Wykaz publikacji wybranego autora

Justyna Auguścik, mgr inż.

poprzednio: Jurek

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


ORCID: brak
ResearcherID: brak

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.