Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Adamczyk, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, Katedra GeomatykiOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
 • Algorytm estymacji rynkowych wartości wskaźników kosztu wytworzenia i zużycia łącznego obiektów budowlanych posiadających różne okresy eksploatacji
2
 • Analiza dokumentacji katastru gruntowego byłej gminy Hrebenne
3
 • Analysis of comparative approach and cost approach in the aspect of real property market value
4
 • Analysis of the methods for assessing the similarity of real estate
5
 • Application MS Access for surveying computations
6
 • Application of GAM additive non-linear models to estimate real estate market value
7
 • Badania relacji pomiędzy działalnością i rozwojem wyższej uczelni a elementami rynku nieruchomości miasta Jarosław
8
 • Chosen issues of geodetic science
9
 • Estymacja rynkowych wartości wskaźników kosztu wytworzenia i zużycia łącznego obiektów budowlanych
10
 • Intended use of real estate as a time changeable attribute for determining compensation for nationalized and expropriated lands
11
 • Modelowanie rynkowej wartości nieruchomości zabudowanych
12
 • Naliczanie opłaty adiacenckiej na skutek podziału przejawem prawidłowego gospodarowania nieruchomościami
13
 • Podejście kosztowe w modelowaniu wartości rynkowej nieruchomości zabudowanych
14
 • Porównanie wartości nieruchomości określonej na rynku polskim i ukraińskim w aspekcie historycznych zmian granic państw
15
 • Problematyka ustanawiania służebności drogi koniecznej
16
 • Przeznaczenie nieruchomości, jako atrybut zmienny w czasie, dla określenia odszkodowań za grunty znacjonalizowane i wywłaszczone
17
18
 • Rynkowy współczynnik regionalny w podejściu kosztowym wyceny nieruchomości
19
 • Spatial data in wide geospace
20
 • State analysis of single family real estate property in Krakow Metropolitan Area
21
 • The applicability of time series analysis in real estate valuation
22
 • The energy performance of buildings directive as one of the solutions for Smart Cities
23
 • The problem of adjusting Polish spatial information resources to the standards of the INSPIRE
24
 • The procedure for the valuation of real properties development with passive and energy-efficient houses
25
 • Wykorzystanie atrybutów globalnych do prognozowania wartości rynkowej nieruchomości