Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Barański, mgr inż.

asystent

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgo, Katedra Górnictwa Odkrywkowego


ORCID: brak
ResearcherID: brakOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • Analiza kosztów środków strzałowych przy różnym sposobie inicjowania w metodzie strzelania długimi otworamiCost analysis of blasting agents at various methods of initiation for shooting long holes metgod / Ryszard MORAWA, Krzysztof BARAŃSKI // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2013 R. 54 nr 3–4, s. 114–120. — Bibliogr. s. 120

 • słowa kluczowe: koszty prac strzałowych, prace strzałowe, systemy inicjowania, strzelanie długimi otworami

  keywords: costs of blasting, blasting, initiation systems, shooting long holes

2
 • Analiza kosztów środków strzałowych przy różnym sposobie inicjowania w metodzie strzelania długimi otworamiCost analysis of blasting agents at various methods of initiation for shooting long holes method / Ryszard MORAWA, Krzysztof BARAŃSKI // Materiały Wysokoenergetyczne ; ISSN 2083-0165. — 2013 t. 5, s. 45–58. — Bibliogr. s. 58, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: koszty prac strzałowych, prace strzałowe, systemy inicjowania, strzelanie długimi otworami

  keywords: costs of blasting, blasting, initiation systems, shooting long holes

3
 • Analiza możliwości korygowania prędkości reakcji chemicznych gazogeneratora w celu optymalizacji jego pracy dla danych warunków prowadzenia prac strzałowychAnalysis of the possibility of correcting velocity of chemical reactions in the gas generator to optimize its work for the conditions of blasting works / BARAŃSKI K. // W: Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2017 [Dokument elektroniczny] : Zakopane–Kościelisko, 11–14 czerwca 2017 : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Slajdy 1–32. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Badania mineralogiczne elektrod z rozruszników sercaMineralogical investigation of electrodes of heart stymulator / Krzysztof BARAŃSKI, Maciej PAWLIKOWSKI // Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relicts and Environmental Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = [Nauki Pomocnicze w Archeologii, Konserwacji Zabytków i Inżynierii Środowiska] ; ISSN 1689-6742. — 2015 nr 19, s. [1–77]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [76–77], Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: rozrusznik serca, biomineralogia, mineralizacja elektrod

  keywords: biomineralogy, heart stimulator, mineralization of electrodes

5
 • Empiryczne metody szacowania zasięgu strefy rozrzutu w górnictwie odkrywkowymEmpirical methods of estimating the range of scatter in the opencast mining / Krzysztof BARAŃSKI // W: Trhacia technika 2016 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Stará Lesná 19.–20.05.2016 = Blasting techniques 2016 : conference proceedings from the international conference / Slovenská spoločnost' pre trhacie a vŕtacie práce člen ZSVTS. — Banská Bystrica : Slovenská spoločnost' pre trhacie a vŕtacie práce, [2016]. — ISBN: 978-80-970265-7-8. — S. 127–140. — Bibliogr. s. 139–140, Abstr., Streszcz.. — K. Barański - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: rozrzut, szacowanie zasięgu rozrzutu

  keywords: scatter, scatter estimation range

6
 • Metoda zwiększania skuteczności wykonywanych robót strzałowych dla rozładowania naprężeńMethod of blasting efficiency increment, in order to distribution of tension inside of the rock massive / Ryszard MORAWA, Krzysztof BARAŃSKI // W: Trhacia technika 2012 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Stará Lesná, 24.–25.05.2012 = Blasting techniques 2012 : conference proceedings from the international conference / Slovenská spoločnost' pre trhacie a vŕtacie práce. — Banská Bystrica : SSTVP, [2012]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-970265-4-7. — S. 241–255. — Bibliogr. s. 254–255, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Możliwości wykorzystania metod geofizycznych w górnictwie odkrywkowymThe possibilities of usage of geophysical methods in surface mining / Krzysztof BARAŃSKI, Adrian BORCZ, Michał PATYK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2015 R. 56 nr 3, s. 8–12. — Bibliogr. s. 12

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, geofizyka, metody badań geofizycznych

  keywords: geophysics, surface mining, geophysical research methods

8
 • Problematyka wybuchowego obalania kominów żelbetonowychThe issue explosive overthrowing reinforced concrete chimneys / Józef LEWICKI, Krzysztof BARAŃSKI // W: Technika strzelnicza w górnictwie i budownictwie : konferencja : 25–27 września 2013 roku, Ustroń / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, 2013. — ISBN: 978-83-7783-060-4. — S. 143–157. — Bibliogr. s. 156–157, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: obalanie kominów, technika strzelnicza, kominy żelbetowe

  keywords: overthrow chimneys, reinforced concrete chimneys, blasting technique

9
 • Prowadzenie robót strzałowych w warunkach ograniczenia rozrzutu odłamkówKeeping blasting works in conditions of limited rock fragments scattering / Krzysztof BARAŃSKI // W: Trhacia technika 2015 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : na počest' 25. výročia ustanovenia SSTVP : Stará Lesná 21.–22. 05. 2015 = Blasting techniques 2015 : conference proceedings from the international conference : in occasion of the 25\textsuperscript{th} anniversary of SSTVP establlishment / Slovenská spoločnost' pre trhacie a vŕtacie práce člen ZSVTS. — Banská Bystrica : Slovenská spoločnost' pre trhacie a vŕtacie práce, [2015]. — ISBN: 978-80-970265-7-8. — S. 32–43. — Bibliogr. s. 42–43, Streszcz., Abstr.. — Tytuł także w j. słow. ; Krzysztof Barański - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: strefy rozrzutu, prognozowanie rozrzutu, profilaktyka i kontrola rozrzutu

  keywords: scatter zone, scattering forecasting, prevention and control of scattering

10
 • Rocksplitter – generator ciśnień do urabiania skałRocksplitter – pressure generator in rock breaking / Krzysztof BARAŃSKI, Ryszard MORAWA // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2013 nr 12, s. 10–18. — Bibliogr. s. 18, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • słowa kluczowe: generator ciśnień, strzelanie miękkie, urabianie skał

11
 • Technologiczne możliwości zmniejszania zasięgu strefy rozrzutu w górnictwie odkrywkowymTechnological possibilities of reducing scattering range zone in opencast mining / Krzysztof BARAŃSKI, Ryszard MORAWA // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2015 R. 56 nr 3, s. 19–26. — Bibliogr. s. 26

 • słowa kluczowe: strefy rozrzutu, prognozowanie rozrzutu, profilaktyka i kontrola rozrzutu

  keywords: scatter zone, scatter forecasting, prevention and control scatter

12
 • Wykorzystanie gazogeneratora w górnictwie i robotach inżynierskichThe use of the gasgenerator in mining and engineering works / Krzysztof BARAŃSKI, Ryszard MORAWA, Rostysław Zrobok, Barbara Kopczyńska // W: Technika strzelnicza w górnictwie i budownictwie : konferencja : 25–27 września 2013 roku, Ustroń / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, 2013. — ISBN: 978-83-7783-060-4. — S. 23–32. — Bibliogr. s. 32, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: górnictwo i roboty inżynierskie, gazogenerator, cięcie (odspajanie) skał

  keywords: mining and engineering works, gasgenerator, cutting (loosening) rocks

13
 • Wykorzystanie gazogeneratorów do urabiania skałUse of gas generator in quarrying / Krzysztof BARAŃSKI, Ryszard MORAWA, Rostysław Zrobok, Barbara Kopczynska // W: Trhacia Technika 2013 : Stará Lesná, 23.–24.05.2013 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie = Blasting Techniques 2013 : Stará Lesná, 23.–24.05.2013 : conference proceedings from the international conference / Slovenská spoločnost' pre trhacie a vŕtacie práce. Člen ZSVTS = Slovakian Society for Blasting and Drilling works, Member of ZSVTS. — Bnská Bystrica : Slovenská spoločnost' pre trhacie a vŕtacie práce, [2013]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-970265-5-4. — S. 288–297. — Bibliogr. s. 296–297, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Zastosowanie metod geofizycznych do identyfikacji skał trudno urabialnych w kopalniach odkrywkowychThe use of geophysical methods to identify hard-to mine rocks in opencast mines / Wiesław KOZIOŁ, Krzysztof BARAŃSKI, Adrian BORCZ, Łukasz MACHNIAK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2013 R. 54 nr 1, s. 13–22. — Bibliogr. s. 21–22

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, geofizyka, utwory trudno urabialne, metoda georadarowa

  keywords: opencast mining, geophysics, GPR method, hard-to mine rocks