Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Kęsek, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909461

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 41, z ogólnej liczby 41 publikacji Autora


1
 • Analiza obciążenia silnika głowicy urabiająco-ładującej jako element oceny poprawności jej użytkowaniaThe engine load analysis of extracting-loading head as an element of evaluating its usage correctness / Marek KĘSEK, Joanna Zagórska // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9124–9129. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9129, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: analiza danych, systemy wspomagania decyzji, głowica urabiająco-ładująca, analiza poprawności użytkowania

  keywords: data analysis, decision supporting systems, extracting-loading head, analysis of the correctness of use

2
 • An expert system for supporting mine production planning in multi-plant mining enterprises / Edyta BRZYCHCZY, Roman MAGDA, Tadeusz FRANIK, Marek KĘSEK, Tadeusz WOŹNY, Aneta NAPIERAJ // W: 22\textsuperscript{nd} World Mining Congress & Expo : 11–16 September 2011, Ístanbul, Vol. 2 / ed. Şinasi Eskikaya ; UCTEA The Chamber of Mining Engineers of Turkey. — Ankara : Aydo\v{g}du Ofset, cop. 2011. — Dod.: ISBN: 978-605-01-0146-1 (całość). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-605-01-0148-5. — S. 551–558. — Bibliogr. s. 557–558, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • An expert system for underground coal mine planningSystem ekspertowy dla potrzeb planowania robót górniczych w podziemnych kopalniach węgla kamiennego / Edyta BRZYCHCZY, Marek KĘSEK, Aneta NAPIERAJ, Roman MAGDA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2017 vol. 33 iss. 2, s. 113–127. — Bibliogr. s. 125–126, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://goo.gl/qPRLdh

 • słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, planowanie, system ekspertowy, górnictwo węgla kamiennego

  keywords: knowledge management, mine planning, coal mining, expert system

4
 • Controling zasobów ludzkich w polskich przedsiębiorstwach wydobywczychControlling of human resources in the Polish mining companies / Mieczysław ŚLÓSARZ, Marek KĘSEK, Dariusz FUKSA, Artur BATOR // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 8, s. 79–82. — Bibliogr. s. 81–82, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania i inżynierii produkcji w przemyśle wydobywczym : 14 czerwca 2016, Kraków

 • słowa kluczowe: górnictwo, zasoby ludzkie, controlling, mierniki

  keywords: mining, controlling, human resources, meters

5
 • Drzewa decyzyjne jako źródło pozyskiwania wiedzy o procesie produkcyjnym w kopalni węgla kamiennegoDecision trees as a source for knowledge of the production process in a coal mine / Marek KĘSEK // W: Szanse i bariery rozwoju przemysłu górniczego : monografia / red. nauk. Anna Bluszcz. — Katowice : „Śląsk”, 2013. — ISBN: 978-83-7164-766-6. — S. 51–63. — Bibliogr. s. 62–63, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Język R w odkrywaniu wiedzy górniczejLanguage R in mining knowledge discovery / Marek KĘSEK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 9, s. 188–191. — Bibliogr. s. 191, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.. — Jubileuszowa XV Szkoła ekonomiki i zarządzania w górnictwie 2010 : Krynica 15–17 września 2010 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Sekcja Górnictwa Odkrywkowego. Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2010

 • słowa kluczowe: język R, metody ilościowe, grupowanie przodków ścianowych, szeregi czasowe

7
 • Komputerowe wspomaganie wybranych obszarów zarządzania przedsiębiorstwem górniczym[Computer-aided management of selected areas of a coal mining enterprise] / Marek KĘSEK, Dariusz FUKSA // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2012. — ISBN: 978-83-930399-4-4. — S. 790–798. — Bibliogr. s. 797–798. — Afiliacja autorów: Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Komputerowe wspomaganie zarządzania rentownością przedsiębiorstwa górniczegoComputer-aided management of mining enterprise profitability / Dariusz FUKSA, Marek KĘSEK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 9, s. 70–73. — Bibliogr. s. 73, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII). — Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2011 : Krynica 21–23 września 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Sekcja Górnictwa Odkrywkowego. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Koncepcja zintegrowanego systemu transportu poziomego w kopalniach węgla kamiennegoConcept of an integrated horizontal transport system in underground coal mines / Dariusz FUKSA, Marek KĘSEK, Mieczysław ŚLÓSARZ, Artur BATOR // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 8, s. 23–25. — Bibliogr. s. 25, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania przedsiębiorstwami wydobywczymi : 11 czerwca 2015

 • słowa kluczowe: transport kopalniany, koleje podwieszane, zintegrowany system transportu poziomego

  keywords: mining transportation, integrated horizontal transport system, monorail locomotives

10
 • Kontrola pracy kombajnu ścianowego z użyciem \emph{Visual Basic for Applications}Control of the work of the shearer using \emph{Visual Basic for Applications} / Marek KĘSEK, Klaudia Lach // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2017 t. 73 nr 9, s. 6–10. — Bibliogr. s. 10, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: kontrolowanie przebiegu produkcji, Visual Basic, aplikacja monitorująca pracę maszyny

  keywords: production process control, Visual Basic, machine monitoring application

11
 • Metoda określania płynności bieżącej w kopalniach węgla kamiennego z wykorzystaniem systemu rozmytegoMethod of determination of the current liquidity radio with the use of fuzzy logic in hard coal mines / Marta SUKIENNIK, Edyta BRZYCHCZY, Marek KĘSEK, Aneta NAPIERAJ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 9, s. 76–81. — Bibliogr. s. 81, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: logika rozmyta, kopalnia węgla kamiennego, zbiory rozmyte, wskaźnik płynności bieżącej

  keywords: fuzzy sets, fuzzy logic, hard coal mine, current liquidity ratio

12
 • Modeling of the shift output in the longwall excavation / NAPIERAJ Aneta, KĘSEK Marek, BRZYCHCZY Edyta, SUKIENNIK Marta // W: Theory and technique of coal mining and disaster prevention in deep mines : proceedings of international mining conference 2014 / Anhui University of Science and Technology (China), AGH University of Science and Technology (Poland), National Natural Science Foundation of China. — [China : China University of Mining and Technology Press], [2014]. — ISBN: 978-7-5646-2474-3. — S. 235–242. — Bibliogr. s. 242, Abstr.

 • keywords: hard coal, ordered fuzzy numbers, shift output, longwall excavation

13
 • Modelowanie wydobycia zmianowego w wyrobisku ścianowym z wykorzystaniem skierowanych liczb rozmytychModeling of shifting output in wall heading with the use of Ordered Fuzzy Numbers (OFN) / Marek KĘSEK, Edyta BRZYCHCZY, Aneta NAPIERAJ, Marta SUKIENNIK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 9, s. 28–32. — Bibliogr. s. 32, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, skierowane liczby rozmyte, wydobycie zmianowe, wyrobisko ścianowe

  keywords: hard coal, wall heading, shifting output, Ordered Fuzzy Numbers

14
 • Modyfikacja zachowań pracowników kopalń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracyEmployees bahavior modification of safety and health at work in a mine / Artur BATOR, Marek KĘSEK, Dariusz FUKSA, Mieczysław ŚLÓSARZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 8, s. 8–10. — Bibliogr. s. 10, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania i inżynierii produkcji w przemyśle wydobywczym : 14 czerwca 2016, Kraków

 • słowa kluczowe: górnictwo, bezpieczeństwo pracy, lean manufacturing

  keywords: mining, lean manufacturing, safety work

15
 • Możliwości integracji jezyka R w zintegrowanym systemie zarządzania przedsiębiorstwem górniczym[Possibilities of R Language integration in the integrated management for coal mining enterprises] / Marek KĘSEK // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 1 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2011. — ISBN: 978-83-930399-0-6. — S. 473–483. — Bibliogr. s. 483, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Nowe funkcje systemu rejestracji pacjentów opracowanego dla zakładów opieki zdrowotnej[Overview of new features in patients registration system for health care institutions] / Marek KĘSEK // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 1 / pod. red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2008. — ISBN: 978-83-923797-3-7. — S. 533–540. — Bibliogr. s. 540, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Numeryczny model złoża jako element zarządzania zakładem górniczymNumerical deposit model as element of mine management / Marek KĘSEK, Edyta BRZYCHCZY // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2009 t. 65 nr 9, s. 73–76. — Bibliogr. s. 76, Streszcz.. — Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2009 : Krynica 23–25 września 2009 : publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa, Sekcja Górnictwa Odkrywkowego, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Numeryczny model złoża w zintegrowanym systemie zarządzania przedsiębiorstwem górniczym[Numerical deposit model as a part of integrated management system for coal mines] / Marek KĘSEK // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 1 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2010. — ISBN: 978-83-923797-9-9. — S. 655–660. — Bibliogr. s. 660, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Ocena dokładności i przydatności metod szacowania kosztów stałych i zmiennych w podejmowaniu decyzji ekonomicznych[The assessment of the accuracy and usefulness of methods for estimating fixed costs and variables in making economic decisions] / Dariusz FUKSA, Marek KĘSEK, Ewa CISZYŃSKA // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2012. — ISBN: 978-83-930399-4-4. — S. 121–131. — Bibliogr. s. 131, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Podstawy systemu doradczego wspomagającego planowanie robót przygotowawczych i eksploatacyjnych w kopalniach węgla kamiennegoPrinciples of the advisory system supporting planning of first workings and exploitation works in hard coal mines / Edyta BRZYCHCZY, Roman MAGDA, Tadeusz FRANIK, Marek KĘSEK, Aneta NAPIERAJ, Tadeusz WOŹNY. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 172, [1] s.. — Bibliogr. s. 151–155, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-655-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Porządkowanie liniowe jako narzędzie controllingu w zarządzaniu procesem produkcyjnym w kopalniach węgla kamiennegoLinear ordering as a tool for controlling the management of the production process in coal mines / Marek KĘSEK, Dariusz FUKSA, Mieczysław ŚLÓSARZ, Artur BATOR // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 8, s. 37–41. — Bibliogr. s. 41, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania i inżynierii produkcji w przemyśle wydobywczym : 14 czerwca 2016, Kraków

 • słowa kluczowe: porządkowanie liniowe, agregacja, controlling, monitorowanie produkcji

  keywords: aggregation, controlling, monitoring the production linear ordering

22
 • Projekt interfejsu systemu doradczego wspomagającego planowanie robót górniczych w kopalniach węgla kamiennegoProject of interface of advisory system for the support of mining works' planning in hard coal mines / Marek KĘSEK, Tadeusz FRANIK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 9, s. 64–69. — Bibliogr. s. 69, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, planowanie robót górniczych, interfejs systemu informatycznego

  keywords: hard coal, mining works development, interface of information system

23
 • Reguły wnioskowania we wspomaganiu podejmowania decyzji w górnictwie[Inference rules used for decision support in mining] / Marek KĘSEK // W: Szanse i bariery w rozwoju górnictwa węgla kamiennego [Dokument elektroniczny] : Gliwice, 20.06.12. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gliwice : s. n.], [2012]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–9]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [9], Streszcz.. — Tytuł przejęto ze s. tyt.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Selected components of decision supporting system in a mining enterpriseWybrane elementy systemu wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem górniczym / Marek KĘSEK // W: IT tools in management and education : selected problems / ed. Leszek Kiełtyka ; Czestochowa University of Technology. — Częstochowa : The Publishing Office of CUT, 2011. — (Monografie / Politechnika Częstochowska ; ISSN 0860-5017 ; no. 213). — ISBN: 978-83-7193-508-4. — S. 61–69. — Bibliogr. s. 69, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Szacowanie postępu projektowanej ściany wydobywczej z wykorzystaniem procedur taksonomicznychEstimating of a designed longwall advance with the use of taxonomic procedures / Marek KĘSEK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 9, s. 74–76. — Bibliogr. s. 76, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII). — Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2011 : Krynica 21–23 września 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Sekcja Górnictwa Odkrywkowego. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych