektroniczny] : Audio Engineering Society 142nd convention : 2017 May 20–23, Berlin, Germany. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Germany: AES], [2017]. — S. 1–6 paper. no. 9804. — Wymagania systemowe: Adobe Reder. — Tryb dostępu: http://www.aes.org/e-lib/browse.cfm?elib=18678 [2017-06-07]. — Bibliogr. s. 6, Abstr.. — Pełny tekst dostępny po zalogowaniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Influence of the sound masking on the feeling of annoyance for impulsive signals / KUKULSKI Bartłomiej // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2016 vol. 41 no. 2, s. 386. — XVII International conference noise control 2016 : Gniew, Poland, May 22–25, 2016. — tekst: https://goo.gl/lVVe63

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Measurements of parameters useful in noise rating of selected industrial noise sources / Tadeusz WSZOŁEK, Bartłomiej KUKULSKI // W: inter.noise 2017 [Dokument elektroniczny] : 46th international congress and exposition on Noise control engineering : taming noise and moving quiet : August 27–30, 2017, Hong Kong. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Hong Kong : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — S. 951–959. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 959, Abstr.

 • keywords: impulsiveness, noise rating, tonality

10
 • Nowe metody przetwarzania sygnałów w wybranych zagadnieniach wibroakustyki[New methods of signal processing in the selected vibroacoustics problems] / red. Wiesław WSZOŁEK ; aut.: Dorota CZOPEK, Tomasz KORBIEL, Bartłomiej KUKULSKI, Paweł MAŁECKI, Paweł PAWLIK, Bartłomiej STĘPIEŃ, Tadeusz WSZOŁEK, Wiesław WSZOŁEK. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Automatyzacji Procesów, 2016. — [106] s.. — (Monografie Katedry Automatyzacji Procesów AGH w Krakowie ; 18). — Bibliogr. s. 98–104. — ISBN: 978-83-64755-20-0

11
 • Qualification methods for assessment of annoyance of impulsive soundsMetody kwalifikacji dźwięków impulsowych pod względem oceny ich uciążliwości / Bartłomiej KUKULSKI, Tadeusz WSZOŁEK // Mechanics and Control / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 2083-6759. — Tytuł poprz.: Mechanics ; ISSN: 1734-8927. — 2014 vol. 33 no. 3, s. 67–74. — Bibliogr. s. 74, Abstr.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1000032oq0eb5.wbg2.bg.agh.edu.pl/MECHANICS-CTRL/2014.33.3/mech.2014.33.3.67.pdf

 • słowa kluczowe: hałas impulsowy, korekcja impulsowa, uciążliwość hałasu

  keywords: impulsive noise, noise annoyance, impulsive adjustment

12
 • The research on impulsive events in railway noise generated during passage through a railroad switch / Bartłomiej KUKULSKI, Tadeusz WSZOŁEK // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2017 vol. 42 no. 3, s. 441–447. — Bibliogr. s. 447

 • keywords: impulsive noise, impulsiveness, railway noise measurements

13
 • The research on objective parameters dedicated to differentiate impulsive noise events / Bartłomiej KUKULSKI // W: inter.noise 2017 [Dokument elektroniczny] : 46th international congress and exposition on Noise control engineering : taming noise and moving quiet : August 27–30, 2017, Hong Kong. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Hong Kong : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — S. 4513–4522. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 4522, Abstr.

 • keywords: impulse noise, noise annoyance

14
 • The study of noise generated during the passage through the bridge expansion joints / KUKULSKI Bartłomiej, Chojnacki Bartłomiej // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2016 vol. 41 no. 3, s. 622. — LXIII Open Seminar on Acoustics OSA 2016 : Warszawa–Białowieża, 13th–16th September 2016. — tekst: https://goo.gl/T6URw3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Urządzenia elektroniczne wspomagające zarządzanie zużyciem energii w systemach domów inteligentnychElectronic devices for reducing household energy consumption in smart house systems / Bartłomiej Chojnacki, Bartłomiej KUKULSKI // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2016 nr 33, s. 45–51. — Bibliogr. s. 51, Streszcz., Summ.. — Artykuły laureatów 53. Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Usefulness analysis of the selected acoustical parameters for classifying highly impulsive sounds / WSZOŁEK Tadeusz, KUKULSKI Bartłomiej, MLECZKO Dominik // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2016 vol. 41 no. 3, s. 631. — LXIII Open Seminar on Acoustics OSA 2016 : Warszawa–Białowieża, 13th–16th September 2016. — tekst: https://goo.gl/T6URw3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Wpływ zjawiska maskowania na odczucie uciążliwości sygnałów impulsowychInfluence of the sound masking on the feeling of annoyance for impulsive signals / Bartłomiej KUKULSKI // Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka ; ISSN 0137-7043. — 2016 nr 5, s. 14–23. — Bibliogr. s. 23

 • słowa kluczowe: hałas impulsowy, maskowanie dźwięku, uciażliwość akustyczna, impulsowość

  keywords: impulsive noise, sound masking, acoustic annoyance, impulsiveness