Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Filipowicz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kzre, Katedra Zrównoważonego Rozwoju EnergetycznegoOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 126, z ogólnej liczby 130 publikacji Autora


1
 • Analiza możliwości współspalania osadów ściekowych w kotłach na biomasęAnalysis of the possibility of co-combustion of sewage sludge in biomass boilers / Mateusz SZUBEL, Krzysztof SORNEK, Barbara Robak, Magdalena Ciołek, Mariusz FILIPOWICZ // Archiwum Spalania ; ISSN 1641-8549. — 2012 vol. 12 nr 4, s. 263–271. — Bibliogr. s. 270–271, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Analiza możliwości współspalania osadów ściekowych w kotłach na biomasę[Analysis of the possibility of co-combustion of sewage sludge in biomass boilers] / Mateusz SZUBEL, Krzysztof SORNEK, Barbara Robak, Magdalena Ciołek, Mariusz FILIPOWICZ // W: Energetyka 2012 : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Wrocław, 7–9 listopada 2012 : katalog okolicznościowy / Politechnika Wrocławska. Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów, Fundacja Rozwoju Politechniki Wrocławskiej. — [Wrocław : s. n.], [2012]. — Opis wg okł.. — S. 100–101

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Analiza numeryczna dynamiki płaszcza wodnego kotła na biomasę : [abstrakt]The numerical analysis of dynamic of the biomass boiler water jacket : [abstract] / Mateusz SZUBEL, Mariusz FILIPOWICZ, Grzegorz Skrzypczak // W: Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów : międzynarodowa XII konferencja kotłowa ICBT 2014 : Szczyrk, 21–24 października 2014 = 12\textsuperscript{th} international conference on Boiler technology 2014 / Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Zakład Kotłów i Wytwornic Pary, RAFAKO SA, Racibórz. — Gliwice : [PŚ], 2014. — (Prace Naukowe, Monografie, Konferencje / Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych ; ISSN 1506-9702 ; z. 35). — ISBN: 978-83-938368-3-3. — S. 369–370. — Tekst pol.-ang. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROM-ie. — S. 1008–1016. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1016, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Analiza numeryczna pracy urządzeń grzewczych małej mocy zasilanych biomasąThe numerical analysis of operation of the small-scale biomass heating devices / Mateusz SZUBEL, Mariusz FILIPOWICZ // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2015 t. 32 z. 62 nr 2, s. 477–486. — Bibliogr. s. 486, Summ.

 • słowa kluczowe: modelowanie numeryczne, CFD, drewno, piece na biomasę

  keywords: CFD, numerical modeling, wood, biomass furnaces

5
 • Analiza wydajności energetycznej modułu fotowoltaicznego w skoncentrowanym promieniowaniu słonecznymAnalysis of a photovoltaic module energy efficiency in concentrated solar radiation / Estera BOŻEK, Arkadiusz Swat, Krzysztof SORNEK, Mariusz FILIPOWICZ // Instal : teoria i praktyka w instalacjach ; ISSN 1640-8160. — 2014 nr 10, s. 6–9. — Bibliogr. s. 9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Analysis of solar high temperature heat generation for absorption cooling / BOŻEK Estera, FILIPOWICZ Mariusz // W: 2'nd international conference Renewable Energy Sources : engineering, technology, innovations - scientific conference : May 26-29, 2015, Krynica, Poland : book of abstracts. — [Krynica : s. n.], [2015]. — ISBN: 978-83-65180-01-8. — S. 11

 • keywords: concentrated solar radiation, solar cooling, absorption chiller

7
8
 • A method for investigation of the $D(^{4}He, \gamma)^{6}Li$ reaction in the Ultralow energy region under a high background / V. M. Bystritsky, [et al.], M. FILIPOWICZ, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research. Section A, Accelerators, spectrometers, detectors and associated equipment ; ISSN 0168-9002. — 2016 vol. 825, s. 24–30. — Bibliogr. s. 30, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-04-12. — tekst: http://goo.gl/dQlqXq

 • keywords: gamma spectroscopy, nuclear reaction, lithium problem in astrophysics, targets, cross sections, gamma detectors

9
 • A novel, spherical shaped sun tracker / P. WAJSS, M. FILIPOWICZ // Polska Energetyka Słoneczna ; ISSN 1730-2420. — 2013 nr 1–4, s. 33–38. — Bibliogr. s. 38, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • A study of the applicability of a straw-fired batch boiler as a heat source for a small-scale cogeneration unit / Krzysztof SORNEK, Mariusz FILIPOWICZ // Chemical and Process Engineering ; ISSN 0208-6425. — Tytuł poprz.: Inżynieria Chemiczna i Procesowa. — 2016 vol. 37 iss. 4, s. 503–515. — Bibliogr. s. 515. — Publikacja dostępna online od: 2016-12-30

 • keywords: cogeneration, biomass systems, micro and small scale systems

11
 • Badania energetycznych i ekologicznych parametrów pracy domowych urządzeń grzewczych typu piecokominkiStudy on energy and ecological parameters of domestic heating appliances like fireplaces with heat accumulation / Mariusz FILIPOWICZ, Mateusz SZUBEL, Krzysztof SORNEK, Estera BOŻEK, Leszek KURCZ, Arkadiusz FIGÓRSKI, Wiktor Wesołowski, Jacek Ręka // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2015 t. 32 z. 62 nr 2, s. 71–80. — Bibliogr. s. 80, Summ.

 • słowa kluczowe: biomasa, efektywność energetyczna, analiza spalin, piecokominek, drewno, sterowanie spalaniem

  keywords: biomass, energy efficiency, wood, fireplace with heat accumulation system, exhaust gases analysis, combustion control

12
 • Badanie możliwości pozyskiwania i wykorzystania energii z biomasy[The study of possibilities of generation and use of energy from biomass] / Krzysztof SORNEK, Mateusz SZUBEL, Wojciech GORYL, Estera BOŻEK, Mariusz FILIPOWICZ // W: Paliwa i Energia XXI wieku : książka abstraktów konferencji naukowej z okazji Jubileuszu 40-lecia Wydziału Energetyki i Paliw : Kraków, 25–26 września 2014 r. / Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Badanie możliwości wykorzystania kotła wsadowego na słomę jako źródła ciepła dla układu kogeneracyjnego małej skali : [abstrakt]The study of possibilities of the use of straw-fired batch boiler as a heat source for small scale cogeneration unit : [abstract] / Krzysztof SORNEK, Mariusz FILIPOWICZ // W: Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów : międzynarodowa XII konferencja kotłowa ICBT 2014 : Szczyrk, 21–24 października 2014 = 12\textsuperscript{th} international conference on Boiler technology 2014 / Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Zakład Kotłów i Wytwornic Pary, RAFAKO SA, Racibórz. — Gliwice : [PŚ], 2014. — (Prace Naukowe, Monografie, Konferencje / Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych ; ISSN 1506-9702 ; z. 35). — ISBN: 978-83-938368-3-3. — S. 375–377. — Tekst pol.-ang. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROM-ie. — S. 1041–1054. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1054, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Badanie transportu skoncentrowanego promieniowania słonecznego[Research on concentrated solar radiation transport] / E. BOŻEK, M. FILIPOWICZ // Polska Energetyka Słoneczna ; ISSN 1730-2420. — 2013 nr 1–4, s. 59–64. — Bibliogr. s. 64, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Badanie wybranych parametrów pracy prototypowego systemu CHP małej skali z kotłem na biomasęStudy of selected operating parameters of biomass based protype CHP system / Krzysztof SORNEK, Mariusz FILIPOWICZ, Krzysztof Izdebski // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2015 t. 32 z. 62 nr 2, s. 409–418. — Bibliogr. s. 418, Summ.

 • słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, energetyka rozproszona, biomasa, kogeneracja, mikroźródła

  keywords: renewable energy sources, biomass, distributed generation, cogeneration, micro energy sources

16
 • Characterization of the wood combustion process, based on the TG analysis, numerical modeling and measurements performed on the experimental stand : [abstract] / Mateusz SZUBEL, Wojciech GORYL, Grzegorz BASISTA, Mariusz FILIPOWICZ // W: Wood – science – economy : 1\textsuperscript{st} international scientific conference : 5–6 October 2015, Poznań, Poland : proceedings. — Poznań : Wood Technology Institute, [2015]. — S. 67

 • keywords: CFD, thermogravimetric analysis, wood combustion

17
 • Characterization of the wood combustion process based on the TG analysis, numerical modeling and measurements performed on the experimental stand / Mateusz SZUBEL, Mariusz FILIPOWICZ, Wojciech GORYL, Grzegorz BASISTA // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 50

 • keywords: CFD, TGA, wood combustion, DRPM

18
 • Characterization of the wood combustion process based on the TG analysis, numerical modelling and measurements performed on the experimental stand / Mateusz SZUBEL, Mariusz FILIPOWICZ, Wojciech GORYL, Grzegorz BASISTA // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2016 vol. 10 art. no. 00133, s. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/T0VYG1 [2017-02-14]. — Bibliogr. s. 8, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-17. — SEED 2016 : 1st international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : [Kraków, Poland, May 17th–19th, 2016]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Charakterystyka heliostatów i ich zastosowanie w helioelektrowniachHeliostats’ characteristics and their application in central reciver-concentrated solar power / Paweł WAJSS, Mariusz FILIPOWICZ // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2017 t. 34 z. 64, s. 423–430. — Bibliogr. s. 429–430, Summ.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: skoncentrowane promieniowanie słoneczne, energetyka słoneczna, układy nadążne, tracking

  keywords: concentrated solar radiation, solar power, sun tracking

20
 • Combined biomass solar system / Paweł WAJSS, Mariusz FILIPOWICZ // W: 1st KIC InnoEnergy Scientist conference : Leuven, Belgium, November 4–9, 2012 : book of abstracts / European Institute of Innovation & Technology. — [Leuven : EIT], [2012]. — S. 19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Development of the prototypical steam engine constructions dedicated to use in micro cogeneration systems : [abstract] / K. SORNEK, M. FILIPOWICZ, K. RZEPKA // W: SDEWES 2015 [Dokument elektroniczny] : 10\textsuperscript{th} conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems : September 27–October 2, 2015, Dubrovnik, Croatia. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Dubrovnik : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — S. 622

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
23
 • Effect of \emph {pd} and \emph {dd} reactions enhancement in deuterides $TiD_{2}, ZrD_{2} and Ta_{2}D$ in the astrophysical energy range / V. M. Bystritskii, G. N. Dudkin, M. FILIPOWICZ, J. Huran, A. R. Krylov, B. A. Nechayev, V. N. Padalko, F. M. Pen'kov, A. V. Philippov, Yu. Zh. Tuleushev // Physics of Particles and Nuclei Letters ; ISSN 1547-4771. — 2016 vol. 13 no. 1, s. 79–97. — Bibliogr. s. 95–97, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/eRIyRd

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Èffekt kanalirovaniâ v reakcii $d(d,n)^{3}$He na kristallah dejterida titana[Channeling effect in $d(d,n)^{3}He$ reaction on deuterium-titanium crystals] / V. M. Bystrickij, Vit. M. Bystrickij, J. WOŹNIAK, S. Gazi, J. Guran, G. N. Dudkin, A. P. Kobzev, B. A. Nečaev, V. N. Padalko, S. S. Paržickij, F. M. Pen'kov, Û. Ž. Tuleušev, A. V. Filippov, M. FILIPOWICZ // Izvestiâ vysših učebnyh zavedenij / Tomskij universitet. Fizika ; ISSN 0021-3411. — 2012 no. 11, s. [1–7]. — Bibliogr. s. [6]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Èksperimental'noe obnaruženie èffekta èlektronnoj èkranirovki dlâ âdernoj reakcii $D(\rho,\gamma)^{3}He$ v dejteride titana $TiD$Experimental observation of the $D(\rho,\gamma)^{3}He$ reaction electron screening in the ultralow collision energy region in the deuterated titanium / V. M. Bystrickij, [et al.], M. FILIPOWICZ, [et al.] // Pis'ma v Žurnal “Fizika èlementarnyh častic i atomnogo âdra” ; ISSN 1814-5957. — 2014 t. 11 no. 4, s. 724–734. — Bibliogr. s. 733–734. — M. Filipowicz - afiliacja: Fakul'tet ènergii i topliva, Universitet nauki i tehnologij, Krakov

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych