Wykaz publikacji wybranego autora

Rafał Janus, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii PaliwOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 4, z ogólnej liczby 4 publikacji Autora


1
  • Badanie wpływu temperatury pirolizy biomasy mikroalg na skład chemiczny biooleju popirolitycznegoEffect of pyrolysis temperature on the chemical composition of biooils obtained from microalgae biomass / Mariusz WĄDRZYK, Janusz JAKÓBIEC, Rafał JANUS // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2014 t. 93 nr 12, s. 2083–2087. — Bibliogr. s. 2087

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
  • Kierunki rozwoju olejów silnikowych pojazdów samochodowych w zakresie ochrony środowiskaTrends in development of motor oils for environmental protection / Janusz JAKÓBIEC, Mariusz WĄDRZYK, Rafał JANUS, Winicjusz Stanik // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 5 dod.: CD Logistyka–nauka : artykuły recenzowane, s. 155-160. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 159–160, Streszcz., Abstr.. — Publikacja zamieszczona w cz. 1

  • słowa kluczowe: silnik, olej silnikowy, baza syntetyczna, dodatki uszlachetniające

3
  • Synteza i aktywacja termiczna nanokompozytów na bazie poli(alkoholu furfurylowego) i montmorylonitu jako prekursorów mezoporowatych materiałów węglowych[Synthesis and thermal activation of poly(furfuryl alcohol)-montmorillonite nanocomposites as precursors of mesoporous carbon materials] / P. Natkański, R. JANUS, B. Dudek, P. Kuśtrowski // W: XLIX OKK : XLIX Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : 15-17.03.2017 Kraków = XLIX Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2017 + CD. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60514-26-9. — S. 227. — Bibliogr. s. 227. — R. Janus - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
  • Wpływ stabilności termooksydacyjnej biokomponentów na pracę układu wysokociśnieniowego wtrysku paliwa typu Common RailThe influence of thermo-oxidative stability of biocomponents on high pressure Common Rail fuel injection system / Winicjusz Stanik, Janusz JAKÓBIEC, Mariusz WĄDRZYK, Rafał JANUS // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 5 dod.: CD Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 569–576. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 576, Streszcz., Abstr.. — Publikacja zamieszczona w cz. 1

  • słowa kluczowe: silnik spalinowy, paliwo, dodatki uszlachetniające