Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Bielowicz, dr inż.

poprzednio: Styrnol

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i GórniczejOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 47, z ogólnej liczby 47 publikacji Autora


1
2
 • Charakterystyka odmian technologicznych węgla brunatnego do zgazowania naziemnego w reaktorze fluidalnym
3
 • Charakterystyka węgla kamiennego z pokładu 510 w złożu „Brzeszcze” na tle klasyfikacji międzynarodowych
4
 • Charakter petrograficzny węgla brunatnego ze złoża Turów przeznaczonego do zgazowania otworowego w instalacji doświadczalnej \emph {ex situ}
5
 • Człowiek – najlepsza inwestycja
6
 • Jakość technologiczna węgla brunatnego w złożu „Pątnów IV” – odkrywka Jóźwin II B (miocen, KWB „Konin”)
7
 • Jakość technologiczna węgla brunatnego w złożu „Władysławów” (Miocen) (KWB „Adamów”)
8
 • Litotyp węgla jako jeden z wyznaczników przydatności węgla brunatnego w czystych technologiach węglowych
9
 • Litotyp węgla jako jeden z wyznaczników przydatności węgla brunatnego w czystych technologiach węglowych
10
 • Najnowsze klasyfikacje węgla
11
 • New technological classification of lignite as a basis for balanced energy management
12
 • Nowa technologiczna klasyfikacja węgla brunatnego podstawą zrównoważonej gospodarki energetycznej
13
 • Petrographic characteristics of ex-situ lignite gasification residues
14
 • Petrographic characteristics of lignite gasification chars
15
 • Petrographic composition of lignite from the lake Somerville Spillway (East-Central Texas)
16
 • Petrographic composition of lignite from the Szczerców deposit
17
 • Petrographic composition of lignite from the Szczerców deposit, Polish Lowlands
18
19
 • Pozycja węgla brunatnego ze złoża Dęby Szlacheckie w klasyfikacjach międzynarodowych
20
 • Preliminary assessment of the usefulness of the Polish lignite in the gasification process according to its petrographic composition
21
 • Preventive measures reducing the risk arising from dust in mining workplaces
22
 • Qualitative and chemical characteristics of ash in the selected lignite deposits in light of their suitability for clean coal technologies
23
 • Qualitative and chemical characteristics of mineral matter in the selected lignite deposits in light of their suitability for clean coal technologies
24
25