List of selected author’s publications

Tomasz Adamczyk, dr inż.

adiunkt

Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering
WGGiIŚ-kg


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900532

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
 • Algorytm estymacji rynkowych wartości wskaźników kosztu wytworzenia i zużycia łącznego obiektów budowlanych posiadających różne okresy eksploatacji
2
 • Analiza dokumentacji katastru gruntowego byłej gminy Hrebenne
3
 • Analysis of comparative approach and cost approach in the aspect of real property market value
4
 • Analysis of the methods for assessing the similarity of real estate
5
 • Application MS Access for surveying computations
6
 • Application of GAM additive non-linear models to estimate real estate market value
7
 • Application of Huber and Hampel m-estimation in analysing of real estate price volatility over time
8
 • Badania relacji pomiędzy działalnością i rozwojem wyższej uczelni a elementami rynku nieruchomości miasta Jarosław
9
 • Chosen issues of geodetic science
10
 • Estymacja rynkowych wartości wskaźników kosztu wytworzenia i zużycia łącznego obiektów budowlanych
11
 • ”GIS ODYSSEY 2017” [Dokument elektroniczny]
12
 • Intended use of real estate as a time changeable attribute for determining compensation for nationalized and expropriated lands
13
 • Modelowanie rynkowej wartości nieruchomości zabudowanych
14
 • Naliczanie opłaty adiacenckiej na skutek podziału przejawem prawidłowego gospodarowania nieruchomościami
15
 • Podejście kosztowe w modelowaniu wartości rynkowej nieruchomości zabudowanych
16
 • Porównanie wartości nieruchomości określonej na rynku polskim i ukraińskim w aspekcie historycznych zmian granic państw
17
 • Problematyka ustanawiania służebności drogi koniecznej
18
 • Przeznaczenie nieruchomości, jako atrybut zmienny w czasie, dla określenia odszkodowań za grunty znacjonalizowane i wywłaszczone
19
20
 • Rynkowy współczynnik regionalny w podejściu kosztowym wyceny nieruchomości
21
 • Spatial data in wide geospace
22
 • State analysis of single family real estate property in Krakow Metropolitan Area
23
 • The applicability of time series analysis in real estate valuation
24
 • The energy performance of buildings directive as one of the solutions for Smart Cities
25
 • The problem of adjusting Polish spatial information resources to the standards of the INSPIRE