Wykaz publikacji wybranego autora

Maria Katarzyna Grzegorzewska, dr

adiunkt

Wydział Humanistyczny
WH-ksoas, Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej


ORCID: brak
ResearcherID: brakOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 37, z ogólnej liczby 47 publikacji Autora


1
 • An investigation of coping strategies associated with teachers stress in Polish reality / M. K. GRZEGORZEWSKA // Psychology & Health ; ISSN 0887-0446. — 2012 vol. 27 supp. 1, s. 220. — 26th Conference of the European Health Psychology Society: Resilience and Health European Health Psychology Society : Czechy Praga 21-25 sierpień 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Aspekty pracy nauczycieli szkół specjalnych : raport z badań[Aspects of teacher's work in special schools : research report] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Jesteśmy rodziną : aktywizacja twórcza i społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi / red. Dariusz Piotr Klimczak, Maria Katarzyna Grzegorzewska. — Kraków : Fundacja Instytut Wydawniczy "Maximum" ; Sandomierz : "Koncept", 2016. — ISBN: 978-83-61714-25-5. — S. 61–69. — Bibliogr. s. 69. — Dostęp również online: {https://goo.gl/V055a0}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Człowiek w cyberprzestrzeni: obawy, zagrożenia, nadziejeMan in cyberspace: fears, threats, hopes / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Współczesne społeczeństwo w wirtualnej rzeczywistości - wielość szans i dylematów = Modern society in virtual reality - the multitude of opportunities and dilemmas / red. nauk. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Marek Walancik. — Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2014. — ISBN: 978-83-7850-734-5. — S. 97–106. — Bibliogr. s. 104–105, Abstr.

 • słowa kluczowe: Internet, środowisko informacyjne, infosfera, ekologia informacji, media i społeczeństwo informacyjne

  keywords: Internet, information environment, infosfera, ecology information, media and information society

4
 • Człowiek w świecie kłamstwa[A man in a world of lies] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // Studia Sieradzana ; ISSN 2299-2928. — 2014 nr 6, s. 17–36. — Bibliogr. s. 36, Abstr.. — Afiliacja autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • keywords: truth, lying, liars, facial expressions, body language

5
 • Indywidualne i organizacyjne czynniki a poziom stresu w zawodzie nauczyciela[Individual and organizational factors against the level of stress in teacher profession] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Zdrowie – stres – choroba w wymiarze psychologicznym / pod red. nauk. Heleny Wrony-Polańskiej. — Kraków : IMPULS, 2008. — ISBN: 978-83-73089-27-3. — S. 183–195. — Bibliogr. s. 194–195

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Indywidualne i organizacyjne czynniki a poziom stresu w zawodzie nauczycielaIndividual and organisational factors and the level of stress in teachers / Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Aksjologiczne i psychologiczne aspekty doświadczenia indywidualnego : międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków 18–20 października 2006 = Axiological and psychological aspects of the individual experience : international scientific conference : Cracow 18–20 October 2006 / Katedra Psychologii Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. — [Kraków] : Wydawnictwo JAK Andrzej Choczewski, [2006]. — S. 38, 142. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Instytucje kultury w czasach kryzysuCultural institutions in crisis / Ewa AUGUSTYNIAK, Katarzyna GRZEGORZEWSKA, Wacław BRANICKI // W: Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej, T. 2 / pod red. Sławomira Partyckiego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych. Instytut Społeczeństwa i Kultury Europy Wschodniej, Państwowa Wyższa Szkoła im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Instytut Socjologii. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2010. — ISBN: 978-83-7702-016-6. — S. 644–655. — Bibliogr. s. 654, Summ.. — Pełne imiona i nazwisko Autorki: Maria Katarzyna Grzegorzewska

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Jesteśmy rodziną : aktywizacja twórcza i społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi[We are family : creative and social animation of people with mental disorders] / red. Dariusz Piotr Klimczak, Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA. — Kraków : Fundacja Instytut Wydawniczy "Maximum" ; Sandomierz : "Koncept", 2016. — 150 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-61714-25-5. — Dostęp również online: {https://projektjestesmyrodzina.wordpress.com/publikacja-projektowa-jestesmy-rodzina/}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Kobiety – psychologiczne czynniki sukcesów w zarządzaniu[Women in management – psychological factors of success] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Kobieta we współczesnym społeczeństwie / red. nauk. Joanna Mazur-Łuczak. — Gorzów Wlkp. : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu, 2012. — ISBN: 978-83-88991-27-1. — S. 165–190. — Bibliogr. s. 190, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Kultura szkoły jako organizacji i jej wpływ na poziom stresu u nauczycieliSchool culture as an organization and its impact on teacher's stress level / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Kultura organizacyjna szkoły / pod red. Ewy Augustyniak. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0315). — ISBN: 978-83-7464-201-9. — S. 119–126

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Manipulacje w reklamach napojów alkoholowych : komunikat z badańManipulations in alcoholic beverages advertisements : a research report / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA, Agnieszka Sojka // W: Dobro w mediach : z cienia do światła / red. Andrzej Baczyński, Michał Drożdż. — Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej “Biblos”, 2012. — (Etyka Mediów ; 3). — ISBN: 978-83-7793-049-6. — S. 263–275. — Bibliogr. s. 275, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Media jako jedna z przyczyn zachowań agresywnych dzieci i młodzieży, powodujących barierę w komunikacji[Media as one of the causes of aggressive behavior of children and youth, causing a barrier to communication] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Multimedialny wymiar edukacji / red. nauk. Danuta Morańska, Katarzyna Wójcik ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. — Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2014. — (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). — ISBN: 978-83-62897-53-7. — S. 77–95. — Bibliogr. s. 94–95, Streszcz.

 • słowa kluczowe: media, agresja, uwarunkowania agresji

13
 • Modele wypalenia zawodowego jednostki w pracy[Occupational burnout models of human being at work] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Praca i bezczynność : szkice o polityce, społeczeństwie i kulturze / pod red. nauk. Roberta Borkowskiego. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0291). — ISBN: 978-83-7464-170-8. — S. 127–135

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Psychological analysis of the impact of work on the lifestyle of teachersPsihologìâ. Socìal'na pedagogìka. Robota z obdarovanimi dìt'mi / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // Nova Pedagogìčna Dumka ; ISSN 2520-6427. — 2015 no. 4, s. 51–55. — Bibliogr. s. 55

 • keywords: lifestyle, work, teachers

15
 • Psychosomatic health of workers in view of personality and organizational aspects / Maria K. GRZEGORZEWSKA // W: Advances in Pneumology [Dokument elektroniczny] : international conference : Wrocław, October 5–6, 2012 / Wroclaw Medical University, Department of Hygiene. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Wrocław] : [s. n.], [2012]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.pneumology.pl/wroclaw/media/pdf/ab379_2.pdf [2017-03-03]. — Afiliacja autorki: University of Science and Technology

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Relacje człowiek-praca a syndrom wypalenia sięThe relations between man, work and burnout syndrome / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ; ISSN 1734-5391. — 2014 nr 10, s. 61–72. — Bibliogr. s. 68–72. — Dod. afiliacja Autorki: Wyższa Szkoła Ekonomiki i Informatyki w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Stress and fatigue in nursing profession as a risk factor for burnout / Maria K. GRZEGORZEWSKA // W: Advances in Pneumology [Dokument elektroniczny] : international conference : Wrocław, October 5–6, 2012 / Wroclaw Medical University, Department of Hygiene. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Wrocław] : [s. n.], [2012]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.pneumology.pl/wroclaw/media/pdf/ab379_1.pdf [2017-03-03]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Stres, frustracja i rozczarowanie u absolwentów wyższych uczelni – pozostających bezrobotnymiStress, frustration and disappointment of unemployed graduates / Maria K. GRZEGORZEWSKA // W: Wyzwania rozwojowe społeczności lokalnych : uczelnia – praca – pracodawca / Tarnowska Szkoła Wyższa. — Tarnów : Wydawnictwo Tarnowskiej Szkoły Wyższej, 2014. — ISBN: 978-83-940098-1-6. — S. 61–74. — Bibliogr. s. 73–74, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: praca, stres, bezrobocie

  keywords: stress, unemployment, work

19
 • Stres informacyjny a globalizacja[Information stress and globalization] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Globalizacja drogą ku przyszłości : 20 lat Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli 1997–2017 / red. Małgorzata Kołecka, Jan Zimny ; Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli. — Stalowa Wola : [s. n.], 2017. — ISBN: 97883926302743. — S. 159–170. — Bibliogr. s. 170, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: nauczyciel, stres informacyjny, proces globalizacji, cyberkultura

  keywords: teacher, information stress, globalization process, cyberculture

20
 • Stres nauczycieli uczniów niepełnosprawnych : analiza stresorów[Teacher stress of students with disabilities : an analysis of stressors] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Jesteśmy rodziną : aktywizacja twórcza i społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi / red. Dariusz Piotr Klimczak, Maria Katarzyna Grzegorzewska. — Kraków : Fundacja Instytut Wydawniczy "Maximum" ; Sandomierz : "Koncept", 2016. — ISBN: 978-83-61714-25-5. — S. 53–59. — Bibliogr. w formie przypisów. — Dostęp również online: {https://goo.gl/V055a0}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Stres nauczycielski wywołany problemami wychowawczymi z dziećmi żyjącymi „w świecie medialnej iluzji”Teachers stress created by education problems with children living in „the virtual world” / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Aktualne problemy dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży / [red. nacz. Bożena Szołtysek]. — Tarnów : Wydawnictwo Tarnowskiej Szkoły Wyżdzej, 2015. — ISBN: 978-83-940098-2-3. — S. 205–218. — Bibliogr. s. 218, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: dzieci, agresja, internet, młodzież, stres nauczycielski, mass-media, iluzja

  keywords: youth, children, internet, aggression, stress teacher, mass-media, illusion

22
 • Stres w pracy oraz Syndrom Wypalenia Zawodowego we współczesnej rzeczywistości społeczno-gospodarczej[Work stress and professional burnout syndrome in contemporary socioeconomic reality] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Rynek pracy i organizacje w gospodarce wiedzy : praca zbiorowa / pod red. Barbary Gąciarz, Marzeny Mamak-Zdaneckiej. — Łódź : Wydawnictwo PRINTPAP ; Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 2011. — Na okł. dod.: Fabryka inżynierów : człowiek – najlepsza inwestycja. — ISBN: 978-83-62098-05-2. — S. 259–282. — Bibliogr. s. 279–280

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Stres w zawodzie nauczycielaSchool's social structure and it's impact on teachers and lecture's behavior / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Kultura organizacyjna szkoły rozwijającej się / pod red. Ewy Augustyniak. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0391). — ISBN: 978-83-7464-363-4. — S. 125–135

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Stres zawodowy nauczycieli – polsko-angielskie badania porównawcze na podstawie Interakcyjnego Modelu Stresu ZawodowegoWork stress among teachers – Polish-English comparative studies based on the Interactive Model of Work Stress / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Z teorii i praktyki badań międzykulturowych : dylematy metodologiczne / red. naukowa Tadeusz Lewowicki, Aniela Różańska, Urszula Klajmon-Lech. — Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. — ISBN: 978-83-8019-608-7. — S. 90–103. — Bibliogr. s. 101–102, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: nauczyciele, funkcjonowanie zawodowe nauczycieli w Polsce i Wielkiej Brytani, stres zawodowy

  keywords: teachers, professional functioning of teachers in Poland and UK, work stress

25
 • The effectiveness of art therapy according to future teachers / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // Nova Pedagogìčna Dumka ; ISSN 2520-6427. — 2016 no. 1, s. 31–35. — Bibliogr. s. 34–35

 • keywords: art therapy, stress levels, relationships in the group, forms of art therapy