Wykaz publikacji wybranego autora

Przemysław Grabias, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgib, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa


ORCID: brak
ResearcherID: O-1764-2015Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 4, z ogólnej liczby 4 publikacji Autora


1
  • Analiza infrastruktury i geometrii torów tramwajowych w tunelu na podstawie danych z naziemnego skaningu laserowego[Analysis of infrastructure and geometry tram tracks in the tunnel based on data from terrestial laser scanning] / Michał STRACH, Przemysław GRABIAS // W: Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej : XII konferencja naukowo-techniczna : 22–23.10.2015, Warszawa–Serock : zeszyt streszczeń / Komitet Geodezji PAN, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie Geodetów Polskich. — [Warszawa : s. n.], [2015]. — ISBN: 978-83-7814-466-3. — S. 39. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
  • Analiza infrastruktury i geometrii torów tramwajowych w tunelu na podstawie danych z naziemnego skaningu laserowego[Analysis of infrastructure and geometry of the tram tracks in a tunnel based on data from terrestrial laser scanning] / Michał STRACH, Przemysław GRABIAS // W: Zastosowanie technologii naziemnego skaningu laserowego w wybranych zagadnieniach geodezji inżynieryjnej / pod red. Janiny Zaczek-Peplinskiej, Michała Stracha. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2017. — ISBN: 978-83-7814-621-6. — S. 48–60. — Bibliogr. s. 60

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
  • Geodetic verification of the measurement systems of track geometry trolley / Michał STRACH, Przemysław GRABIAS // W: Geomatics 2017 : archives of geomatics : Gdańsk, Poland 2017 : book of abstracts / eds. Karol Daliga, Dominika Wróblewska, Jakub Szulwic. — Gdańsk : Polish Internet Informant of Geodesy I-NET.PL Sp. J., 2017. — ISBN: 978-83-947357-9-1. — S. 97–98. — Bibliogr. s. 98. — Toż na: $http://bgc.systemcoffee.pl/userfiles/file/BOOK%20OF%20ABSTRACTS%20GEOMATICS%202017.pdf$

  • keywords: accuracy, geodesy, data analysis, railway engineering, geometry

4
  • Zastosowanie skaningu laserowego w inwentaryzacji nawierzchni stalowej tunelu tramwaju szybkiegoApplication of the laser scanning in the inventory of rail surface of the fast tram tunnel / Przemysław GRABIAS // W: Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym : [30 listopada – 2 grudnia 2016, Zakopane]. Cz. 2, Transport szynowy, sterowanie ruchem kolejowym = Modern technologies and anagement systems for rail transport. Pt. 2, Rail transport, railway traffic control. — Kraków : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie, 2016. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie = Research and Technical Papers of Association for Transportation Engineers in Cracow ; ISSN 1231-9155. Seria: Materiały Konferencyjne ; ISSN 1231-9171 ; nr 3). — S. 97–109. — Bibliogr. s. 108–109, Streszcz., Summ.

  • słowa kluczowe: skaning laserowy, nawierzchnia stalowa, torowisko tramwajowe, projekt regulacji osi toru

    keywords: laser scanning, rail surface, tram trackway, inventory of the rail surface