Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Bednarek, dr inż.

asystent

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


ORCID: brak
ResearcherID: brakOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 16 publikacji Autora


1
 • Analiza statystyczna właściwości mechanicznych skał płonnych w otoczeniu pokładów węgla na głębokościach 800$\div$1300 mStatistical analysis of dead rocks mechanical properties in the surroundings of coal seams located at the depth of 800$\div$1300 m / Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI, Łukasz BEDNAREK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 12, s. 89–97. — Bibliogr. s. 97, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: geomechanika, warstwy karbońskie, właściwości mechaniczne skał

  keywords: geomechanics, the Coal Measures, mechanical properties of rocks

2
 • Analysis of yielding steel arch support with rock bolts in mine roadways stability aspectAnaliza systemów obudowy podporowo-kotwowej w aspekcie stateczności wyrobisk korytarzowych / Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI, Piotr MAŁKOWSKI, Łukasz BEDNAREK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2014 vol. 59 no. 3, s. 641–654. — Bibliogr. s. 653–654

 • słowa kluczowe: obudowa wyrobisk, wyrobiska górnicze, stateczność wyrobisk podziemnych, monitoring górotworu

  keywords: mining support, mine roadways, stability of roadways, rock mass monitoring

3
 • Example of monitoring work of roof bolt in excavation / Łukasz BEDNAREK // W: IX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 9). — ISBN: 978-83-62218-17-2. — S. 29

 • keywords: monitoring, bolt, bending moment

4
 • Logistyka bezpieczeństwa w aspekcie monitoringu pracy obudowy kotwowejLogistics of security in terms of monitoring bolt / Łukasz BEDNAREK // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4150–4157. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4156, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: monitoring, obudowa kotwowa, logistyka bezpieczeństwa

  keywords: monitoring, logistics security, bolt

5
 • Logistyka w monitoringu wyrobisk korytarzowych dla oceny ich funkcjonalnościLogistic in monitoring underground excavations for the evaluate its funcionality / Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI, Łukasz BEDNAREK // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9432–9441. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9440–9441, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo, monitoring, logistyka

  keywords: monitoring, logistic, underground mining

6
 • Monitoring jako najlepszy sposób kontroli stateczności wyrobiskMonitoring as the best way to control the stability of excavation / Łukasz BEDNAREK, Mateusz BLAJER, Malwina KOLANO // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2011 : Kraków, 29 września–1 października 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2011. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 6). — Na okł. tyt.: VI Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-88519-12-3. — S. 201–208. — Bibliogr. s. 207–208, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Możliwości podziemnego składowania odpadów radioaktywnych w kontekście rozwoju energetyki jądrowej w Polsce[The possibility of underground storage of radioactive waste in the context of nuclear power development in Poland] / Łukasz BEDNAREK, Mateusz BLAJER // W: Výzkum v oblasti odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů : workshop : 1.4.2011, Ostrava / VŠB-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-Geologická Fakulta. Institut Environmentálního Inženýrství. — [Ostrava : VŠB-TU], [2011]. — ISBN: 978-80-248-2407-9. — S. 149–156. — Bibliogr. s. 155–156, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Ocena wpływu domieszek do kruszywa 0-63 mm na poprawę jego wskaźnika nośności na podstawie wyników badań własnychEvaluation of the impact of additives to the aggregate 0-63 mm to improve its capacity ratio based on the results of own research / Łukasz BEDNAREK, Jakub MAZUREK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2011 R. 35 z. 2, s. 89–94. — Bibliogr. s. 94, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2011-02/GG_2011_2_04.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Stability monitoring system of excavation located in high depth / Łukasz BEDNAREK // W: VIII Krakow conference of young scientists 2013 : Krakow, September 26–28, 2013 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2013. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 8). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-62218-84-4. — S. 27

 • keywords: stability, monitoring, logistics, excavation

10
 • System monitoringu stateczności wyrobiska korytarzowego zlokalizowanego na dużej głębokościStability monitoring system of excavation located in high depth / Łukasz BEDNAREK // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2013 nr 4 dod.: CD Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 6–12. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 12, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: monitoring, logistyka, wyrobiska korytarzowe, stateczność

  keywords: stability, monitoring, logistics, excavation

11
 • Wpływ warunków górniczych na zachowanie się wybranych wyrobisk chodnikowych w długim czasie funkcjonowaniaInfluence of mining conditions on the behaviour of selected roadway excavations in a long period of functioning / Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI, Łukasz BEDNAREK // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2011 nr 4/2, s. 221–231. — Bibliogr. s. 231, Streszcz., Abstr.. — GZN 2011 : Górnicze Zagrożenia Naturalne 2011 : człowiek – zagrożenie i bezpieczeństwo : XVIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : pod patronatem Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego : Targanice k/Żywca, 7–10 listopada 2011 r. / Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu, Komisja Górnicza PAN. Oddział w Katowicach, Wyższy Urząd Górniczy

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Zarządzanie logistyczne w laboratorium akredytowanymLogistics management in a laboratory accredited / Łukasz BEDNAREK, Joanna HYDZIK-WIŚNIEWSKA, Anna WILK // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 8670–8676. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 8676, Abstr.

 • keywords: logistics management, accredited laboratory

13
 • Zastosowanie kotew pomiarowych do oceny pracy obudowy wyrobisk korytarzowych[Application of instrumented bolts for the evaluation of roadway support work] / Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI, Łukasz BEDNAREK // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2014 : XXXVII Zimowa Szkoła Górotworu i Geoinżynierii : Wisła–Jawornik, 10–14 marca 2014 / Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : KGBiG AGH, cop. 2014. — S. 51

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Zastosowanie kotew pomiarowych do oceny pracy obudowy wyrobisk korytarzowychApplication of instrumented bolts for the evaluation of roadway support work / Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI, Łukasz BEDNAREK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 3, s. 41–47. — Bibliogr. s. 47, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: geomechanika, obudowa wyrobisk korytarzowych, pomiar sił w kotwach

  keywords: geomechanics, support of excavations, monitoring of bolts working

15
 • Zastosowanie technologii światłowodowej w pomiarach deformacji tuneliThe use of fiber optic technology in measurements of the tunnels deformations / Łukasz BEDNAREK, Artur ULASZEK // W: BiBT 2014 : budownictwo podziemne i bezpieczeństwo w komunikacji drogowej i infrastrukturze miejskiej / AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : [AGH], 2014. — S. 36–44. — Bibliogr. s. 44, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Zastosowanie technologii światłowodowej w pomiarach deformacji tuneliThe use of optical fiber technology in measuring of the deformation of tunnels / Łukasz BEDNAREK, Artur ULASZEK // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2014 R. 20 nr 2, s. 42–47. — Bibliogr. s. 47, Abstr., Streszcz.. — Konferencja naukowa „Budownictwo podziemne i bezpieczeństwo w komunikacji drogowej i infrastrukturze miejskiej” : Kraków, 10–11 kwietnia 2014 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych