Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Goryl, mgr inż.

asystent

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kzre, Katedra Zrównoważonego Rozwoju EnergetycznegoOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 32, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
 • Analiza ekonomiczno-ekologiczna lokalnego wykorzystania biomasy na przykładzie typowego gospodarstwa rolnego[Economic and ecological analysis of a local use of biomass in a typical agricultural holding] / Wojciech GORYL // W: Odnawialne źródła energii obecnie i w nowej perspektywie po 2013 roku : XI konferencja : Płońsk, 29 listopada 2012 r. / Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Oddział Poświętne w Płońsku. — Warszawa : MODR. Oddział, 2012. — ISBN: 978-83-60408-47-6. — S. 43–49. — Bibliogr. s. 49, Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Analiza potencjału biomasy rolniczej na przykładzie typowej gminy w celu stworzenia lokalnego rynku biomasyAnalysis of energy potential of agricultural biomass – a case study of a typical agricultural commune with perspective of creation a local biomass exchange / Wojciech GORYL, Adam GUŁA // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2014 t. 31 z. 61 nr 3/II, s. 173–182. — Bibliogr. s. 180–181, Summ.

 • słowa kluczowe: biomasa, spalanie, słoma, ciepło, potencjał

  keywords: biomass, combustion, heat, straw, potential

3
 • Analysis of cost-effectiveness of using postharvest straw as fuel for heating in rural areasAnaliza opłacalności wykorzystania pożniwnej słomy jako paliwa do ogrzewania na terenach wiejskich / Wojciech GORYL // W: III Forum spalania biomasy : warsztaty „Spalanie biomasy w świetle nowego prawa” ; warsztaty „Kontraktowanie, logistyka i magazynowanie biomasy” ; warsztaty „Biomasa w małej skali – perspektywy inwestycyjne i nowinki technologiczne” : 24–25 kwietnia 2013 roku, Kraków : konferencja : II dzień forum = III forum of biomass combustion : workshop “Biomass in accordance to legal regulations” ; workshop ”Contracting, logistics and storage of biomass” ; workshop ”Biomass for small scale units: investment prospects and new technologies” : conference : 2nd day of the forum. — [Kraków : s. n.], [2013]. — S. 194–206

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Badanie możliwości pozyskiwania i wykorzystania energii z biomasy[The study of possibilities of generation and use of energy from biomass] / Krzysztof SORNEK, Mateusz SZUBEL, Wojciech GORYL, Estera BOŻEK, Mariusz FILIPOWICZ // W: Paliwa i Energia XXI wieku : książka abstraktów konferencji naukowej z okazji Jubileuszu 40-lecia Wydziału Energetyki i Paliw : Kraków, 25–26 września 2014 r. / Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Badanie możliwości suszenia słomy w postaci cylindrycznych balotówExamination of possibility of straw drying in form of cylindrical straw bales / Wojciech GORYL // W: IV sesja naukowa doktorantów Wydziału Energetyki i Paliw : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie : 14 czerwca 2016 r. : zeszyt streszczeń. — [Kraków : Wydział Energetyki i Paliw AGH], [2016]. — S. 15

 • słowa kluczowe: biomasa, suszenie, słoma

6
 • Biomass heating experience in Poland – can it be useful for Ukraine? / W. GORYL, A. GUŁA // W: Netradicìjnì ì ponovlûvanì džerela energìï âk al'ternativnì pervinnim džerelam energìï v regìonì : s'oma mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ : (10–11 kvìtnâ 2013 r.) : zbìrnik naukovih statej = Alternative & renewable energy sources as alternative primary energy sources in the region : VII international scientific conference / L'vìvs'ka oblasna admìnìstracìâ [etc.]. — L'vìv : LvDCNÌÌ, 2013. — S. 96–99. — Bibliogr. s. 99, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Characterization of the wood combustion process, based on the TG analysis, numerical modeling and measurements performed on the experimental stand : [abstract] / Mateusz SZUBEL, Wojciech GORYL, Grzegorz BASISTA, Mariusz FILIPOWICZ // W: Wood – science – economy : 1\textsuperscript{st} international scientific conference : 5–6 October 2015, Poznań, Poland : proceedings. — Poznań : Wood Technology Institute, [2015]. — S. 67

 • keywords: CFD, thermogravimetric analysis, wood combustion

8
 • Characterization of the wood combustion process based on the TG analysis, numerical modeling and measurements performed on the experimental stand / Mateusz SZUBEL, Mariusz FILIPOWICZ, Wojciech GORYL, Grzegorz BASISTA // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 50

 • keywords: CFD, TGA, wood combustion, DRPM

9
 • Characterization of the wood combustion process based on the TG analysis, numerical modelling and measurements performed on the experimental stand / Mateusz SZUBEL, Mariusz FILIPOWICZ, Wojciech GORYL, Grzegorz BASISTA // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2016 vol. 10 art. no. 00133, s. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/T0VYG1 [2017-02-14]. — Bibliogr. s. 8, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-17. — SEED 2016 : 1st international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : [Kraków, Poland, May 17th–19th, 2016]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Czy biomasa dla elektrowni to dobre rozwiązanie dla Polski?[Is using biomass for power generation a good solution? : the Polish case] / Adam GUŁA, Paweł WAJSS, Wojciech GORYL // W: Odnawialne źródła energii obecnie i w nowej perspektywie po 2013 roku : XI konferencja : Płońsk, 29 listopada 2012 r. / Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Oddział Poświętne w Płońsku. — Warszawa : MODR. Oddział, 2012. — ISBN: 978-83-60408-47-6. — S. 74–84. — Bibliogr. s. 83–84, Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw; The Krakow Institute for Sustainable Energy. — Publikacja stanowi tłumaczenie artykułu opubl. w Electrical Review

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Economic and ecological analysis of a local use of biomass in an agricultural holding / Wojciech GORYL // W: enef 2012 [Dokument elektroniczny] : energetická efektívnost' energy efficiency : Udržatel'né využívanie prírodných zdrojov energie na národnej a regionálnej úrovni = Sustainable use of natural energy sources on national and regional level : 10. medzinárodná konferencia = 10th international conference : 16–17–18 október 2012, Slovakia, Banská Bystrica. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Slovakia : s. n.], [2012]. — Slajdy 1–14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.inogate.org/media/documents/06%20Goryl_3.pdf [2013-10-09]. — Dod. afiliacja: The Krakow Institute for Sustainable Energy

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Experimental and numerical analysis of cylindrical straw drying / Wojciech GORYL, Mariusz FILIPOWICZ // W: EFM16 : Experimental Fluid Mechanics 2016 : proceedings of the international conference : November 15.–18. 2016, Mariánskè Lázně, Czech Republic / ed. by Petra Dančová ; Technical University of Liberec. Department of Power Engineering Equipment. — [Liberec : TU], [2016]. — S. 222–225. — Bibliogr. s. 225, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
14
 • Metody wykorzystywane w suszeniu biomasyMethods used in biomass drying / Wojciech GORYL, Mariusz FILIPOWICZ // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2016 t. 33 z. 63 nr 4, s. 151–158. — Bibliogr. s. 157–158, Summ.

 • słowa kluczowe: biomasa, suszenie, słoma, suszarki

  keywords: biomass, drying, straw, dryers

15
 • Możliwości wykorzystania biomasy i energii słonecznej do produkcji ciepła i chłodu[Possibilities of using the biomass and solar energy for heating and cooling] / Wojciech GORYL, Mariusz FILIPOWICZ, Estera BOŻEK, Mateusz SZUBEL, Paweł WAJSS, Krzysztof SORNEK // W: Odnawialne źródła energii : XIII konferencja : Płońsk 20 listopada 2014 r. / Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Oddział Poświętne w Płońsku. — Płońsk : Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Oddział Poświętne w Płońsku, 2014. — Opis częśc. wg okł.. — S. 33–47. — Bibliogr. s. 46–47, Streszcz.

 • słowa kluczowe: biomasa, energia słoneczna, słoma, koncentrator promieniowania, kocioł biomasowy

16
17
 • O bardziej przyjazne środowisku spalanie biomasy[A more environmentally friendly combustion of biomass] / Wojciech GORYL, Adama GUŁA // Zielona Planeta ; ISSN 1426-6210. — Tytuł poprz.: Biuletyn – Polski Klub Ekologiczny ; ISSN: 1426-6377. — 2014 nr 1, s. 16–19. — Dodatkowa afiliacja autorów: Stowarzyszenie The Krakow Institute for Sustainable Energy

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Possibility of using flue gases as a medium for straw drying / Wojciech GORYL, Mariusz FILIPOWICZ // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 35

 • keywords: biomass, drying, straw, flue gases

19
 • Processes of heat and mass transfer in straw bales using flue gasses as a drying medium / Wojciech GORYL, Mateusz SZUBEL, Mariusz FILIPOWICZ // W: EFM15 : Experimental Fluid Mechanics 2015 : proceedings of the international conference : November 17.–20. 2015, Prague, Czech Republic / ed. by Petra Dančová, Martin Veselý. — [Czech Republic : s. n.], [2015]. — ISBN: 978-1-5108-2208-5. — S. 236–241. — Bibliogr. s. 241, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Processes of heat and mass transfer in straw bales using flue gasses as a drying medium / Wojciech GORYL, Mateusz SZUBEL, Mariusz FILIPOWICZ // EPJ Web of Conferences ; ISSN 2101-6275. — 2016 vol. 114, s. 02033-1–02033-6. — Bibliogr. s. 02033-6, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-03-28. — EFM15 : Experimental Fluid Mechanics 2015 : Prague, Czech Republic, November 17–20, 2015. — tekst: https://goo.gl/fISYQ5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • The analysis of the hydropower potential in Podkarpackie Voivodship / Wojciech GORYL, Mariusz FILIPOWICZ, Krzysztof SORNEK // W: Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2016 / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — ISBN: 978-83-911589-9-9. — S. 52

 • keywords: hydropower, hydropower technology, hydropower potential

22
23
 • The analysis of the wind potential in selected locations in the southeastern Poland / Krzysztof SORNEK, Mariusz FILIPOWICZ, Wojciech GORYL, Eugeniusz Mokrzycki, Tomasz Mirowski // W: Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2016 / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — ISBN: 978-83-911589-9-9. — S. 40

 • keywords: environmental impact, wind turbines, wind potential, energy and economy analysis, TRNSYS simulations

24
25
 • The characteristics of the biomass sector in Poland and Hungary / Wojciech GORYL, Ádám Harmat // W: Locality and the (un)sustainable settlements / ed. László Bokor, Béla Munkácsy, Matej Nikšič. — Shrewsbury : Frugeo Geography Research Initiative, 2014. — (Geographical Locality Studies ; ISSN 2052-0018 ; vol. 2 no. 1). — ISBN: 978-0-9576442-3-6 ; e-ISBN: 978-0-9576442-4-3. — S. 412–437. — Bibliogr. s. 433–437, Abstr.

 • keywords: biomass, electricity, heat, cogeneration, local use of biomass