Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Wątor, dr

poprzednio: Podgórni

asystent

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: P-9788-2016

Scopus: 53982322200

PBN: 3940594

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 60, z ogólnej liczby 60 publikacji Autora


1
2
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułAnaliza przestrzennej zmienności składu chemicznego wód leczniczych rejonu Buska Zdroju z wykorzystaniem analizy skupień
  AutorzyKatarzyna WĄTOR
  ŹródłoNowe trendy w naukach przyrodniczych 3, T. 2 / pod red. Marcina Kuczera. — Kraków : Creativetime, 2012. — S. 94–101
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • [referat w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAnaliza trendów zmian składu chemicznego wód leczniczych z ujęcia B-13 w Busku-Zdroju z wykorzystaniem programu GWSDAT
  AutorzyKatarzyna WĄTOR, Ewa KMIECIK
  ŹródłoPrzegląd Geologiczny. — 2015 t. 63 nr 10/2, s. 1125–1130
 • keywords: curative water, trend analysis, GWSDAT software

4
 • [referat, 2017]
 • TytułAnaliza zróżnicowania składu chemicznego wód przeznaczonych do spożycia z wykorzystaniem analizy czynnikowej
  AutorzyPiotr RUSINIAK, Katarzyna WĄTOR, Ewa KMIECIK, Adam POSTAWA
  ŹródłoChemometria i metrologia w analityce [Dokument elektroniczny] : VI konferencja : 01-03.03.2017 Poznań / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Chemii. Pracownia Analizy Spektroskopowej Pierwiastków, Zespół Chemometrii i Metrologii Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie. — [Poznań : s. n.], 2017. — S. [77]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułArsen w wodach podziemnych okolic Lublina
  AutorzyAdam POSTAWA, Joanna Jeż-Walkowiak, Alina Pruss, Katarzyna WĄTOR
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Hydrogeologia. — 2011 nr 445 z. 12/2, s. 495–503
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAssessing medicinal qualities of groundwater from the Busko-Zdrój area (Poland) using the probabilistic method
  AutorzyKatarzyna WĄTOR, Ewa KMIECIK, Barbara TOMASZEWSKA
  ŹródłoEnvironmental Earth Sciences. — 2016 vol. 75, iss. 9 poz. 804, s. 1–13. — tekst: https://goo.gl/hiUiGl
 • keywords: measurement uncertainty, Poland, mineral waters, medicinal qualities, curative waters

7
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2011]
 • TytułAssessment of chemical composition of therapeutic water from Busko Zdrój using principal component analysis : [abstract]
  AutorzyK. WĄTOR
  ŹródłoMineralia Slovaca. — 2011 Roč. 43 č. 2 dod.: Geovestník, s. 189
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • [referat, 2017]
 • TytułAssessment the impact of sampler changes on the sampling uncertainty associated with thermal waters
  AutorzyA. MIKA, K. SEKUŁA, E. KMIECIK, K. WĄTOR
  ŹródłoIWA Poland [Dokument elektroniczny] : the International Water Association : 1textsuperscript{st} IWA Polish young water professionals conference : water, wastewater and energy in smart cities : 12–13 September 2017, Cracow, Poland : book of abstracts. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 107–108
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • [referat, 2017]
 • TytułBacterias from Legionella group in the hot water installations in public buildings
  AutorzyEwa KMIECIK, Katarzyna WĄTOR, Anna MIKA, Aneta Chochorek, Mateusz Kołodziej
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : water resources forest, marine and ocean ecosystems : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 31, Hydrology and water resources marine and ocean ecosystems. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 67–72
 • keywords: usable water, Legionella bacteria

10
 • [referat, 2016]
 • TytułBadania wód termalnych – propozycja technicznych rozwiązań w zakresie poboru próbek
  AutorzyKlaudia KORZEC, Mateusz Szatko, Ewa KMIECIK, Anna MIKA, Barbara TOMASZEWSKA, Katarzyna WĄTOR
  ŹródłoNowoczesne metody instrumentalne w analizie śladowej : XXI konferencja : Warszawa, 8–9 grudnia 2016 / red. nauk. Małgorzata Iwona Szynkowska, Sławomir Garboś. — [Warszawa : UW], [2016]. — S. 29
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
12
 • [referat, 2017]
 • TytułChanges in concentration of sulphur(II) compounds - comparison of the results from modeling of curative water mixing and results from chemical analysis
  AutorzyKatarzyna WĄTOR, Ewa KMIECIK
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 12, Hydrogeology, engineering geology and geotechnics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 119–126
 • keywords: curative water, hydrogeochemical modeling, sulphur(II) specitation

13
14
 • [referat, 2017]
 • TytułEvaluation of the possibility of using the Dniester River water in the Halych area (Ukraine) to supply the population with drinking water
  AutorzyDamian PIETRZAK, Oleg Mandryk, Paweł KOSAKOWSKI, Ewa KMIECIK, Katarzyna WĄTOR
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : water resources forest, marine and ocean ecosystems : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 31, Hydrology and water resources marine and ocean ecosystems. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 277–284
 • keywords: chemical status, surface water, ecological status, Halych, Dniester

15
 • [referat, 2017]
 • TytułEvaluation of the possibility of using the groundwater of the Raba River basin area for human consumption, using an indicator dedicated for groundwater
  AutorzyDamian PIETRZAK, Ewa KMIECIK, Katarzyna WĄTOR
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 12, Hydrogeology, engineering geology and geotechnics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 313–320
 • keywords: groundwater quality indices, Raba catchment, human consumption

16
 • [referat, 2017]
 • TytułEvaluation of the possibility of using the water of the Bystrzyca Nadwórniańska River in Czerniejów (Ukraine) to supply the population with drinking water
  AutorzyD. PIETRZAK, O. Mandryk, K. WĄTOR, E. KMIECIK, A. Zelmanowych
  ŹródłoIWA Poland [Dokument elektroniczny] : the International Water Association : 1textsuperscript{st} IWA Polish young water professionals conference : water, wastewater and energy in smart cities : 12–13 September 2017, Cracow, Poland : book of abstracts. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 58–59
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • [referat, 2017]
 • TytułForms of occurrence of sulfur (II) compounds in the curative waters from Busko-Zdroj region
  AutorzyKatarzyna WĄTOR
  ŹródłoMinWat 2017 [Dokument elektroniczny] : 2textsuperscript{nd} international multidisciplinary conference on Mineral Waters : Genesis, Exploitation, Protection and Valorisation : Luso, Portugal, 26textsuperscript{th}–31textsuperscript{st} March 2017. — [Portugal : s. n.], [2017]. — S. [1–2]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2017]
 • TytułFormy występowania składników swoistych w wodach wykorzystywanych w balneologii w rejonie Buska-Zdroju
  AutorzyKatarzyna WĄTOR, Ewa KMIECIK
  ŹródłoActa Balneologica. — 2017 t. 59 nr 3, s. 244
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułImplementation of QA/QC program in research related to the membrane processes used in geothermal water treatment
  AutorzyEwa KMIECIK, Barbara TOMASZEWSKA, Katarzyna WĄTOR, Michał Bodzek, Mariola Rajca, Magdalena TYSZER
  ŹródłoDesalination and Water Treatment. — 2017 vol. 73, s. 339–347
 • keywords: geothermal water, boron, QA/QC, duplicate (replicate) control samples

20
 • [referat, 2016]
 • TytułImplementation of QA/QC program in research related to the membrane processes use in termal water treatment
  AutorzyE. KMIECIK, B. TOMASZEWSKA, K. WĄTOR, M. Bodzek, M. Rajca, M. TYSZER
  ŹródłoDesalination for the environment: clean water and energy : 22–26 May 2016, Rome, Italy : abstracts / European Desalination Society. — [Italy : s. n.], [2016]. — S. 274–275
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • [książka, 2011]
 • TytułMetale i substancje towarzyszące w wodach przeznaczonych do spożycia w Polsce
  Autorzypod red. Adama POSTAWY i Stanisława WITCZAKA ; aut.: Adam POSTAWA, Stanisław WITCZAK, Ewa KMIECIK, Katarzyna WĄTOR [et al.]
  DetailsKraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, 2011. — 363 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • [referat, 2012]
 • TytułMetals and related substances in drinking water – from source to the tap : Krakow tap survey 2010
  AutorzyA. POSTAWA, E. KMIECIK, K. WĄTOR
  ŹródłoMetals and related substances in drinking water : proceedings of the 4textsuperscript{th} international conference METEAU : Kristianstad, Sweden, October 13–15, 2010 / eds. Prosun Bhattacharya, [et al.]. — London : IWA Publishing, 2012. — S. 51–55
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułMetodyka opróbowania ujęć wód termalnych – aspekty techniczne
  AutorzyKlaudia KORZEC, Ewa KMIECIK, Anna MIKA, Barbara TOMASZEWSKA, Katarzyna WĄTOR
  ŹródłoTechnika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój. — 2016 nr 1, s. 75–87
 • słowa kluczowe: wody termalne, metodyka opróbowania, pomiary parametrów nietrwałych wód

  keywords: sampling methodology, thermal water, unstable parameters measurement

24
25
 • [referat, 2010]
 • TytułMożliwości wykorzystania danych o składzie izotopowym azotanów dla potrzeb wskazań ochronnych w obszarach spływu wód do ujęć
  AutorzyAnna ŻUREK, Katarzyna WĄTOR
  ŹródłoProblemy wykorzystania wód podziemnych w gospodarce komunalnej : materiały na XVIII sympozjum naukowo-techniczne p. t. Dokumentowanie i eksploatacja małych i średnich ujęć wód podziemnych : Częstochowa 22–23 kwietnia 2010 r. / Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych w Czestochowie. Koło Zakładowe PZITS przy „Wodociągach Częstochowskich” S. A.. — [Częstochowa : PZIiTS], [2010]. — S. 96–103
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych