Wykaz publikacji wybranego autora

Bogusław Bieda, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kiz, Katedra Inżynierii Zarządzania


ORCID: brak
ResearcherID: brakOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 49, z ogólnej liczby 50 publikacji Autora


1
 • Application of random variables based on Monte Carlo (MC) simulation for life cycle assessment impact assessment (LCIA) to the waste management / Bogusław BIEDA // W: Global waste management symposium [Dokument elektroniczny] : promoting technology and scientific innovation : June 22–25, 2014, Orlando, USA. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : s. n.], [2014]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.wastesymposium.com/gws2014/Public/Content.aspx?ID=1050488 [2014-09-26]. — Bibliogr. s. [1]. — Tekst dostępny po zalogowaniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Application of stochastic approach based on Monte Carlo (MC) simulation for life cycle inventory (LCI) of the rare earth elements (REEs) in beneficiation rare earth waste from the gold processing: case study / Bogusław BIEDA, Katarzyna GRZESIK // W: ASEE17 : international conference on Advances in energy Systems and Environmental Engineering : clean energy, clean water, clean air : 2–5 July, 2017, Wroclaw, Poland : book of abstracts / ed. by Bartosz Kaźmierczak. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2017. — ISBN: 978-83-7493-988-1. — S. 30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
4
 • Decision support systems based on the economic feasibility assessment for Municipal Solid Waste (MSW) management under uncertainty using SimLab® toolpack / Bogusław BIEDA // Procedia - Social and Behavioral Sciences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1877-0428. — 2010 vol. 2 iss. 6, s. 7609–7610. — Bibliogr. s. 7610, Abstr.. — $\int$$\alpha$$\mu$$\phi$ 2010 : proceedings of the sixth international conference on Sensitivity Analysis of Model Output : 19–22 July 2010, Milan, Italy / eds. Emanuele Borgonovo, Andrea Saltelli, Stefano Tarantola

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
6
 • Economic feasibility risk assessment of the waste to energy facility project under uncertainty using SimLab® toolpackOcena ryzyka możliwości ekonomicznych projektów przetwarzania odpadów w energię w warunkach niepewności przy użyciu SimLab® toolpack / Bogusław BIEDA, Jozef Bogl'arský // W: Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie – komunikacja ryzyka / red. nauk. Jadwiga Bizon-Górecka. — Bydgoszcz : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Bydgoszczy, 2011. — (Ryzyko : zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie). — ISBN: 978-83-929111-3-5. — S. 51–62. — Bibliogr. s. 62, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Goal and scope and its evolution for Life Cycle Assessment of Rare Earth Elements recovery from secondary sources / Katarzyna GRZESIK, Bogusław BIEDA, Ryszard KOZAKIEWICZ, Karolina KOSSAKOWSKA // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : energy and clean technologies : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 41, Nuclear technologies recycling air pollution and climate change. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-06-5. — S. 107–114. — Bibliogr. s. 114, Abstr.

 • keywords: recovery, Life Cycle Assessment (LCA), functional unit, system boundaries, Rare Earth Elements (REE)

8
 • Life cycle assessment for landfilling, incineration and mechanical-biological treatment of residual waste for Krakow city (Poland) / Katarzyna GRZESIK, Ryszard KOZAKIEWICZ, Bogusław BIEDA // W: SGEM2014 : GeoConference on Energy and clean technologies : 14\textsuperscript {th} international multidisciplinary scientific geoconference : 17–26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 2, Nuclear technologies, recycling, air pollution and climate change. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2014. — ISBN: 978-619-7105-16-2. — ISSN 1314-2704. — S. 143–150. — Bibliogr. s. 150, Abstr.

 • keywords: environmental impact, life cycle assessment, municipal waste management system, incineration, landfilling, mechanical biological treatment

9
 • Life cycle assessment in the energy generation process – variant analysis in metallurgical industryOcena wpływu cyklu życia procesu wytwarzania energii – analiza wariantów w przemyśle metalurgicznym / B. BIEDA, A. Henclik, J. Kulczycka // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 4, s. 1083–1088. — Bibliogr. s. 1088

 • keywords: LCA, metallurgical industry, energy generation process

10
 • Life Cycle Assessment (LCA) conception for ArcelorMittal Steel Poland S. A.–Krakow Plant case study energy generating : [poster presentation abstracts] / Bogusław BIEDA // W: Global waste management symposium : promoting technology and scientific innovation : 7–10 September 2008 Colorado, USA : symposium guide. — [USA : s. n.], [2008]. — S. 119–121. — Pełny tekst W: Global waste management symposium [Dokument elektroniczny] : promoting technology and scientific innovation : 7–10 September 2008, Colorado, USA : manuscripts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : s. n., 2008]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–12. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejeto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 11–12, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
12
 • Life cycle inventory processes of the ArcelorMittal Poland (AMP) S. A. in Kraków, Poland – basic oxygen furnace steel production : a case study / Bogusław BIEDA // International Journal of Life Cycle Assessment ; ISSN 0948-3349. — 2012 vol. 17 no. 4, s. 463–470. — Bibliogr. s. 470, Abstr.. — tekst: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11367-011-0370-y.pdf

 • keywords: Poland, Air emissions, Basic oxygen furnace (BOF), Blast furnace gas, Coke oven gas, Converter gas, Life cycle inventory (LCI), Natural gas, Steelmaking process

13
14
 • Life cycle inventory processes of the Mittal Steel Poland (MSP) S. A. in Krakow – blast furnace pig iron production – a case study / Bogusław BIEDA // International Journal of Life Cycle Assessment ; ISSN 0948-3349. — 2012 vol. 17 no. 6, s. 787–794. — Bibliogr. s. 793–794, Abstr.. — tekst: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11367-012-0422-y.pdf

 • keywords: Poland, Blast furnace gas, Life cycle inventory (LCI), Air emissions, Blast furnace, Pig iron

15
 • Metoda Monte Carlo w ocenie niepewności w stochastycznej analizie procesów wytwórczych i ekologiiUncertainty assessment by Monte Carlo Simulation in stochastic analysis in manufacturing process chains and ecology / Bogusław BIEDA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 180, [1] s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 219). — Bibliogr. s. 166–[181], Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-344-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Metoda Monte Carlo w ocenie niepewności w stochastycznej analizie w przemyśle stalowniczym i inżynierii środowiska[Monte Carlo Method used in uncertainty analysis in stochastic modelling of the steel processes and enivironmental engineering] / Bogusław BIEDA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 170, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0587). — Bibliogr. s. 133–154, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-739-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Model development under uncertainty of the relationships between waste composition and structural size based on the Arcelor Mittal Poland SA, in Krakow case study / Bogusław BIEDA // W: IFORS Sandton 2008 : 18th triennial conference of the International Federation of Operational Research Societies : July 13–18, 2008, Sandton, South Africa : conference theme: Operational research: Developing communities, managing the connections amongst them / IFORS. — [South Africa : s. n.], [2008]. — S. 71, FA-08, 2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Model development under uncertainty of the relationship between waste composition and structural size based on the Arcelor Mittal Steel Plant of Poland SA, a Krakow case study / Bogusław BIEDA // W: Global Waste Management Symposium [Dokument elektroniczny] : promoting technology and scientific innovation : October 3–6, 2010, San Antonio, Texas. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : s. n.], [2010]. — S. [1–7]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Tryb dostępu: http://www.wastesymposium.com/gws2010/CUSTOM/BiedaBoguslawFinalManuscript2010.pdf [2010-01-21]. — Bibliogr. s. [7], Abstr.. — Tekst dostępny po zalogowaniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Możliwości pozyskiwania metali ziem rzadkich z odpadów poflotacyjnych i górniczych[Prospects of rare earth elements (REEs) recovery from tailings and mining waste] / Katarzyna GRZESIK, Bogusław BIEDA, Ryszard KOZAKIEWICZ, Karolina KOSSAKOWSKA // W: Międzynarodowa konferencja "Surowce i energia, a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna" : 14–15 IX 2017 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, [2017]. — ISBN: 978-83-894103-3-7. — S. 47–48. — Pełny tekst w postaci slajdów pod adresem {http://konferencja-pan.pl/wp-content/uploads/2017/04/sesja-2.3.zip}

 • słowa kluczowe: odpady poflotacyjne, odzysk, odpady górnicze, metale ziem rzadkich, stawy osadowe

20
 • Prognostic model based on the relationships between waste composition and structural size, ArcelorMittal Steel Plant of Poland SA, in Krakow case study / Bogusław BIEDA // W: IFORS 2011 : 19th triennial conference of the International Federation of Operational Research Societies : 10–15 July 2011, Melbourne, Australia : program and abstract book / IFORS. — Bellevue, WA, USA ; Haarlem, the Netherlands ; Singapore : [s. n.], [2011]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 103

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
22
 • Risk analysis of the waste to energy facility projectAnaliza ryzyka projektu inwestycyjnego budowy zakładu odzyskiwania energii z odpadów / Bogusław BIEDA // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 761. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2013 nr 60 Zarządzanie finansami : wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, zarządzanie ryzykiem, s. 379–391. — Bibliogr. s. 389–390, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Risk analysis of the waste to energy pyrolysis facility designs for city of Konin, in Poland, using SimLab$®$ toolpack / Bogusław BIEDA // W: Novel approaches and their applications in risk assessment / ed. Yuzhou Luo. — Rijeka : InTech, 2012. — ISBN: 978-953-51-0519-0. — S. 245–262. — Bibliogr. s. 261–262

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Rola analizy ryzyka w zarządzaniu kosztami inwestycyjnymi na przykładzie projektu Zakładu Gazyfikacji Odpadów w Koninie[Risk analysis of the waste to energy pyrolysis facility investment costs analysis: City of Konin, in Poland case study] / Bogusław BIEDA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. 1–17. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 16–17, Streszcz., Abstr.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Rola analizy ryzyka w zarządzaniu kosztami inwestycyjnymi na przykładzie projektu Zakładu Utylizacji (Gazyfikacji) Odpadów w Koninie[Risk analysis in Konin's Waste Traitment (Gasification) facility investment costs management] / Bogusław BIEDA // W: Lekcje z kryzysu [Dokument elektroniczny] : VIII edycja konferencji Raport o zarządzaniu poświęconej prezentacji aktualnych badań naukowych i rekomendacji menedżerskich na temat konsekwencji doświadczanego kryzysu ekonomicznego : 24–25 listopada 2010. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n.], [2010]. — S. 1–13. — Wymagania systemowe: Microsoft Word. — Tryb dostępu: http://www.kozminski.edu.pl/index.php/pl/referaty_konferencyjne/ [2011-01-22]. — Bibliogr. s. 13, Streszcz., Abstr.. — Tekst dostępny po zalogowaniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych