Wykaz publikacji wybranego autora

Juliusz Dąbrowa, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kfmp, Katedra Fizykochemii i Modelowania ProcesówOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 17, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
 • Determination of the intrinsic diffusivities from the diffusion couple experiment in multicomponent systems / Marek ZAJUSZ, Juliusz DĄBROWA, Marek DANIELEWSWKI // Scripta Materialia ; ISSN 1359-6462. — 2017 vol. 138, s. 48–51. — Bibliogr. s. 51, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-05-29. — tekst: https://goo.gl/qdEQ6E

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
3
 • Influence of Cu content on high temperature oxidation behavior of ${AlCoCrCu_xFeNi}$ high entropy alloys (x = 0; 0.5; 1) / Juliusz DĄBROWA, Grzegorz Cieślak, Mirosław STYGAR, Krzysztof Mroczka, Katarzyna BERENT, Tadeusz Kulik, Marek DANIELEWSKI // Intermetallics ; ISSN 0966-9795. — 2017 vol. 84, s. 52–61. — Bibliogr. s. 60–61, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-01-07. — tekst: https://goo.gl/0T7ZJB

 • keywords: corrosion, kinetics, phase transitions, high entropy alloys

4
 • Influence of gaseous media flow in the dual $Ar-H_{2}-H_{2}O/air$ atmosphere setup on the scale growth kinetics of Crofer 22APU ferritic stainless steel / Mirosław STYGAR, Juliusz DĄBROWA, Piotr DZIEMBAJ, Tomasz BRYLEWSKI // W: ICPMAT 2016 : 11\textsuperscript{th} International Conference on the Physical Properties and Application of Advanced Materials : 25–29 July 2016, Changji of Xinjiang, China : conference abstract book. — [China : s. n.], [2016]. — S. 77

 • keywords: ferritic stainless steel, Solid Oxide Fuel Cell (SOFC), oxidation kinetic, metallic interconnector, dual atmosphere, surface examination

5
6
7
8
9
 • Interdiffusion in the FCC-structured high entropy alloys on the example of Al-Co-Cr-Fe-Ni and Mn-Co-Cr-Fe-Ni metallic systems / J. DĄBROWA, W. KUCZA, G. Cieślak, T. Kulik, M. DANIELEWSKI, J. W. Yehc // W: DSL2016 [Dokument elektroniczny] : 12\textsuperscript{th} international conference on Diffusion in Solids and Liquids : 26–30 June 2016, Split, Croatia : abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Croatia : s. n.], [2016]. — 1 dysk optyczny. — S. 86. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
11
12
 • Oxidation kinetics and microstructure of oxide products formed on the Crofer 22APU ferritic stainless steel in a dual atmosphere : [abstract] / M. STYGAR, J. DĄBROWA, T. BRYLEWSKI // W: 66\textsuperscript{th} annual meeting of the International Society of Electrochemistry [Dokument elektroniczny] : green electrochemistry for tomorrow's society : 4–9 October, 2015, Taipei, Taiwan : program / [International Society of Electrochemistry]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Taiwan : s. n.], [2015]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://fpa.fontismedia.com/infiles/doc_production/ise151223.pdf [2015-10-19]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Physicochemical properties $Y_{0.8}Ca_{0.2}Cr_{1−x}Ni_{x}O_{3±\delta}$ (x=0÷0.15) perovskites doped with nickel and their application in solid oxide fuel cellsWpływ domieszkowania niklem na właściwości fizykochemiczne perowskitów $Y_{0.8}Ca_{0.2}Cr_{1−x}Ni_{x}O_{3±\delta}$ (x=0÷0.15) do zastosowania w ogniwach paliwowych typu SOFC / STYGAR M., Tejchman W., DĄBROWA J., BRYLEWSKI T. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 90. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Preparation and structural and electrical properties of calcium-doped and nickel-doped yttrium chromate (III) / M. STYGAR, W. Tejchman, J. DĄBROWA, T. BRYLEWSKI // W: 66\textsuperscript{th} annual meeting of the International Society of Electrochemistry [Dokument elektroniczny] : green electrochemistry for tomorrow's society : 4–9 October, 2015, Taipei, Taiwan : program / [International Society of Electrochemistry]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Taiwan : s. n.], [2015]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://fpa.fontismedia.com/infiles/doc_production/ise151224.pdf [2015-10-19]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Synthesis and properties of the novel oxide materials stabilized by high configurational entropy / STYGAR Mirosław, DĄBROWA Juliusz, DANIELEWSKI Marek, Martin Manfred // W: ICPMAT : 12\textsuperscript{th} International Conference on the Physical properties and application of advanced materials : Aug 6\textsuperscript{th} – 9\textsuperscript{th} 2017, Košice, Slovakia : abstracts / Technical University of Košice, TANGER Ltd.. — [Košice : University of Košice], 2017. — ISBN: 978-80-87294-75-8. — S. 33

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Wpływ grubości stali Crofer 22APU na mikrostrukturę produktów jej utleniania w warunkach podwójnej atmosfery $Ar-H_{2}/H_{2}O/powietrze$Influence of the thickness of Crofer 22APU steel on microstructure of the oxidation products formed under dual $Ar-H_{2}-H_{2}O/air$ atmosphere / DĄBROWA J., STYGAR M., BRYLEWSKI T. // W: Polska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2014 : Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2014 : Workshop rapid prototyping and laser formation of ceramics. — S. 122. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Afiliacja autorów: Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Wysokotemperaturowa korozja stopów o wysokiej entropii z układów metalicznych Al-Co-Cr-Fe-Ni oraz Al-Co-Cr-Cu-Fe-Ni[High temperature corrosion of Al-Co-Cr-Fe-Ni and Al-Co-Cr-Cu-Fe-Ni high entropy alloys] / Juliusz DĄBROWA, Grzegorz Cieślak, Mirosław STYGAR, Krzysztof Mroczka, Katarzyna BERENT, Tadeusz Kulik, Marek DANIELEWSKI // W: Nowoczesne technologie w inżynierii powierzchni : VI ogólnopolska konferencja naukowa : Łódź-Spała, 25–28 września 2016 / red. nauk. Tomasz Kapitaniak ; Politechnika Łódzka. Instytut Inżynierii Materiałowej. — Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, cop. 2016. — ISBN: 978-83-7283-761-5. — S. 86

 • słowa kluczowe: korozja, stopy o wysokiej entropii, HEA, łuk elektryczny