Wykaz publikacji wybranego autora

Joanna Krawiec, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.