Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Berent, dr inż.

adiunkt

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii
ACMiN, Akademickie Centrum Materiałów i NanotechnologiiOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 40, z ogólnej liczby 41 publikacji Autora


1
2
 • Badania stopów wysokiej entropii otrzymywanych metodą spiekania[Investigations of High Entropy Alloys prepared by sintering method] / J. CIEŚLAK, J. TOBOŁA, K. BERENT, M. MARCISZKO // W: OSSM 2016 : XI Ogólnopolskie Seminarium Spektroskopii Mössbauerowskiej : Radom–Turno, 19–22 czerwca 2016 r. : program i abstrakty / red. Tadeusz Szumiata, Małgorzata Gzik-Szumiata, Kazimierz Hibner. — [Radom : s. n.], [2016]. — Opis wg okł.. — S. [1] ID O-20. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Biogenic crystallographically continuous aragonite helices: the microstructure of the planktonic gastropod \emph{Cuvierina} / Marc G. Willinger, Antonio G. Checa, Jan T. Bonarski, Marek Faryna, Katarzyna BERENT // Advanced Functional Materials ; ISSN 1616-301X. — 2016 vol. 26 iss. 4, s. 553–561. — Bibliogr. s. 560–561. — Publikacja dostępna online od: 2015-12-15. — K. Berent - dod. afiliacja: Institute of Metallurgy and Materials Science of the Polish Academy of Sciences

 • keywords: aragonite, biomineralization, crystals, twins, spirals, shells

4
 • Characterisation of TCP phases in CMSX-4 single crystal superalloy subjected to high temperature annealing and creep deformation / B. DUBIEL, P. Indyka, A. KRUK, I. KALEMBA-REC, T. MOSKALEWICZ, K. BERENT, M. GAJEWSKA // W: AMT 2016 : Advanced Materials and Technologies : XXI physical metallurgy and materials science conference : Rawa Mazowiecka, June 5–8, 2016 : conference abstracts. — [Polska] : BEL Studio Sp. z o. o., [2016]. — ISBN: 978-83-7798-600-4. — S. [1–2] CP3

 • keywords: creep, annealing, single crystal nickel-base superalloys, TCP phases

5
 • Characterisation of TCP phases in CMSX-4 single crystal superalloy subjected to high temperature annealing and creep deformationCharakterystyka wydzieleń faz TCP w monokrystalicznym nadstopie CMSX-4 po wysokotemperaturowym wyżarzaniu i pełzaniu / Beata DUBIEL, Paulina Indyka, Adam KRUK, Izabela KALEMBA-REC, Tomasz MOSKALEWICZ, Katarzyna BERENT, Marta GAJEWSKA // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2016 R. 37 nr 4, s. 150–155. — Bibliogr. s. 154. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: wyżarzanie, monokrystaliczne nadstopy niklu, pełzanie, fazy TCP

  keywords: creep, annealing, single crystal nickel-base superalloys, TCP phases

6
 • Characterization of explosively welded copper to titanium sheets by TEM and SEM : [abstract] / W. Skuza, H. Paul, K. BERENT, P. Bobrowski, J. Morgiel // W: Materials Weekend Warsaw : young scientists workshop : 19.–20. September 2015, Warsaw, Poland / Warsaw University of Technology. — [Warsaw : Warsaw University of Technology], [2015]. — S. [65]. — Bibliogr. s. [65]

 • keywords: SEM, TEM, explosive welding, Cu-Ti clad

7
8
 • Diffusion in multiphase systems: a comparison of mathematical models with experimental data / Marek ZAJUSZ, Bogusław BOŻEK, Katarzyna TKACZ-ŚMIECH, Katarzyna BERENT, Marek DANIELEWSKI // W: Mathematics in technical and natural sciences : 14\textsuperscript{th} conference : Kościelisko, 18\textsuperscript{th}–24\textsuperscript{th} September 2015. — [Polska : s. n.], [2015]. — S. 35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
10
11
 • Effect of dispersant on the physicochemical and electrochemical properties of the EPD-deposited CNTS layers / Aleksandra BENKO, Marek NOCUŃ, Jan WYRWA, Katarzyna BERENT, Andrzej BERNASIK, Marta BŁAŻEWICZ // W: Carbon2016 [Dokument elektroniczny] : common fundamentals, remarkably versatile applications : State College, USA, July 10–15 [2016]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — S. 1–3. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Effect of high plastic deformation on microstructure and mechanical properties of zinc alloys with magnesium / A. Jarzębska, M. Bieda, J. Kawałko, K. BERENT, Ł. Rogal, K. Sztwiertnia, K. PIEŁA, W. Pachla // W: AMT 2016 : Advanced Materials and Technologies : XXI physical metallurgy and materials science conference : Rawa Mazowiecka, June 5–8, 2016 : conference abstracts. — [Polska] : BEL Studio Sp. z o. o., [2016]. — ISBN: 978-83-7798-600-4. — S. [1] EO9

 • keywords: hydrostatic extrusion, zinc, KoBo, biodegradable metals

13
 • Effect of processing on microstructure and electrical properties of lanthanum-modified lead zirconate titanate ceramics / Katarzyna BERENT, Marek Faryna, Małgorzata Płońska // W: FEMS EUROMAT 2015 [Dokument elektroniczny] : European congress and exhibition on Advanced materials and processes : Warsaw, 20–24 September 2015 : final program : [abstracts] / Warsaw Universisty of Technology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warsaw : [WUT], [2015]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Effect of stand-off distance on interfacial reactions of explosively bonded copper and titanium sheets : abstract / Wojciech Skuza, H. Paul, K. BERENT // W: 3\textsuperscript{rd} International PhD seminar : 25.–26. September 2014, Dresden – Kraków – Warsaw / Technische Universität Dresden. — [Germany : s. n.], [2014]. — S. 59–61. — Bibliogr. s. 60–61. — Poster s. 85–87. — Bibliogr. s. 86–87. — K. Berent – dod. afiliacja: Institute of Metallurgy and Materials Science

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
16
17
18
 • Impact of hydrostatic extrusion on microstructure and mechanical properties of biodegradable zinc alloys with magnesium / Anna Jarzębska, Magdalna Bieda, J. Kawałko, P. Bobrowski, K. BERENT, Ł. Rogal, Krzysztof Sztwiertnia, W. Pachla, M. Kulczyk // W: 5\textsuperscript{th} international PhD seminar Dresden – Kraków – Warsaw : 30. November – 2 December 2016, Schmochtitz. — [Germany : s. n.], [2016]. — S. 35. — Bibliogr. s. 35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Influence of Cu content on high temperature oxidation behavior of ${AlCoCrCu_xFeNi}$ high entropy alloys (x = 0; 0.5; 1) / Juliusz DĄBROWA, Grzegorz Cieślak, Mirosław STYGAR, Krzysztof Mroczka, Katarzyna BERENT, Tadeusz Kulik, Marek DANIELEWSKI // Intermetallics ; ISSN 0966-9795. — 2017 vol. 84, s. 52–61. — Bibliogr. s. 60–61, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-01-07. — tekst: https://goo.gl/0T7ZJB

 • keywords: corrosion, kinetics, phase transitions, high entropy alloys

20
 • Influence of Li addition to $Zn-Al$ alloys on Cu substrate during spreading test and after aging treatment / Tomasz Gancarz, Janusz Pstruś, Grzegorz CEMPURA, Katarzyna BERENT // Journal of Electronic Materials ; ISSN 0361-5235. — 2016 vol. 45 iss. 12, s. 6067–6078. — Bibliogr. s. 6078. — Publikacja dostępna online od: 2016-08-04. — 58th EMC Special Section: 2016 Electronic Materials Conference. — tekst: https://goo.gl/UEE46T

 • keywords: microstructure, aging, lead-free solder, IMCs, spreading test, Zn-Al-Li

21
 • Interfacial phenomena at interface of liquid solder SnZnCu alloys with Cu and Cu / graphene substrate / Janusz Pstruś, Tomasz Gancarz, Piotr Ozga, Katarzyna BERENT // W: FEMS EUROMAT 2015 [Dokument elektroniczny] : European congress and exhibition on Advanced materials and processes : Warsaw, 20–24 September 2015 : final program : [abstracts] / Warsaw Universisty of Technology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warsaw : [WUT], [2015]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Interfacial reactions in explosively welded copper to titanium sheets / W. Skuza, K. BERENT, H. Paul, P. Bobrowski, J. Morgiel // W: FEMS EUROMAT 2015 [Dokument elektroniczny] : European congress and exhibition on Advanced materials and processes : Warsaw, 20–24 September 2015 : final program : [abstracts] / Warsaw Universisty of Technology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warsaw : [WUT], [2015]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: explosive welding, Cu-Ti clad, amorphous phase, SEM & TEM, nanocrystallites

23
 • Interfacial reactions of $Zn-Al$ alloys with Na addition on Cu substrate during spreading test and after aging treatments / Tomasz Gancarz, Janusz Pstruś, and Katarzyna BERENT // Journal of Materials Engineering and Performance ; ISSN 1059-9495. — 2016 vol. 25 iss. 8, s. 3366–3374. — Bibliogr. s. 3374. — Publikacja dostępna online od: 2016-04-26. — EUROMAT 2015 : European congress on advanced materials and processes : September 20-24, 2015, Warsaw, Poland. — tekst: https://goo.gl/xwtho0

 • keywords: aging, lead-free solder, IMCs, spreading test, Zn-Al-Na

24
 • Microstructural and chemical characterization of the system $CaO-Al2O3$ using environmental scanning electron microscopy (ESEM) : [abstract] / Katarzyna BERENT // W: EMC 2016 : European Microscopy Congress 2016. Vol. 2[.1], Materials science / ed. by Odile Stéphan, Martin Hytch, Thierry Epicier. — Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH, 2016. — ISBN: 978-3-527-34299-0. — S. 384–385. — Bibliogr. s. 384

 • keywords: sintering, electric furnace, Environmental Scanning Electron Microscopy (ESEM), CaO-Al2O3

25
 • Microstructure and mechanical properties of Ti/Cu clads manufactured by explosive bonding at different stand-off distances / Wojciech Skuza, Henryk Paul, Katarzyna BERENT, Mariusz Prażmowski, Piotr Bobrowski // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2016 vol. 716 Metal Forming 2016, s. 464–471. — Bibliogr. s. 470–471, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-07-07. — Toż na dysku Flash. — 16th metal forming international conference : Kraków, Poland, September 18–21, 2016. — tekst: http://www-1scientific-1net-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/KEM.716.464.pdf

 • keywords: microhardness, scanning electron microscopy, interfaces, copper/titanium clad, explosive bonding