Wykaz publikacji wybranego autora

Iwona Grelowska, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktspa, Katedra Technologii Szkła i Powłok AmorficznychOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
2
 • Elipsometria spektroskopowa w badaniu materiałów[Spectroscopic ellipsometry in materials science] / Iwona GRELOWSKA, Bożena Burtan, Janusz Jaglarz, Manuela REBEN // Dokonania Młodych Naukowców [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2300-4436. — 2014 nr 4, s. 595–600. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 600, Streszcz.. — Referat opublikowany w cz. 2. — Konferencja młodych naukowców nt. Dokonania naukowe doktorantów – II edycja : Kraków, 12.04.2014

 • słowa kluczowe: elipsometria, chropowatość, współczynnik załamania

3
 • Influence of modifiers on the spectroscopic properties of $Er^{3+}$ ions in $TeO_{2}-P_{2}O_{5}-ZnO-PbF_{2}$ glasses / M. REBEN, El Sayed Yousef, I. GRELOWSKA, M. Sindut, B. Burtan-Gwizdała // W: Society of Glass Technology centenary conference & 13th symposium of the European Society of Glass Science and Technology : 4–8 September 2016, Sheffield, UK : abstracts. — [UK : s. n.], [2016]. — S. 275

 • keywords: thermal stability, luminescence, refractive index, Judd-Ofelt theory, fluorotellurite

4
 • Influence of modifiers on the thermal characteristic of glasses of the $TeO_{2}-P_{2}O_{5}-ZnO-PbF_{2}$ system / M. Kosmal, M. REBEN, El Sayed Yousef, M. SZUMERA, I. GRELOWSKA // W: CCTA12 : 12\textsuperscript{th} Conference on Calorimetry and Thermal Analysis ; 5\textsuperscript{th} joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian thermoanalytical conference : 6–10 September 2015, Zakopane, Poland : book of abstracts / eds. Zofia Rzączyńska, Barbara Pacewska, Renata Łyszczek. — Lublin : Maria Curie-Skłodowska University Press, 2015. — ISBN: 978-83-7784-684-1. — S. 115

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Influence of modifiers on the thermal characteristic of glasses of the $TeO_{2}-P_{2}O_{5}-ZnO-PbF_{2}$ system / M. REBEN, El Sayed Yousef, I. GRELOWSKA, M. Kosmal, M. SZUMERA // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry ; ISSN 1388-6150. — Tytuł poprz.: Journal of Thermal Analysis ; ISSN: 0368-4466. — 2016 vol. 125 iss. 3, s. 1279–1286. — Bibliogr. s. 1285–1286, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-04-12. — CCTA12 : 12th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis ; 5th joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian thermoanalytical conference : September 6–10, 2015. — tekst: https://goo.gl/XG3EDD

 • keywords: thermal stability, fluorotellurite, crystalline phase, glass modifiers

6
 • Optyczne i strukturalne badania szkieł tellurowych z układu $TeO_{2}-WO_{3}-PbO$ modyfikowanych tlenkami lutetu i lantanuOptical, thermal and structural studies of ternary $TeO_{2}-WO_{3}-PbO$ glasses modified with lanthanum and lutetium oxides / Manuela REBEN, Bożena Burtan, Iwona GRELOWSKA // W: IX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-83-63663-31-5. — S. 107

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Optyczne i strukturalne badania szkieł tellurowych z układu $TeO_{2}-WO_{3}-PbO$ modyfikowanych tlenkami lutetu i lantanuOptical, thermal and structural studies of ternary $TeO_{2}-WO_{3}-PbO$ glasses modified with lanthanum and lutetium oxides / Bożena Burtan, Iwona GRELOWSKA, Jan WASYLAK, Manuela REBEN // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2014 R. 66 nr 1, s. 27–31. — Bibliogr. s. 31, Streszcz.

 • słowa kluczowe: szkła tellurowe, Lu2O3, współczynnik załamania, modyfikator szkła, La2O3

  keywords: tellurite glasses, refractive index, glass modifier, La2O3, Lu2O3

8
 • Spektroskopowe właściwości prazeodymu w szkłach tellurowych modyfikowanych tlenkiem lutetu[Spectroscopic properties of praseodymium in tellurite glass modified with lutetium oxide] / Iwona GRELOWSKA // W: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki [Dokument elektroniczny] : materiały konferencji Młodych Naukowców : VII edycja : 6.12.2014 Kraków, 13.12.2014 Łódź : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień 2 / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2014. — 1 dysk optyczny. — Na okł. dod.: Wrocław 16.01.2015 - ekologia i środowisko, 16.01.2015 - rolnictwo, ogrodnictwo i leśnictwo, 17.01.2015 - nauki przyrodnicze, 18.01.2015 - nauki inżynieryjne. — e-ISBN: 978-83-63058-44-9. — S. 198. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 198. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Structural and optical study of tellurite-barium glasses / GRELOWSKA, M. REBEN, B. Burtan, B. Jarząbek, J. Cisowski, El Sayed Yousef, P. JELEŃ, M. SITARZ // W: XIIIth ICMS 2015 : XIII\textsuperscript{th} International Conference on Molecular Spectroscopy : from molecules to molecular materials, biological molecular systems and nanostructures : Wrocław, 9–13.9.2015 : programme, abstracts, list of authors. — [Wrocław : s. n.], [2015]. — S. 98

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Structural and optical study of tellurite–barium glasses / I. GRELOWSKA, M. REBEN, B. Burtan, M. SITARZ, J. Cisowski, El Sayed Yousef, A. KNAPIK, M. DUDEK // Journal of Molecular Structure ; ISSN 0022-2860. — 2016 vol. 1126 spec. iss., s. 219–225. — Bibliogr. s. 224–225, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-01-16. — From molecules to molecular materials, biological molecular systems and nanostructures : a collection of contributions presented at the XIII\textsuperscript{th} international conference on Molecular spectroscopy / eds. Henryk Ratajczak, Marek Drozd, Rui Fausto. — tekst: https://goo.gl/ap8pF4

 • keywords: tellurite glass, thermal stability, absorption, refractive index, ellipsometric angles

11
 • Structural and thermal studies of modified silica-strontium-barium glass from CRT / I. GRELOWSKA, M. Kosmal, M. REBEN, P. Pichniarczyk, M. SITARZ, Z. Olejniczak // Journal of Molecular Structure ; ISSN 0022-2860. — 2016 vol. 1126 spec. iss., s. 265–274. — Bibliogr. s. 273–274, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-01-19. — From molecules to molecular materials, biological molecular systems and nanostructures : a collection of contributions presented at the XIII\textsuperscript{th} international conference on Molecular spectroscopy / eds. Henryk Ratajczak, Marek Drozd, Rui Fausto. — tekst: https://goo.gl/Q9BGdE

 • keywords: CRT glass cullet, cement dust, blast furnace slag, control crystallization, NMR investigation

12
 • Structural and thermal studies of modified silica-strontium-barium glass from CRT / I. GRELOWSKA, M. Kosmal, M. REBEN, P. Pichniarczyk, M. SITARZ, Z. Olejniczak // W: XIIIth ICMS 2015 : XIII\textsuperscript{th} International Conference on Molecular Spectroscopy : from molecules to molecular materials, biological molecular systems and nanostructures : Wrocław, 9–13.9.2015 : programme, abstracts, list of authors. — [Wrocław : s. n.], [2015]. — S. 97

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Szkła fluorotellurowe domieszkowane pierwiastakami ziem rzadkich[Fluorothermal glass doped with rare earth elements] / Iwona GRELOWSKA, Manuela REBEN // W: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki : X edycja : Kraków 14.01.2017, Poznań 21.01.2017 : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień, cz. 2 / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Kraków : CREATIVETIME, 2017. — ISBN: 978-83-63058-68-5. — S. 57. — Bibliogr. s. 57

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Szkła specjalne dla optoelektroniki[Special glass for optoelectronics] / Iwona GRELOWSKA, Manuela REBEN, Bożena Burtan, Jan Cisowski // W: Dokonania naukowe doktorantów 2 [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne – streszczenia : materiały Konferencji Młodych Naukowców : Kraków, 12.04.2014 r.. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2014. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-40-1. — S. 61. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 61. — Iwona Grelowska, Manuela Reben – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Szkła specjalne dla optoelektroniki[Special glass for optoelectronics] / Iwona GRELOWSKA, Manuela REBEN, Bożena Burtan, Jan Cisowski // Dokonania Młodych Naukowców [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2300-4436. — 2014 nr 4, s. 589–594. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 594, Streszcz.. — Referat opublikowany w cz. 2. — Iwona Grelowska, Manuela Reben – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — Konferencja młodych naukowców nt. Dokonania naukowe doktorantów – II edycja : Kraków, 12.04.2014

 • słowa kluczowe: szkła tellurowe, kation prazeodymu, absorpcja, dyspersja współczynnika załamania światła

16
 • Szkła tellurowo-fosforanowe zawierające niobian litu[Tellurite phosphate glasses containing lithium niobate] / Iwona GRELOWSKA, Manuela REBEN, El Sayed Yousef // W: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki [Dokument elektroniczny] : IX edycja : Kraków 5.12.2015, Poznań 12.12.2015 : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień 5 / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-55-5. — S. 64. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 64. — I. Grelowska, M. Reben – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Termiczne i optyczne właściwości szkieł z układu $TeO_{2}-WO_{3}-PbO-La_{2}O_{3}-Er_{2}O_{3}$[Thermal and optical properties of $TeO_{2}-WO_{3}-PbO-La_{2}O_{3}-Er_{2}O_{3}$ glass system] / Iwona GRELOWSKA, Bożena Burtan, Manuela REBEN // Dokonania Młodych Naukowców [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2300-4436 ; nr 3. — 2014 [nr] 2, s. 403–406. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 406, Streszcz.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — Konferencja młodych naukowców nt. Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki – V edycja : Kraków, 11. 01. 2014

 • słowa kluczowe: elipsometria, szkła tellurowe, analiza termiczna DTA

18
19
20
 • The influence of $TiO_{2}$ and $ZrO_{2}$ on microstructure and crystallization behavior of CRT glass : [abstract] / I. GRELOWSKA, M. REBEN, M. Kosmal, M. ZIĄBKA, P. Pichniarczyk // W: Materials Weekend Warsaw : young scientists workshop : 19.–20. September 2015, Warsaw, Poland / Warsaw University of Technology. — [Warsaw : Warsaw University of Technology], [2015]. — S. 28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • The influence of $TiO_{2}$ and $ZrO_{2}$ on microstructure and crystallization behavior of CRT glass / I. GRELOWSKA, M. REBEN, M. Kosmal, M. ZIĄBKA, P. Pichniarczyk // W: FEMS EUROMAT 2015 [Dokument elektroniczny] : European congress and exhibition on Advanced materials and processes : Warsaw, 20–24 September 2015 : final program : [abstracts] / Warsaw Universisty of Technology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warsaw : [WUT], [2015]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
23
 • Wpływ baru na właściwości szkieł tellurowych[The influence of barium on tellurite glass properties] / Iwona GRELOWSKA // W: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki [Dokument elektroniczny] : materiały konferencji Młodych Naukowców : VII edycja : 6.12.2014 Kraków, 13.12.2014 Łódź : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień 2 / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2014. — 1 dysk optyczny. — Na okł. dod.: Wrocław 16.01.2015 - ekologia i środowisko, 16.01.2015 - rolnictwo, ogrodnictwo i leśnictwo, 17.01.2015 - nauki przyrodnicze, 18.01.2015 - nauki inżynieryjne. — e-ISBN: 978-83-63058-44-9. — S. 199. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 199. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Wpływ koncentracji jonów erbu na właściwości szkieł tellurowych[The influence of erbium ions concentration onto tellurite glass properties] / Iwona GRELOWSKA, Bożena Burtan, Manuela REBEN, Mateusz Pękala // W: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki [Dokument elektroniczny] : 5 edycja : Zakopane 23.11.2013, Poznań 30.11.2013 i 1.12.2013, Wrocław 14 i 15.12.2013, Kraków 11.01.2014 : materiały konferencyjne / [red. wyd. Marcin Kuczera]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2014. — 1 dysk optyczny. — ISBN: 978-83-63058-38-8. — S. 73–81. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 80–81, Streszcz.. — Publikacja zamieszczona w cz. 4: Nauki inżynieryjne (technika, technologia, mechanika). — I. Grelowska, M. Reben – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: szkła tellurowe, parametry Judd-Ofelta, krzywe zaniku luminescencji

25
 • Wpływ tlenku baru na właściwości szkieł tellurowychInfluence of barium oxide on tellurite glass properties / Iwona GRELOWSKA, Natalia PAŁCZYŃSKA // Szkło i Ceramika ; ISSN 0039-8144. — Tytuł poprz.: Przemysł Szklarski. — 2016 nr 2, s. 12–15. — Bibliogr. s. 15, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: szkła tellurowe, transmisja, współczynnik załamania, tlenek baru

  keywords: tellurite glass, refractive index, transmission, barium oxide