Wykaz publikacji wybranego autora

Grzegorz Basista, mgr inż.

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kzre, Katedra Zrównoważonego Rozwoju EnergetycznegoOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 22, z ogólnej liczby 22 publikacji Autora


1
 • Analiza numeryczna pracy paleniska akumulacyjnego zasilanego drewnem[Numerical analysis of the wood-fired accumulative hearth] / Mateusz SZUBEL, Magdalena Warszewska, Grzegorz BASISTA // W: Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców [Dokument elektroniczny], 1, T. 1–4 = [The issues currently being raised by young scientists] / red. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-46-3. — S. 548–553. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 553, Streszcz.. — Publikacja zamieszczona w t. 2: Energetyka/Środowisko

 • słowa kluczowe: CFD, paleniska akumulacyjne, spalanie drewna

2
 • Analiza numeryczna wybranych wariantów geometrycznych układu doprowadzania powietrza wtórnego w instalacji kotła na biomasę[Numerical analysis of selected variants of design of secondary air feeding system for biomass boiler] / Grzegorz BASISTA, Mateusz SZUBEL, Beata Matras // W: Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców [Dokument elektroniczny], 7 / red. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2016. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-61-6. — S. 146–151. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 151, Streszcz.

 • słowa kluczowe: biomasa, CFD, przepływ, kocioł

3
 • Analiza parametrów pracy kotła wsadowego na słomę z wykorzystaniem metod eksperymentalnych i analizy numerycznej opartej na CFD[Experimental and CFD analysis of the operational parameters of the batch straw-fired boiler] / Mateusz SZUBEL, Magdalena Warszewska, Grzegorz BASISTA // W: Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców [Dokument elektroniczny], 1, T. 1–4 = [The issues currently being raised by young scientists] / red. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-46-3. — S. 542–547. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 547, Streszcz.. — Publikacja zamieszczona w t. 2: Energetyka/Środowisko

 • słowa kluczowe: biomasa, CFD, kotły wsadowe

4
 • Analiza wpływu konstrukcji akumulacyjnego wymiennika ciepła na efektywność ogrzewania piecem na drewno i bilans cieplny urządzenia grzewczego[The analysis of impact of the accumulative heat exchanger construction on the efficiency of heating using the wood burning stove and heat balance of the device] / Mateusz SZUBEL, Grzegorz BASISTA // W: EKO-DOK 2015 : VII konferencja doktorantów i młodych pracowników nauki : interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska : Boguszów-Gorce, 20–22 kwietnia 2015 : zeszyt abstraktów / Politechnika Wrocławska, IMGW, PWIK w Głogowie Sp. z o. o.. — [Polska : s. n.], [2015]. — S. 43. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Analiza wpływu konstrukcji akumulacyjnego wymiennika ciepła na efektywność ogrzewania piecem na drewno i bilans cieplny urządzenia grzewczegoThe impact of the construction of the accumulation heat exchanger on the heat balance and efficiency of heating using the wood-fired stove / Mateusz SZUBEL, Grzegorz BASISTA // W: Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa, 6 / pod red. Andrzeja Kotowskiego, Katarzyny Piekarskiej, Bartosza Kaźmierczaka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2015. — e-ISBN: 978-83-7493-897-6. — S. 375–390. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.dbc.wroc.pl/Content/27514/interdyscyplinarne_zagadnienia_6.pdf [2015-09-01]. — Bibliogr. s. 390

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Badania termowizyjne systemu fotowoltaicznego pracującego w warunkach zacienienia : [streszczenie][Thermographic research of photovoltaic system working under shade] / E. BOŻEK, G. BASISTA // W: TTP 2015 [Dokument elektroniczny] : XI konferencja Termografia i Termometria w Podczerwieni : Politechnika Łódzka, 22–24 września 2015 r. = TTP 2015 : 11\textsuperscript{th} conference on Thermography and thermometry in infrared / pod red. Bogusława Więcka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Łódź : Politechnika Łódzka. Instytut Elektroniki], cop. 2015. — 1 dysk Flash. — S. 152. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 152

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Characterization of the wood combustion process, based on the TG analysis, numerical modeling and measurements performed on the experimental stand : [abstract] / Mateusz SZUBEL, Wojciech GORYL, Grzegorz BASISTA, Mariusz FILIPOWICZ // W: Wood – science – economy : 1\textsuperscript{st} international scientific conference : 5–6 October 2015, Poznań, Poland : proceedings. — Poznań : Wood Technology Institute, [2015]. — S. 67

 • keywords: CFD, thermogravimetric analysis, wood combustion

8
 • Characterization of the wood combustion process based on the TG analysis, numerical modeling and measurements performed on the experimental stand / Mateusz SZUBEL, Mariusz FILIPOWICZ, Wojciech GORYL, Grzegorz BASISTA // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 50

 • keywords: CFD, TGA, wood combustion, DRPM

9
 • Characterization of the wood combustion process based on the TG analysis, numerical modelling and measurements performed on the experimental stand / Mateusz SZUBEL, Mariusz FILIPOWICZ, Wojciech GORYL, Grzegorz BASISTA // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2016 vol. 10 art. no. 00133, s. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/T0VYG1 [2017-02-14]. — Bibliogr. s. 8, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-17. — SEED 2016 : 1st international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : [Kraków, Poland, May 17th–19th, 2016]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Eksperymentalna i numeryczna analiza wybranych aspektów procesu spalania biomasy w kotle wsadowymAnalysis of selected problems of biomass combustion process in batch boilers – experimental and numerical approach / Mateusz SZUBEL, Grzegorz BASISTA // W: Energetyka w odsłonach : ochrona środowiska – logistyka – OZE – technika – finanse – bezpieczeństwo / red. nauk. Dariusz Ćwik, Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski ; WAT. Wydział Logistyki. Instytut Systemów Bezpieczeństwa i Obronności. — Poznań : Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2016. — U góry s. tyt.: Cykl: Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska. - Projekt badawczy realizowany w ramach sieci naukowej “EnSePol”. — ISBN: 978-83-64541-16-2. — S. 387–403. — Bibliogr. s. 402–403, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: biomasa, CFD, spalanie, kocioł, stopniowanie powietrza

  keywords: biomass, CFD, combustion, boiler, air staging

11
 • Experimental and numerical studies of rotating drum grate furnace / Grzegorz BASISTA, Mateusz SZUBEL, Mariusz FILIPOWICZ, Bartosz Tomczyk, Joanna Krakowiak // W: EFM16 : Experimental Fluid Mechanics 2016 : proceedings of the international conference : November 15.–18. 2016, Mariánskè Lázně, Czech Republic / ed. by Petra Dančová ; Technical University of Liberec. Department of Power Engineering Equipment. — [Liberec : TU], [2016]. — S. 73–78. — Bibliogr. s. 78, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Homogenous and heterogeneous combustion in the secondary chamber of a straw-fired batch boiler / Mateusz SZUBEL, Wojciech Adamczyk, Grzegorz BASISTA, Mariusz FILIPOWICZ // W: EFM16 : Experimental Fluid Mechanics 2016 : proceedings of the international conference : November 15.–18. 2016, Mariánskè Lázně, Czech Republic / ed. by Petra Dančová ; Technical University of Liberec. Department of Power Engineering Equipment. — [Liberec : TU], [2016]. — S. 803–813. — Bibliogr. s. 812–813, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Impact of the geometry of the fuel bed in the fireplace on the quality of the combustion process / Mateusz SZUBEL, Magdalena WARSZEWSKA, Grzegorz BASISTA, Szymon PODLASEK // W: Energetyka i ochrona środowiska / red. t. Marian Banaś. — Kraków : Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2015. — (Power Systems and Environmental Protection Facilities = Systemy Energetyczne i Urządzenia Ochrony Środowiska) ; (Monographs of Department of Power Systems and Environmental Protection Facilities = Monografie Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska ; 4). — ISBN: 978-83-938602-6-5. — S. 127–139. — Bibliogr. s. 138–139, Abstr.

 • keywords: CFD, accumulation fireplaces, wood cumbustion

14
 • Investigation of the heat transfer in radiators for LED light sources using thermography and numerical modeling / Mateusz SZUBEL, Grzegorz BASISTA, Lech Karkoszka // Measurement, Automation, Monitoring / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 2450-2855. — Tytuł poprz.: Pomiary, Automatyka, Kontrola ; ISSN: 0032-4140. — 2015 vol. 61 no. 06, s. 257–260. — Bibliogr. s. 260, Abstr.

 • keywords: thermography, LED, numerical modeling, radiators

15
 • Investigation of the heat transfer in radiators for LED light sources using thermography and numerical modeling / M. SZUBEL, G. BASISTA, L. Karkoszka // W: TTP 2015 [Dokument elektroniczny] : XI konferencja Termografia i Termometria w Podczerwieni : Politechnika Łódzka, 22–24 września 2015 r. = TTP 2015 : 11\textsuperscript{th} conference on Thermography and thermometry in infrared / pod red. Bogusława Więcka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Łódź : Politechnika Łódzka. Instytut Elektroniki], cop. 2015. — 1 dysk Flash. — S. 153–156. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 156, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Research on high-temperature heat receiver in concentrated solar radiation system / PRZENZAK Estera, BASISTA Grzegorz, Bargiel Paulina, FILIPOWICZ Mariusz // W: EFM16 : Experimental Fluid Mechanics 2016 : proceedings of the international conference : November 15.–18. 2016, Mariánskè Lázně, Czech Republic / ed. by Petra Dančová ; Technical University of Liberec. Department of Power Engineering Equipment. — [Liberec : TU], [2016]. — S. 615–622. — Bibliogr. s. 622, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Thermographic research of photovoltaic system operating in shaded conditions / Estera BOŻEK, Grzegorz BASISTA // Measurement, Automation, Monitoring / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 2450-2855. — Tytuł poprz.: Pomiary, Automatyka, Kontrola ; ISSN: 0032-4140. — 2015 vol. 61 no. 06, s. 253–256. — Bibliogr. s. 256, Abstr.

 • keywords: photovoltaic systems, polycrystalline cells, shaded photovoltaics, overheating of PV cells, thermovision in photovoltaics

18
 • Wpływ geometrii złoża paliwa na jakość spalania we współczesnym palenisku kominkowym[The impact of the fuel bed geometry on combustion process in the modern fireplaces] / Magdalena WARSZEWSKA, Grzegorz BASISTA, Szymon PODLASEK, Mateusz SZUBEL // W: Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców [Dokument elektroniczny], 4, T. 1–2 = [The issues currently being raised by young scientists] / red. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-51-7. — S. 203–208. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 208, Streszcz.. — Publikacja zamieszczona w t. 1: Biologia/Biotechnologia/Zoologia/Weterynaria

 • słowa kluczowe: CFD, paleniska akumulacyjne, spalanie drewna, konfiguracja paliwa

19
 • Wybrane problemy małej energetyki wiatrowej : w aspekcie budowy rozproszonego systemu energetycznego[Selected problems of small wind energy systems in the perspective of building distributed energy system] / Mariusz FILIPOWICZ, Maciej KALISKI, Grzegorz BASISTA, Szymon PODLASEK, Adam SZURLEJ, Leszek Łazarczyk, Tomasz Mendrella, Krzysztof Krukar // Nowa Energia ; ISSN 1899-0886. — 2015 nr 5–6, s. 29–32. — Bibliogr. s. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Wykorzystanie drewna do ogrzewania pomieszczeń[The use of wood for the residential heating] / Magdalena WARSZEWSKA, Grzegorz BASISTA, Szymon PODLASEK, Mateusz SZUBEL // W: Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców [Dokument elektroniczny], 4, T. 1–2 = [The issues currently being raised by young scientists] / red. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-51-7. — S. 209–212. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 212, Streszcz.. — Publikacja zamieszczona w t. 1: Biologia/Biotechnologia/Zoologia/Weterynaria

 • słowa kluczowe: drewno, ogrzewanie, kominki

21
 • Zastosowanie metod numerycznych w optymalizacji kolektora powietrznego kotła na biomasę[Optimization of air collector for biomass boiler using numerical methods] / Grzegorz BASISTA, Mateusz SZUBEL, Paweł Czarnecki // W: Dokonania naukowe doktorantów IV [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne – streszczenia : materiały Konferencji Młodych Naukowców : Kraków, 9.04.2016 r. / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, [2016]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-59-3. — S. 51. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 51. — Grzegorz Basista, Mateusz Szubel - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Zastosowanie metod numerycznych w optymalizacji kolektora powietrznego kotła na biomasę[Optimization of air collector for biomass boiler using numerical methods] / Grzegorz BASISTA, Mateusz SZUBEL, Paweł Czarnecki // W: Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców [Dokument elektroniczny], 7 / red. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2016. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-61-6. — S. 140–145. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 145, Streszcz.

 • słowa kluczowe: CFD, optymalizacja, kolektor powietrzny