Wykaz publikacji wybranego autora

Michał Adamczyk, mgr inż.

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kzokpg, Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa GospodarczegoOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 18, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • An attempt to define the concept of start-up company based on inductive research / Michał ADAMCZYK // W: QUAERE 2016 [Dokument elektroniczny] : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : 23. – 27. května 2016 Hradec Králové, Česká republika, Roč. 6 = QUAERE 2016 : reviewed proceedings of the interdisciplinary scientific international conference for PhD students and assistants : May 23 – 27, 2016 Hradec Králové, The Czech Republic, Vol. 6. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Hradec Králové : Magnanimitas, cop. 2016. — ISBN: 978-80-87952-15-3. — S. 67–74. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.vedeckekonference.cz/library/proceedings/quaere_2016.pdf [2016-07-05]. — Bibliogr. s. 73–74, Abstr.

 • keywords: business model, innovation management, start-up, customer value, market experiments

2
 • Badania jakościowe w naukach o zarządzaniu, na przykładzie metody teorii ugruntowanej[Qualitative research in management studies based on grounded theory method] / Michał ADAMCZYK // W: Dokonania naukowe doktorantów 3 [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne – streszczenia : materiały Konferencji Młodych Naukowców : Kraków, 18.04.2015 r. / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, [2015]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-49-4. — S. 181. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 181. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Charakterystyka przedsiębiorstwa typu startup w świetle badań jakościowych[Characteristics of the start-up company in view of qualitative research] / Michał ADAMCZYK // W: ”Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : konferencja organizowana w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji : 28–29 maja 2015, Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, cop. 2015. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-62922-48-2. — S. 72

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Dobór optymalnej struktury w organizacji zorientowanej projektowo[Selection of optimal organizational structure in project-oriented organization] / Michał ADAMCZYK // W: WTwZ [Dokument elektroniczny] : V konferencja naukowa „Współczesne Trendy w Zarządzaniu” : [15 marca 2016, Kraków] : księga abstraktów. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny], [2016]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.konferencjawtwz.pl/wp-content/uploads/2014/12/Ksi%C4%99ga-Abstrakt%C3%B3w1.pdf [2016-04-14]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Dobór optymalnej struktury w organizacji zorinetowanej projektowo[Choosing optimal structure in project-oriented organization] / Michał ADAMCZYK // W: Współczesne trendy w zarządzaniu projektami / pod red. Mariusza Sołtysika, Małgorzaty Wesołowskiej. — Kraków : Milfes.pl, 2016. — ISBN: 978-83-941408-3-0. — S. 157–165. — Bibliogr. s. 164–165

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Komercjalizacja badań naukowych, w opinii doktorantów AGH[Commercialization of academic research results according to postgraduate students at AGH UST] / Paulina ROŻENEK, Michał ADAMCZYK // W: ”Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : konferencja organizowana w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji : 28–29 maja 2015, Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, cop. 2015. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-62922-48-2. — S. 78

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Koncepcje zarządzania innowacjami na przykładzie krakowskich start-upów technologicznychThe concepts of innovation management on the example of Krakow technology start-ups / Michał ADAMCZYK // Przegląd Organizacji ; ISSN 0137-7221. — 2016 nr 7, s. 41–45. — Bibliogr. s. 45, Summ.

 • słowa kluczowe: model biznesu, zarządzanie innowacjami, komercjalizacja, start-up, teoria inkrementalna

  keywords: business model, innovation management, commercialization, start-up, incremental theory

8
 • Konkurencja, współpraca czy koopetycja – relacje między pracodawcami branży IT w Krakowie[Competition, cooperation or coopetition – the relationship between employers of the IT industry in Kraków] / Michał ADAMCZYK, Natalia GŁOWACKA-RYT // W: Wyzwania – kompetencje – innowacje [Dokument elektroniczny] : I ogólnopolska konferencja naukowa Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji IP UAM : Poznań, 21 maja 2015 : zeszyt abstraktów. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poznań : UAM], [2015]. — S. 26. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://jg16902-konf3.home.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2014/12/Zeszyt_abstrakt%C3%B3w.pdf [2015-08-07]. — M. Adamczyk – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. N. Głowacka-Ryt - afiliacja: Uniwersytet Jagielloński

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Między ekonomią a zarządzaniem: koncepcja dóbr wspólnej puli[Between economics and management: the concept of common-pool resources] / Michał ADAMCZYK // W: Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców [Dokument elektroniczny], 7 / red. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2016. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-61-6. — S. 315–319. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 319, Streszcz.

 • słowa kluczowe: neoinstytucjonalizm, dobra wspólnej puli, Elinor Ostrom

10
 • Model transferu technologii z uczelni poprzez spółki typu start-up[The model of university technology transfer through start-up companies] / Michał ADAMCZYK // W: Konferencja ”Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : 30–31 maja 2016, Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, cop. 2016. — ISBN: 978-83-62922-63-5. — S. 45–46

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Postawy przedsiębiorcze studentów : wyniki pilotażowych badań empirycznych[Enterprising tendency among students : the results of pilot studies] / Michał ADAMCZYK // W: Dokonania naukowe doktorantów IV [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne – streszczenia : materiały Konferencji Młodych Naukowców : Kraków, 9.04.2016 r. / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, [2016]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-59-3. — S. 103. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 103

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Rola start-upów w procesie tworzenia innowacji[Role of start-up companies in the process of creating innovations] / Michał ADAMCZYK // W: WTwZ [Dokument elektroniczny] : IV konferencja naukowa „Współczesne trendy w zarządzaniu” : [24 marca 2015, Kraków] : księga abstraktów. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. [4]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.konferencjawtwz.pl/wp-content/uploads/2015/04/KSI%C4%98GA-ABSTRAKT%C3%93W.pdf [2015-05-21]. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Start-up day [Dokument elektroniczny] : [Kraków, 8 listopada 2016] : książka abstraktów / oprac. Michał ADAMCZYK. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, [2016]. — 40 s.. — Tryb dostępu: http://kms.org.pl/ksiega-abstraktow [2017-01-17]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — e-ISBN: 978-83-942282-1-7. — M. Adamczyk – dod. afiliacja: Kraków Miastem Startupów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Uniwersytet przedsiębiorczy – perspektywy i wyzwania gospodarki innowacyjnej[Entepreneurial university – prospects and challenges of innovative economy] / red. nauk. Marek Makowiec, Michał ADAMCZYK ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Zachowań Organizacyjnych. — Kraków : Katedra Zachowań Organizacyjnych. Uniwersytet Ekonomiczny, 2016. — 237 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-946633-0-8 ; e-ISBN: 978-83-946633-1-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Wiedza o zachowaniach organizacyjnych w programie kształcenia adeptów zarządzania[Knowledge of organizational behavior in the curriculum of management study] / Piotr GÓRSKI, Michał ADAMCZYK // W: Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych : praca zbiorowa / pod red. Marka Makowca ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Zachowań Organizacyjnych. — Kraków : UE, 2015. — ISBN: 978-83-941580-2-6 ; e-ISBN: 978-83-941580-3-3. — S. 69–74. — Bibliogr. s. 73–74

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Wprowadzenie do problematyki przedsiębiorczości akademickiej : analiza zagadnień poruszanych w monografii[Introduction to the concept of academic entrepreneurship : analysis of the topics covered in the monograph] / Marek Makowiec, Michał ADAMCZYK // W: Uniwersytet przedsiębiorczy – perspektywy i wyzwania gospodarki innowacyjnej / red. nauk. Marek Makowiec, Michał Adamczyk ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Zachowań Organizacyjnych. — Kraków : Katedra Zachowań Organizacyjnych. Uniwersytet Ekonomiczny, 2016. — ISBN: 978-83-946633-0-8 ; e-ISBN: 978-83-946633-1-5. — S. 9–24. — Bibliogr. s. 22–24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Wybrane nurty metodologiczne w kontekście badania przedsiębiorstw kreatywnych[Chosen methodological trends in the context of conducting research on creative companies] / Michał ADAMCZYK // W: „Nurty badawcze w ekonomii, zarządzaniu i turystyce” [Dokument elektroniczny] : konferencja młodych naukowców : Jelenia Góra, 10 stycznia 2015 r. : książka abstraktów / red. tech. Agnieszka Wasiuk, Emil Mariusz Szymański. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Jelenia Góra : s. n.], [2015]. — S. 32–33. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://naukoweadhd.pl/wp-content/uploads/2014/11/ksi%C4%85%C5%BCka-abstrakt%C3%B3w-II-wydanie.pdf [2015-06-03]. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: nurt krytyczny, startup, action research

  keywords: critical management studies, action research, startup company

18
 • Zarządzanie wiedzą w projekcie trzy aspekty, których musi być świadom każdy project manager[Knowledge management within the project] / Michał ADAMCZYK // Know How ; ISSN 1899-4024. — 2015 nr 9, s. 32–36. — Bibliogr. s. 36. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych