Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Bielowicz, dr inż.

poprzednio: Styrnol

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2898-936X

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 931197

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 51, z ogólnej liczby 51 publikacji Autora


1
2
 • Change of the petrographic composition of lignite during the ex-situ lignite gasification
3
 • Charakterystyka odmian technologicznych węgla brunatnego do zgazowania naziemnego w reaktorze fluidalnym
4
 • Charakterystyka węgla kamiennego z pokładu 510 w złożu „Brzeszcze” na tle klasyfikacji międzynarodowych
5
 • Charakter petrograficzny węgla brunatnego ze złoża Turów przeznaczonego do zgazowania otworowego w instalacji doświadczalnej \emph {ex situ}
6
 • Critical elements in fly ash from the combustion of bituminous coal in major Polish power plants
7
 • Człowiek – najlepsza inwestycja
8
 • Jakość technologiczna węgla brunatnego w złożu „Pątnów IV” – odkrywka Jóźwin II B (miocen, KWB „Konin”)
9
 • Jakość technologiczna węgla brunatnego w złożu „Władysławów” (Miocen) (KWB „Adamów”)
10
 • Litotyp węgla jako jeden z wyznaczników przydatności węgla brunatnego w czystych technologiach węglowych
11
 • Litotyp węgla jako jeden z wyznaczników przydatności węgla brunatnego w czystych technologiach węglowych
12
 • Najnowsze klasyfikacje węgla
13
 • New technological classification of lignite as a basis for balanced energy management
14
 • Nowa technologiczna klasyfikacja węgla brunatnego podstawą zrównoważonej gospodarki energetycznej
15
 • Petrographic characteristics of ex-situ lignite gasification residues
16
 • Petrographic characteristics of lignite gasification chars
17
 • Petrographic composition of lignite from the lake Somerville Spillway (East-Central Texas)
18
 • Petrographic composition of lignite from the Szczerców deposit
19
 • Petrographic composition of lignite from the Szczerców deposit, Polish Lowlands
20
21
 • Pozycja węgla brunatnego ze złoża Dęby Szlacheckie w klasyfikacjach międzynarodowych
22
 • Preliminary assessment of the usefulness of the Polish lignite in the gasification process according to its petrographic composition
23
 • Preventive measures reducing the risk arising from dust in mining workplaces
24
 • Qualitative and chemical characteristics of ash in the selected lignite deposits in light of their suitability for clean coal technologies
25
 • Qualitative and chemical characteristics of mineral matter in the selected lignite deposits in light of their suitability for clean coal technologies