Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Grzesik, dr inż.

poprzednio: Grzesik-Wojtysiak

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


ORCID: 0000-0002-3095-5874
ResearcherID: I-3000-2016Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 35, z ogólnej liczby 36 publikacji Autora


1
 • Application of IWM-PL model for Life Cycle Assessment (LCA) of municipal waste management in Krakow, Pt. 2 / Katarzyna GRZESIK // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2013 vol. 7 no. 4, s. 43–58. — Bibliogr. s. 56–58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Application of IWM-PL model for Life Cycle Assessment (LCA) of municipal waste management in Kraków, Pt. 1Zastosowanie modelu IWM-PL do analizy cyklu życia (LCA) gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie, Cz. 1 / Katarzyna GRZESIK // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2013 vol. 7 no. 3, s. 35–55. — Bibliogr. s. 51–55, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: analiza cyklu życia (LCA), system gospodarki odpadami komunalnymi, analiza zbioru, modele do LCA

  keywords: life cycle assessment, Life cycle inventory, municipal waste management system, models for life cycle assessment

3
 • Application of stochastic approach based on Monte Carlo (MC) simulation for life cycle inventory (LCI) of the rare earth elements (REEs) in beneficiation rare earth waste from the gold processing: case study / Bogusław BIEDA, Katarzyna GRZESIK // W: ASEE17 : international conference on Advances in energy Systems and Environmental Engineering : clean energy, clean water, clean air : 2–5 July, 2017, Wroclaw, Poland : book of abstracts / ed. by Bartosz Kaźmierczak. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2017. — ISBN: 978-83-7493-988-1. — S. 30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • A life cycle assessment of the municipal waste management system in TarnówAnaliza cyklu życia systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Tarnowie / Katarzyna GRZESIK, Magdalena Usarz // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2016 vol. 10 no. 2, s. 29–38. — Bibliogr. s. 38, Streszczenia., Summ.. — tekst: https://goo.gl/OfLXoS

 • słowa kluczowe: odpady komunalne, analiza cyklu życia, oddziaływanie na środowisko, system gospodarki odpadami

  keywords: environmental impact, municipal waste, waste management system, Life Cycle Assessment

5
 • A review of Life Cycle Assessment studies of Rare Earth Elements industry / Karolina KOSSAKOWSKA, Katarzyna GRZESIK // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : ecology, economics, education and legislation : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 52, Ecology and environmental protection. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-09-6. — S. 19–25. — Bibliogr. s. 24–25, Abstr.

 • keywords: Life Cycle Assessment (LCA), Rare Earth Elements (REE)

6
 • Choosing the municipal waste management scenario with the Life Cycle Assessment (LCA) methodologyWybór scenariusza gospodarki odpadami komunalnymi z zastosowaniem metodyki analizy cyklu życia (LCA) / Katarzyna GRZESIK, Mateusz JAKUBIAK // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4303–4309. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4308–4309, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: modelowanie, zagospodarowanie odpadów, analiza cyklu życia, systemy gospodarki stałymi odpadami komunalnymi

  keywords: modeling, life cycle assessment, municipal waste, incineration, landfilling, mechanical biological treatment, waste management system

7
 • Choosing the municipal waste management scenario with the Life Cycle Assessment (LCA) methodology / Katarzyna GRZESIK, Mateusz JAKUBIAK // W: IX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 9). — ISBN: 978-83-62218-17-2. — S. 79

 • keywords: modeling, life cycle assessment, municipal waste, incineration, landfilling, waste management system

8
 • Environmental impact of extraction of REE from mining waste and tailings - screening stage / Ryszard KOZAKIEWICZ, Katarzyna GRZESIK // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : energy and clean technologies : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 41, Nuclear technologies recycling air pollution and climate change. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-06-5. — S. 91–98. — Bibliogr. s. 98, Abstr.

 • keywords: REE, SEA screening stage, tailings exploitation

9
 • Goal and scope and its evolution for Life Cycle Assessment of Rare Earth Elements recovery from secondary sources / Katarzyna GRZESIK, Bogusław BIEDA, Ryszard KOZAKIEWICZ, Karolina KOSSAKOWSKA // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : energy and clean technologies : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 41, Nuclear technologies recycling air pollution and climate change. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-06-5. — S. 107–114. — Bibliogr. s. 114, Abstr.

 • keywords: recovery, Life Cycle Assessment (LCA), functional unit, system boundaries, Rare Earth Elements (REE)

10
 • Improvements in industrial waste landfilling at the solid waste landfill site in Krakow-Pleszow, Poland, implemented in order to obtain an integrated permit / K. GRZESIK // W: Environmental engineering III / eds. Lucjan Pawłowski, Marzena R. Dudzińska, Artur Pawłowski. — Leiden : CRC Press/Balkema ; London : Taylor & Francis Group, cop. 2010. — [Publikacja zawiera wybrane ref. zaprezentowane na: 3rd Congress of Environmental Engineering]. — ISBN: 978-0-415-54882-3. — S. 381–384. — Bibliogr. s. 384, Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

 • keywords: waste management, landfilling, integrated permit, Best Available Techniques - BAT

11
 • Life cycle assessment for landfilling, incineration and mechanical-biological treatment of residual waste for Krakow city (Poland) / Katarzyna GRZESIK, Ryszard KOZAKIEWICZ, Bogusław BIEDA // W: SGEM2014 : GeoConference on Energy and clean technologies : 14\textsuperscript {th} international multidisciplinary scientific geoconference : 17–26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 2, Nuclear technologies, recycling, air pollution and climate change. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2014. — ISBN: 978-619-7105-16-2. — ISSN 1314-2704. — S. 143–150. — Bibliogr. s. 150, Abstr.

 • keywords: environmental impact, life cycle assessment, municipal waste management system, incineration, landfilling, mechanical biological treatment

12
 • Life cycle assessment of an inkjet printer / GRZESIK Katarzyna, Terefeńko Tomasz // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2012 vol. 21 no. 5A, s. 95–105. — Bibliogr. s. 104–105, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Life cycle assessment of refuse-derived fuel production from mixed municipal waste / Katarzyna GRZESIK, Mateusz Malinowski // Energy Sources. Pt. A, Recovery, utilization, and environmental effects [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1556-7036. — 2016 vol. 38 no. 21, s. 3150–3157. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 3156–3157, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-12. — tekst: https://goo.gl/uxR2Nt

 • keywords: life cycle assessment, waste management, municipal waste, refuse-derived fuel, mechanical–biological treatment

14
 • Life Cycle Assessment of the mechanical-biological treatment of mixed municipal waste / Katarzyna GRZESIK, Mateusz Malinowski // Environmental Engineering Science ; ISSN 1092-8758. — 2017 vol. 34 iss. 3, s. 207–220. — Bibliogr. s. 219–220, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-08-21

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
16
 • Modelling the generated municipal waste streams for planning the incineration plant for the Bydgoszcz–Toruń Metropolitan Area / Katarzyna GRZESIK // Polish Journal of Environmetal Studies. Series of Monographs. — 2010 vol. 2, s. 44–56. — Bibliogr. s. 56, Abstr.. — “Waste management in communes – technologies, problems and challenges” : XVI scientific conference : 20–22 September 2010, Ustroń. — Olsztyn : HARD Publishing Company, 2010. — ISBN 978-83-61940-32-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Możliwości pozyskiwania metali ziem rzadkich z odpadów poflotacyjnych i górniczych[Prospects of rare earth elements (REEs) recovery from tailings and mining waste] / Katarzyna GRZESIK, Bogusław BIEDA, Ryszard KOZAKIEWICZ, Karolina KOSSAKOWSKA // W: Międzynarodowa konferencja "Surowce i energia, a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna" : 14–15 IX 2017 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, [2017]. — ISBN: 978-83-894103-3-7. — S. 47–48. — Pełny tekst w postaci slajdów pod adresem {http://konferencja-pan.pl/wp-content/uploads/2017/04/sesja-2.3.zip}

 • słowa kluczowe: odpady poflotacyjne, odzysk, odpady górnicze, metale ziem rzadkich, stawy osadowe

18
 • Ocena modelu IWM-PL – polskiej aplikacji do analizy cyklu życia systemów gospodarki odpadamiEvaluation of IWM-PL model – a Polish application for life cycle assessment of waste management systems / Katarzyna GRZESIK-WOJTYSIAK // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2013 t. 30 z. 60 nr 3, s. 101–115. — Bibliogr. s. 114–115, Summ.

 • słowa kluczowe: analiza cyklu życia (LCA), wpływ na środowisko, gospodarka odpadami komunalnymi

  keywords: environmental impact, municipal waste management, life cycle assessment (LCA)

19
 • Ocena modelu IWM-PL - polskiej aplikacji do przeprowadzania LCA (analizy cyklu życia) systemów gospodarki odpadami[The evaluation of the IWM-PL model - a Polish application for LCA (Life Cycle Assessment) of the waste management systems] / GRZESIK-WOJTYSIAK Katarzyna // W: Postęp w inżynierii środowiska : VII ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa : Rzeszów-Polańczyk, 19–21 września 2013. — [Rzeszów : s. n.], 2013. — S. 63

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Ocena przydatności odpadów z produkcji metali ziem rzadkich do rekultywacjiUsefulness assessment of waste materials from the production of rare earth metals for reclamation purposes / Marcin CHODAK, Anna PUDEŁKO, Katarzyna SROKA, Katarzyna GRZESIK // W: Aktualne wyzwania w rekultywacji leśnej : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia referatów i posterów : Zakład Ekologii Lasu i Rekultywacji - historia, kierunki badawcze i osiągnięcia : 5–6 czerwca 2017, Kraków–Bełchatów = Current challenges in reclamation to forest : international scientific conference : book of abstracts : Department of Forest Ecology and Reclamation - history, research interests and achievements / pod red. Marka Pająka ; Zakład Ekologii Lasu i Rekultywacji. Wydział Leśny. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2017. — ISBN: 978-83-64758-56-0. — S. 45–46. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: rekultywacja, odpady, metale ziem rzadkich

  keywords: reclamation, mining waste, rare earth elements

21
 • Oddziaływanie na środowisko zbiórki i transportu odpadów w systemach gospodarki odpadami komunalnymiThe environmental impact of collection and transport in municipal waste management systems / Katarzyna GRZESIK // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 8902–8910. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 8909–8910, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: odpady komunalne, analiza cyklu życia, odbieranie i transport, system gospodarki odpadami

  keywords: municipal waste, waste management system, collection and transport, Life Cycle Assessment

22
 • Realizacja planów gospodarki odpadami w gminach podmiejskich KrakowaRealization of the waste management plans in suburban communes in the neighbourhood of Krakow city / Katarzyna GRZESIK // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN 0209-2646. — 2009 z. 56, s. 57–65. — Bibliogr. s. 64, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Realization of commune waste management plans – a step towards sustainable development / K. GRZESIK // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2008 vol. 17 no. 3A, s. 225–230. — Bibliogr. s. 230, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Recycling of end-of-life vehicles / Mateusz JAKUBIAK, Katarzyna GRZESIK // W: IX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 9). — ISBN: 978-83-62218-17-2. — S. 82

 • keywords: recycling, end-of-life vehicles, vehicle recycling industry, vehicle dismantling

25
 • Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji : przepisy, technologia i praktykaRecycling of end-of-life vehicles : regulations, technology and practice / Mateusz JAKUBIAK, Katarzyna GRZESIK // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4339–4347. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4346–4347, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: system recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, odzysku i recyklingu materiałów z PWE

  keywords: recycling, end-of-life vehicles, vehicle recycling industry, vehicle dismantling