Wykaz publikacji wybranego autora

Sławomir Cichoń, mgr inż.

doktorant

* Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
WEAIiE-ka, Katedra AutomatykiOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 4, z ogólnej liczby 4 publikacji Autora


1
  • FPGA-based DVCPRO HD decoder implementation using Impulse C / Sławomir CICHOŃ, Marek GORGOŃ // W: KU KDM 2013 : sixth ACC Cyfronet AGH users' conference : Zakopane, 28 February – 1 March 2013 : proceedings / eds. Kazimierz Wiatr, Jacek Kitowski, Marian Bubak. — Kraków : ACC Cyfronet AGH, cop. 2013. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61433-07-1. — S. 19–20. — Bibliogr. s. 20

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
3
  • Implementacja w układzie reprogramowalnym operacji kwantyzacji odwrotnej na potrzeby wewnątrzramkowej dekompresji wideoInverse quantization implementation in reprogrammable system for the purpose of intraframe video decoding / Sławomir CICHOŃ // Automatyka = Automatics ; ISSN 1429-3447. — Tytuł poprz.: Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2010 t. 14 z. 3/1, s. 279–287. — Bibliogr. s. 287, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2010-03-1/Auto02.pdf

  • słowa kluczowe: kwantyzacja, dekompresja wideo, układy reprogramowalne

    keywords: quantization, video decompression, reprogrammable system

4
  • Koncepcja implementacji w układzie FPGA dekodowania VLC dla potrzeb sprzętowej dekompresji w standardzie cyfrowego wideo DVConcept design of FPGA-based VLC decoder implementation for the hardware decoding system compliant with DV standard / Sławomir CICHOŃ // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2010 vol. 56 nr 7, s. 755–757. — Bibliogr. s. 757, Streszcz., Abstr.

  • słowa kluczowe: kodowanie entropijne, kompresja wewnątrz-ramkowa, architektura potokowa

    keywords: entropy coding, intraframe coding, pipeline architekture