Wykaz publikacji wybranego autora

Slàvka Gałaś, dr inż.

poprzednio: Muchová

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej


ORCID: 0000-0003-3901-8390
ResearcherID: brakOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 50, z ogólnej liczby 51 publikacji Autora


1
 • Analýza vplyvu na životné prostredie plánovaného suchého poldra Raciborz Dolny v doline rieky Odra v Pol'skuAnalysis of impact on the environment of planned dry polder Raciborz Dolny in the river valley of Odra in Poland / Andrzej GAŁAŚ, Slávka GAŁAŚ // W: 11. Zdravotno-technické stavby – Malé vodné diela – Krajina a voda [Dokument elektroniczny] : zborník z konferencie s medzinárodnou účast'ou : 19–21.11.2012, Vysoké Tatry, Stará Lesná : proceedings = 11\textsuperscript{th} Sanitary constructions – Small waterworks – Landscape and water management / ELSEWA S. R. O., Slovenská technická univerzita v Bratislave. Stavebná fakulta. Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — e-ISBN: 978-80-89385-22-5. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. [7–8], Abstr.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Assessment of development potential of Čermel' Valley, Slovakia / Martina Zeleňáková, Slávka GAŁAŚ // W: SGEM 2016 : 16\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 30 June–6 July, 2016, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Book 5, Ecology, economics, education and legislation. Vol. 1 Ecology and environmental protection ; environmental legislation, multilateral relations and funding opportunities. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2016. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-65-0. — S. 81–88. — Bibliogr. s. 88, Abstr.. — S. Gałaś - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • keywords: development potential, landscape planning, total index of environment quality, LANDEP

3
 • Assessment of ecological stability of spatial and functional structure around Świnna Poręba water reservoir / S. GAŁAŚ, A. GAŁAŚ // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2009 vol. 18 no. 3A, s. 83–87. — Bibliogr. s. 87, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Assessment of environmental impact assessment process in V4 countries – partial results / Slávka GAŁAŚ, Andrzej GAŁAŚ, Lenka Zvijáková, Martina Zeleňáková, Miloslav Šlezingr, Jitka Fialová, Judit Házi, Károly Penksza // W: Gyepgazdálkodás és természetvédelem : konferencia összefoglaló : February 25\textsuperscript{th}–26\textsuperscript{th} 2013, Budapest = Grassland management and nature conservation : conference proceedings : February 25\textsuperscript{th}–26\textsuperscript{th} 2013, Budapest / Magyar Biológiai Társaság (Hungarian Biological Society), [etc.]. — [Hungary : s. n.], [2013]. — ISBN: 978-963-87343-7-2. — S. 50–58. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Assessment of the quality of the environment in the V4 countries / ed. Slávka GAŁAŚ ; Project AQE V4 team: Slávka GAŁAŚ, Andrzej GAŁAŚ, Martina Zeleňáková, Lenka Zvijáková, Jitka Fialová, Hana Kubíčková, Miloslav Šlezingr, Judit Házi, Károly Penksza. — Krakow : Wydawnictwa AGH, 2014. — 166, [1] s.. — Bibliogr. s. 161–163. — ISBN: 978-83-7464-678-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • A comparison of approach to environmental impact assessment in Slovakia, Poland, Czech Republic and Hungary / Lenka Zvijáková, Martina Zeleňáková, Slávka GAŁAŚ, Miroslav Šlezingr, Judit Házi, Károly Penksza // W: 11. Zdravotno-technické stavby – Malé vodné diela – Krajina a voda [Dokument elektroniczny] : zborník z konferencie s medzinárodnou účast'ou : 19–21.11.2012, Vysoké Tatry, Stará Lesná : proceedings = 11\textsuperscript{th} Sanitary constructions – Small waterworks – Landscape and water management / ELSEWA S. R. O., Slovenská technická univerzita v Bratislave. Stavebná fakulta. Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — e-ISBN: 978-80-89385-22-5. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. [6], Abstr.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Calculation of risk posed by flood protection measures as part of the environmental impact assessment process / Zeleňáková Martina, GAŁAŚ Slávka, Zvijáková Lenka, Šlezingr Miloslav // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2012 vol. 21 no. 5A, s. 459–463. — Bibliogr. s. 463, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Chances of geotourism development in the Colca and the Volcanoes of Andagua Geopark (Peru) / Andrzej GAŁAŚ, Slávka GAŁAŚ, Bilberto Zavala, Denitza Churata // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : ecology, economics, education and legislation : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 51, Ecology and environmental protection. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-08-9. — S. 197–204. — Bibliogr. s. 203–204, Abstr.

 • keywords: geodiversity, Peru, Colca Canyon, geosites, volcanoes

9
 • Construction of the road through the Colca Canyon : a chance for development, but at what cost? / Andrzej GAŁAŚ, Slávka GAŁAŚ, Melvin Benavente // W: SGEM 2016 : 16\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 30 June–6 July, 2016, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Book 5, Ecology, economics, education and legislation. Vol. 1 Ecology and environmental protection ; environmental legislation, multilateral relations and funding opportunities. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2016. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-65-0. — S. 677–684. — Bibliogr. s. 684, Abstr.

 • keywords: environmental impact, geodiversity, Peru, Colca Canyon, road

10
 • Delimitation of areas of environmental conflicts on the background of geological conditions, exemplified by Stary Sącz communeDelimitacja obszarów konfliktów środowiskowych na tle uwarunkowań geologicznych na przykładzie gminy Stary Sącz / Slávka GAŁAŚ // Civil and Environmental Engineering Reports = Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska ; ISSN 2080-5187. — 2014 no. 13, s. 19–29. — Bibliogr. s. 26–28, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: delimitacja, obszary konfliktów środowiskowych, uwarunkowania geologiczne

  keywords: delimitation, geological conditions, areas of environmental conflicts

11
 • Development potential of a village in Spiš County, Slovakia / Martina Zeleñáková, Aneta Petriláková, Slávka GAŁAŚ // Journal of Landscape Management ; ISSN 1804-2821. — 2011 vol. 2 no. 1, s. 38–43. — Bibliogr. s. 42–43, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Environmental impact assessment in the field of recreational utilization of the area / Jitka Fialová, Hana Kubíčková, Slávka GAŁAŚ, Andrzej GAŁAŚ, Martina Zeleňáková, Lenka Zvijáková // W: SEA/EIA 2014 [Dokument elektroniczny] : III. ročník konferencie s medzinárodnou účast'ou : 27. – 28. máj 2014, Donovaly / Slovenská agentúra žívotného prostredia v Banskej Bystrici, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Banská Bystrica : Slovenská agentúra žívotného prostredía, [2014]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-89503-29-2. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [4], Abstr.

 • keywords: constructions, ski resorts, golf resorts, theme parks

13
14
 • Environmental impact assessment process in the field of recreation in the V4 countries / Slávka GAŁAŚ, Andrzej GAŁAŚ, Lenka Zvijáková, Martina Zeleňáková, Jitka Fialová, Hana Kubíčková, Miloslav Šlezingr, Judit Házi, Károly Penksza // Journal of Landscape Management ; ISSN 1804-2821. — 2013 vol. 4 no. 1, s. 12–18. — Bibliogr. s. 17–18, Abstr.

 • keywords: assessment, tourism, recreation, environmental, impact

15
 • Environmental impact assessment process in the V4 countries in the field of recreation and tourism / Slávka GAŁAŚ, Andrzej GAŁAŚ, Lenka Zvijáková, Martina Zeleňáková, Miloslav Šlezingr, Jitka Fialová, Hana Kubíčková // W: Public recreation and landscape protection – with man hand in hand... : 1st–3rd May 2013, Brno : conference proceedings / eds. Jitka Fialová, Hana Kubíčková ; Department of Landscape Management FFWT. Mendel University in Brno. — [Brno : Publishing Centre Mendel University], 2013. — ISBN: 978-80-7375-746-5. — S. 45–50. — Bibliogr. s. 50, Abstr.

 • keywords: assessment, tourism, recreation, environmental, impact

16
 • Environmental risk assessment in river catchments / GAŁAŚ Slávka, Zeleňáková Martina, Šlezingr Miloslav // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2011 vol. 20 no. 4A, s. 72–75. — Bibliogr. s. 75, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Environmental valorisation of mineral deposits / Slávka GAŁAŚ // W: SGEM2014 : GeoConference on Ecology, economics, education and legislation : 14\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 17-26 June 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 1, Ecology and environmental protection. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2014. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-17-9. — S. 267–274. — Bibliogr. s. 274, Abstr.

 • keywords: mineral deposits, environmental - planing valorisation, areas of forecasting their occurrence, planning documentation

18
 • Hodnotenie rozvojového potenciálu obce Spiššké Bystré, SlovenskoEvaluation of the development potential of the village Spiššké Bystré, Slovakia / Martina Zeleňáková, Aneta Petriláková, Slávka GAŁAŚ // W: Public recreation and landscape protection – hand in hand? : 4th–6th May 2011, Brno : conference proceedings / eds. Jitka Fialová ; Department of Landscape Management Faculty of Forestry and Wood Technology. Mendel University in Brno. — Brno : Publishing Centre Mendel University, 2011. — ISBN: 978-80-7375-507-2. — S. 45–50. — Bibliogr. s. 49–50, Abstr., Summ.

 • keywords: development potential, landscape planning, rural development

19
 • Hodnotenie rozvojového potenciálu územia z hl'adiska jeho optimálneho využívaniaEvaluation of the development potential of the area for its optimal using / Slávka GAŁAŚ, Martina Zaleñaková // Folia Oecologica (Prešov) ; ISSN 1338-080X. — 2011 R. 53 no. 6, s. 45–55. — Bibliogr. s. 55, Abstr.. — Slávka GAŁAŚ – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Hydrotechnické investície na území projektovaného Národného Parku Kaňonu Colca v PeruHydrotechnical investments in the area of the project of the Canyon Colca and Valley of Volcanoes National Park in Peru / Andrzej GAŁAŚ, Andrzej PAULO, Slávka GAŁAŚ // W: 10. Zdravotno-technické stavby – Malé vodné diela – Kraina a voda [Dokument elektroniczny] : zbornik z konferencie s medzinárodnou účast'ou : 23–25.11.2011, Tatranská Javorina = 10\textsuperscript{th} Sanitary constructions – Small waterworks – Landscape and water management / ELSEWA S. R. O., Slovenská technická univerzita v Bratislave. Stavebná fakulta. Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2011. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-89385-17-1. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [8], Abstr.. — Tytuł przejęto z ekranu tyt.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Komplexné hodnotenie rozvojového potenciálu územia na priklade obce Dedinky na Spiši (Slovensko)The complex evaluation of the development potential of the area – case study in the village Dedinky in the Spis county (Slovakia) / Slávka GAŁAŚ, Martina Zeleňákova // W: Public recreation and landscape protection – hand in hand? : 4th–6th May 2011, Brno : conference proceedings / eds. Jitka Fialová ; Department of Landscape Management Faculty of Forestry and Wood Technology. Mendel University in Brno. — Brno : Publishing Centre Mendel University, 2011. — ISBN: 978-80-7375-507-2. — S. 142–147. — Bibliogr. s. 146, Abstr., Summ.

 • keywords: multi-criteria analysis, development potential, total index of environment quality, ecological optimization, landscape ecology

22
 • Landscape – functional valorisation and sustainable development in the Valley of the Volcanoes in Peru / GAŁAŚ Andrzej, GAŁAŚ Slávka // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2011 vol. 20 no. 4A, s. 67–71. — Bibliogr. s. 71, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Mineral deposits protection in terms of spatial conflicts with road construction projects / Slávka GAŁAŚ, Andrzej GAŁAŚ // W: SGEM 2016 : 16\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 30 June–6 July, 2016, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Book 5, Ecology, economics, education and legislation. Vol. 3 Environmental economics, education and accreditation in geosciences. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2016. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-67-4. — S. 485–491. — Bibliogr. s. 491, Abstr.

 • keywords: mineral deposits, road construction, protection, spatial conflicts

24
 • Możliwości i ograniczenia wykorzystania terenu poprzemysłowego w gospodarowaniu przestrzenią na przykładzie Zakładów Metalurgicznych „Trzebinia”[Possibilities and limitations of post-industry area application in spatial management on example of Metallurgical Plant “Trzebinia”] / Alicja KOT-NIEWIADOMSKA, Slávka GAŁAŚ // W: Metody analiz środowiska przyrodniczego na potrzeby gospodarki przestrzennej : ogólnopolska konferencja naukowa : 18–19 listopada 2011 w Warszawie. — Warszawa : SGGW, 2011. — S. 22–23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Ocena stabilności ekologicznej krajobrazu gminy uzdrowiskowej Busko-ZdrójAssessment of landscape ecological stability of Busko-Zdrój spa commune / Ewa KRÓL, Slávka GAŁAŚ // W: Problemy środowiska przyrodniczego miast = Problems of urban natural environments / red. tomu: Sylwia Bródka ; Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu = Polish Association for Landscape Ecology. — Warszawa ; Poznań : UAM, 2008. — (Problemy Ekologii Krajobrazu = The Problems of Landscape Ecology ; ISSN 1899-3850 ; t. 22). — ISBN: 978-83-61320-11-. — S. 223–232. — Bibliogr. s. 231–232

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych