Wykaz publikacji wybranego autora

Karolina Kossakowska, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


ORCID: brak
ResearcherID: brakOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 7, z ogólnej liczby 7 publikacji Autora


1
 • Analiza cyklu życia jako narzędzie do oceny oddziaływania na środowisko, na przykładzie oceny systemu gospodarki odpadami komunalnymi[Life cycle assessment as a tool for environmental impact assessment, based on an example of a municipal waste management system] / Karolina KOSSAKOWSKA // W: TYGIEL 2017 : „interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” : IX interdyscyplinarna konferencja naukowa : Lublin, 18–19 marca 2017 r. : abstrakty / red. Beata A. Nowak, Monika Maciąg, Kamil Maciąg. — Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2017. — ISBN: 978-83-65272-51-5. — S. 204. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • A review of Life Cycle Assessment studies of Rare Earth Elements industry / Karolina KOSSAKOWSKA, Katarzyna GRZESIK // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : ecology, economics, education and legislation : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 52, Ecology and environmental protection. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-09-6. — S. 19–25. — Bibliogr. s. 24–25, Abstr.

 • keywords: Life Cycle Assessment (LCA), Rare Earth Elements (REE)

3
 • Goal and scope and its evolution for Life Cycle Assessment of Rare Earth Elements recovery from secondary sources / Katarzyna GRZESIK, Bogusław BIEDA, Ryszard KOZAKIEWICZ, Karolina KOSSAKOWSKA // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : energy and clean technologies : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 41, Nuclear technologies recycling air pollution and climate change. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-06-5. — S. 107–114. — Bibliogr. s. 114, Abstr.

 • keywords: recovery, Life Cycle Assessment (LCA), functional unit, system boundaries, Rare Earth Elements (REE)

4
 • Możliwości pozyskiwania metali ziem rzadkich z odpadów poflotacyjnych i górniczych[Prospects of rare earth elements (REEs) recovery from tailings and mining waste] / Katarzyna GRZESIK, Bogusław BIEDA, Ryszard KOZAKIEWICZ, Karolina KOSSAKOWSKA // W: Międzynarodowa konferencja "Surowce i energia, a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna" : 14–15 IX 2017 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, [2017]. — ISBN: 978-83-894103-3-7. — S. 47–48. — Pełny tekst w postaci slajdów pod adresem {http://konferencja-pan.pl/wp-content/uploads/2017/04/sesja-2.3.zip}

 • słowa kluczowe: odpady poflotacyjne, odzysk, odpady górnicze, metale ziem rzadkich, stawy osadowe

5
 • Projekt ENVIREE – przyjazne dla środowiska i efektywne metody ekstrakcji pierwiastków ziem rzadkich (REE) ze źródeł odpadowych[ENVIREE project - environmentally friendly and effective methods of extraction of rare earth elements (REE) from waste sources] / Karolina KOSSAKOWSKA // W: TYGIEL 2017 : „interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” : IX interdyscyplinarna konferencja naukowa : Lublin, 18–19 marca 2017 r. : abstrakty / red. Beata A. Nowak, Monika Maciąg, Kamil Maciąg. — Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2017. — ISBN: 978-83-65272-51-5. — S. 227. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Projekt ENVIREE – przyjazne dla środowiska i wydajne metody pozyskiwania pierwiastków ziem rzadkich ze źródeł wtórnychENVIREE - Environmentally friendly and efficient methods for the extraction of Rare Earth Elements from secondary sources / Karolina KOSSAKOWSKA // W: Trendy i rozwiązania technologiczne – odpowiedź na potrzeby współczesnego społeczeństwa [Dokument elektroniczny], t. 1 / red. Monika Maciąg, Kamil Maciąg. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2017. — e-ISBN: 978-83-65598-58-5. — S. 163–173. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/n4iZCz [2017-09-20]. — Bibliogr. s. 172, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: pierwiastki ziem rzadkich, REE, ENVIREE

  keywords: REE, Rare earths elements, ENVIREE

7
 • Zastosowanie Analizy Cyklu Życia (LCA – Life Cycle Assessment) do oceny obiektów gospodarki odpadami komunalnymiApplication of life cycle assessment (LCA) in municipal waste management industry / Karolina KOSSAKOWSKA // W: Współczesne zagadnienia inżynierii środowiska [Dokument elektroniczny] / red. Zbigniew Czyż, Monika Maciąg. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2017. — e-ISBN: 978-83-65598-93-6. — S. 17–28. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/y1PQWd [2017-09-20]. — Bibliogr. s. 26–28

 • słowa kluczowe: odpady komunalne, gospodarka odpadami, LCA, analiza cyklu życia, Life cycle assessment

  keywords: waste management, municipal waste, LCA, life cycle analysis, Life cycle assessment