Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Dziech, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
WIEiT-kt, Katedra Telekomunikacji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: M-4483-2016

Scopus: brak

PBN: 909625

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 74, z ogólnej liczby 76 publikacji Autora


1
2
 • An approach to personalized search within distributed repository of visual data / Andrzej GŁOWACZ, Tomasz Marcin ORZECHOWSKI, Andrzej DZIECH // Advances in Electrical and Electronic Engineering ; ISSN 1336-1376. — 2012 vol. 10 no. 4 spec. iss., s. 312–316. — Bibliogr. s. 315–316, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • An efficient zonal sampling method for contour extraction and image compression using DCT transform / Ali Ukasha, Andrzej DZIECH // W: ICMCS 2012 [Dokument elektroniczny] : International Conference on Multimedia Computing and Systems : Tangiers, Marocco, May 10–12, 2012. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — New York : IEEE, cop. 2012. — e-ISBN: 978-1-4673-1520-3. — S. 318–323. — Tryb dostępu: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6320239 [2013-03-08]. — Bibliogr. s. 323, Abstr.. — Opis na podstawie bazy IEEE Xplore

 • keywords: discrete cosine transform, image compression, low-pass filters, high-pass filters

4
 • An enhanced multidimensional Hadamard Error Correcting Code and his application in Video-Watermarking / Andrzej DZIECH, Jakob Wassermann // W: Proceedings of the international conferences [Dokument elektroniczny] : CSCC 2015, PMAMCM 2015, COME 2015, MEROSTA 2015, EEDE 2015, CIVILENG 2015, WHH 2015, GESE 2015, EMET 2015, CCE 2015, MATERIALS 2015, INDE 2015, MANASE 2015 : Zakynthos Island, Greece, July 16–20, 2015 / eds. Xiaodong Zhuang [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Greece : s. n.], cop. 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-1-61804-326-9. — S. 219–225 (COMMUN-33). — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 225, Abstr.. — Publikacja zamieszczona w części: Recent advances in communications. — (Recent Advances in Electrical Engineering Series ; ISSN 1790–5117 ; 50). — ISBN 978-1-61804-318-4

 • keywords: DCT, DWT, Hadamard Code, 3D Hadamard Transform, Spread Spectrum, basis images, Video-Watermarking, Error Correcting Code

5
 • A distributed architecture for multimedia file storage, analysis and processing / Andrzej DZIECH, Andrzej GŁOWACZ, Jacek WSZOŁEK, Sebastian ERNST, Michał PAWŁOWSKI // W: Intelligent tools for building a scientific information platform : advanced architectures and solutions / eds. Robert Bembenik, [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2013. — (Studies in Computational Intelligence ; ISSN 1860-949X ; 467). — ISBN: 978-3-642-35646-9 ; e-ISBN: 978-3-642-35647-6. — S. 435–452. — Abstr.

 • keywords: MapReduce, hadoop, multimedia, performance evaluation, scalability, high availability, distributed storage, distributed processing, HDFS

6
 • A high-capacity annotation watermarking scheme / Paweł KORUS, Jarosław Białas, Piotr Olech, Andrzej DZIECH // W: Multimedia communications, services and security : 4th international conference MCSS 2011 : Krakow, Poland, June 2–3, 2011 : proceedings / eds. Andrzej Dziech, Andrzej Czyżewski. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2011 + CD. — (Communications in Computer and Information Science ; ISSN 1865-0929 ; 149). — ISBN: 978-3-642-21511-7. — S. 1–9. — Bibliogr. s. 9, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
8
 • A novel approach to adaptive image authentication / Paweł KORUS, Andrzej DZIECH // W: ICIP 2011 [Dokument elektroniczny] : IEEE International Conference on Image Processing : September 11–14, 2011, Brussels. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2011. — Dane na dysku Flash. — e-ISBN: 978-1-4577-1302-6. — S. 2821–2824. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. 2824, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • A scheme for censorship of sensitive image content with high-quality reconstruction ability / P. KORUS, W. SZMUC, A. DZIECH // W: ICME 2010 [Dokument elektroniczny] : 2010 IEEE International Conference on Multimedia & Expo : July 19–23, 2010 : Singapore / [Institute of Electrical and Electronics Engineers]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2010. — (Proceedings (IEEE International Conference on Multimedia and Expo. Online) ; ISSN 1945-788X). — e-ISBN: 978-1-4244-7492-9. — S. 1073–1078. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1078, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Case study : information and communication technologies supporting education / Tomasz ORZECHOWSKI, Andrzej DZIECH, Zygmunt Wróbel // W: e-enjoy ICT Quality book / ed. Zbigniew Nawrat. — Zabrze : M-Studio, 2010. — ISBN: 978-83-62023-32-5. — S. 41–60. — Bibliogr. s. 58–60

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • CCTV object detection with fuzzy classification and image enhancement / Andrzej MATIOLAŃSKI, Aleksandra Maksimova, Andrzej DZIECH // Multimedia Tools and Applications ; ISSN 1380-7501. — 2016 vol. 75 iss. 17, s. 10513–10528. — Bibliogr. s. 10526, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2015-06-06. — tekst: https://goo.gl/z9VFvt

 • keywords: pattern recognition, data analysis, fuzzy classifier, fuzzy inference, knife detection, feature descriptor, image enhancement

12
 • Contour compression scheme combining spectral and spatial domain methodsSchemat kompresji konturów łączący metody operujące w dziedzinie widmowej i przestrzennej / Remigiusz Baran, Andrzej DZIECH // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2010 vol. 56 nr 12, s. 1409–1412. — Bibliogr. s. 1412, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Contribution of the INSIGMA project to the field of intelligent transportation systems / Wojciech CHMIEL, Jacek DAŃDA, Andrzej DZIECH, Sebastian ERNST, Andrzej GŁOWACZ, Piotr KADŁUCZKA, Zbigniew MIKRUT, Piotr PAWLIK, Piotr SZWED, Igor WOJNICKI // W: Multimedia communications, services and security : 7 th international conference, MCSS 2014 : Krakow, Poland, June 11–12, 2014 : proceedings / eds. Andrzej Dziech, Andrzej Czyżewski. — Cham [etc.] : Springer International Publishing, cop. 2014. — (Communications in Computer and Information Science ; ISSN 1865-0929 ; 429). — ISBN: 978-3-319-07568-6 ; e-ISBN: 978-3-319-07569-3. — S. 58–72. — Bibliogr. s. 71–72, Abstr.

 • keywords: architecture, GPS, video detector, intelligent transportation systems, route planning, traffic control

14
 • Depth estimation in image sequences in single-camera video surveillance systems / Aleksander Lamża, Zygmunt Wróbel, Andrzej DZIECH // W: Multimedia communications, services and security : 6th International conference, MCSS 2013 : Krakow, Poland, June 6–7, 2013 : proceedings / eds. Andrzej Dziech, Andrzej Czyżewski. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2013. — (Communications in Computer and Information Science ; ISSN 1865-0929 ; 368). — ISBN: 978-3-642-38558-2 ; e-ISBN: 978-3-642-38559-9. — S. 121–129. — Bibliogr. s. 128–129, Abstr.. — W bazie Web of Science brak afiliacji AGH

 • keywords: depth estimation, optical flow, video surveillance, single-camera vision

15
16
 • Evaluation of parameters for Haar-like features based face detection algorithm / Piotr Guzik, Andrzej MATIOLAŃSKI, Tomasz M. ORZECHOWSKI, Andrzej DZIECH // W: PRIP'2011 : Pattern Recognition and Information Processing : proceedings of the 11\textsuperscript{th} international conference : 18–20 May 2011, Minsk, Republic of Belarus / eds. Rauf Sadykhov, Sergey Ablameyko, Alexander Doudkin, Leonid Podenok ; Educational Institution "Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics". — Minsk : BSUIR, 2011. — ISBN: 978-985-488-722-7. — S. 96–98. — Bibliogr. s. 98, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Fast piecewise-linear coding scheme for image compression and watermarking / Przemysław Ślusarczyk, Andrzej DZIECH // W: MCSS 2010 : Multimedia Communications, Services and Security : IEEE International Conference : Kraków, 6–7 May 2010 : proceedings / eds. Jacek Dańda, Jan Derkacz, Andrzej Głowacz. — [Polska : s. n.], [2010]. — ISBN: 978-83-88309-92-2. — S. 207–211. — Bibliogr. s. 211, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Framework for integration of police repositories / Tomasz Marcin ORZECHOWSKI, Andrzej DZIECH, Andrzej MATIOLAŃSKI // W: SIBCON-2011 : 2011 international Siberian Conference on Control and Communications : Russia, Krasnoyarsk, September 15–16, 2011 : proceedings / The Institute of Electrical and Electronics Engineerings, [etc.]. — [Piscataway : IEEE], cop. 2011. — ISBN: 978-1-4577-1069-8. — S. 47–50. — Bibliogr. s. 50, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Guest editorial: intelligent audio-visual observation systems for urban environments / Andrzej DZIECH, Mikołaj LESZCZUK, Remigiusz Baran // Multimedia Tools and Applications ; ISSN 1380-7501. — 2016 vol. 75 iss. 17, s. 10397–10405. — Publikacja dostępna online od: 2016-08-10. — tekst: http://goo.gl/ELtWlP

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
21
22
 • High-quality self-embedding for JPEG-compressed digital images / Paweł KORUS, Jarosław BIAŁAS, Andrzej DZIECH // W: EUSIPCO 2013 [Dokument elektroniczny] : the 21\textsuperscript{st} European signal processing conference : 9–13 September 2013, Marrakech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [New York : IEEE], [2013]. — 1 dysk Flash. — ISBN: 978-099286260-2. — S. 1–5. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 5, Abstr.

 • keywords: image authentication, content reconstruction, self-embedding, digital watermarking, fountain codes

23
 • INDECT [Dokument elektroniczny] : Intelligent Information System Supporting Observation, Searching and Detection for Security of Citizens in Urban Environment : European Seventh Framework Programme FP7-218086-collaborative project. D5.1, Preliminary report on police and prosecutor repositories and access procedures / red. Andrzej DZIECH, Mikołaj LESZCZUK, Krzysztof RUSEK ; aut.: Tomasz Ruść, Tomasz ORZECHOWSKI, Paweł KORUS, Michał GREGA, Mikołaj LESZCZUK, Grzegorz Góralski, Krzysztof RUSEK, Andrzej MATIOLAŃSKI, Marek Żywicki, Piotr Boryło. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Europa : The INDECT Consortium, cop. 2010. — 51 s.. — Tryb dostępu: www.indect-project.eu [2010-10-08]. — Bibliogr. s. 49–51

24
 • INDECT Project (Intelligent Information System Supporting Observation, Searching and Detection for Security of Citizens in Urban Environment) / DZIECH A., LESZCZUK M., DERKACZ J // W: SRC'10 : research, development and ionnovation for a more secure Europe : 22–24 September 2010 Oostende : posters. — [Oostende : s. n.], [2010]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25